1. HABERLER

  2. ELEKTRİK

  3. Türkiye-Gürcistan elektrik ticareti anlaşması yürürlükte

Türkiye-Gürcistan elektrik ticareti anlaşması yürürlükte

Enerji Günlüğü - Bakanlar Kurulu'nun, Türkiye ile Gürcistan Arasında Ahıska-Borçka Enterkonneksiyon Hattı Yoluyla Sınır Ötesi Elektrik Ticaretine...

Türkiye-Gürcistan elektrik ticareti anlaşması yürürlükte

Enerji Günlüğü - Bakanlar Kurulu'nun, Türkiye ile Gürcistan Arasında Ahıska-Borçka Enterkonneksiyon Hattı Yoluyla Sınır Ötesi Elektrik Ticaretine İlişkin Anlaşma'nın onaylanmasına ilişkin kararı yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete'de yer alan duyuruya göre, 20 Ocak 2012 tarihinde Tiflis’te imzalanan ve 29/5/2013 tarihli ve 6490 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan “Türkiye Cumhuriyeti ve Gürcistan Arasında Ahıska-Borçka Enterkonneksiyon Hattı Yoluyla Sınır Ötesi Elektrik Ticaretine İlişkin Anlaşma”, Dışişleri Bakanlığının 31/1/2014 tarihli ve 4180818 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 12/2/2014 tarihinde onaylandı.

ANLAŞMANIN AMAÇLARI

Anlaşma, iki ülke arasındaki elektrik ticareti şartlarının teşvik edilmesinde, piyasanın ve elektrik iletim altyapısının geliştirilmesini birlikte kolaylaştırma, elektrik iletim tesislerinin geliştirilmesine yönelik mevcut planların gerçekleştirilmesine ilişkin çabaların koordine edilmesini amaçlıyor.

Anlaşmanın amacı, taraflar arasındaki sosyal, ekonomik ve teknik işbirliğinin arttırılıp güçlendirilmesi, enterkoneksiyon tesislerinin işletimini yönetmek için gerekli anlaşma ve sürelerin belirlenmesi olarak belirlendi. 

Anlaşmaya göre, iki ülke, arz güvenliğinin olumsuz yönde etkilenmesi, kamu sağığı ve güvenliğine, mülkiyet veya çevreye makul olmayan bir tehlike veya risk oluşturması durumları hariç müdahale edemeyecek. Her iki taraf da kullanıma açık kapasiteyi muhafaza edecek. 

HATTIN KAPASİTESİ 1.000 MW’A KADAR ARTABİLECEK

Hat üzerinden tahsis edilecek kapasite anlaşmaya göre ilk etapta 350 MW olacak ve 2013 yılında bu kapasitenin 650 MW’a kadar çıkabileceği taahhüt edildi. Anlaşmada bu kapasitenin 1.000 MW’a kadar çıkabileceği belirtildi. 

YENİLENEBİLİR ENERJİYE ÖNCELİK VERİLECEK

Anlaşma ile taraflar, yenilenebilir enerji tesislerinde üretilen elektriğin ithalatı ve ihracı için Borçka-Ahıska Enterkoneksiyon hattı kapasite erişimine öncelik tanımayı da taahhüt ediyor. 

Taraflar mücbir sebepler dahilinde elektrik ticareti yapamadıkları durumlarda karşı tarafa bildirimde bulunacak. Bu taraf mücbir sebebi ortadan kaldırmak ya da düzeltmek ve yükümlülüklerini tam anlamıyla tekrar yerine getirmek için makul ölçüde gerekli faaliyetler yapacak ve gerekli fonları harcayacak. 

ORTAK KOMİTE KURULACAK

Taraflar, anlaşmanın yürürlüğe girmesini takiben 60 gün içinde anlaşmanın uygulanması için işbirliği yapmak, bilgi-alışverişinde bulunmak, anlaşmazlıkları çözmek, toplantılar yapmak üzere faaliyet gösteren Ortak Komite oluşturacak. 

Önceki ve Sonraki Haberler