1. HABERLER

  2. ELEKTRİK

  3. Türkiye iklim hedefi, elektriğe yılda 15 milyar dolar yatırım gerektiriyor

Türkiye iklim hedefi, elektriğe yılda 15 milyar dolar yatırım gerektiriyor

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi, Türkiye’nin iklim hedefleri kapsamında 2053’te toplam elektrik üretiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının payının yaklaşık yüzde 90’a ulaşacağını açıkladı.

Türkiye iklim hedefi, elektriğe yılda 15 milyar dolar yatırım gerektiriyor

Enerji Günlüğü - Türkiye’nin 2053 yılı net sıfır emisyon hedefine ulaşabilmesi için öncelikle elektrik üretiminin karbondan arındırılması gerektiği; bunun için de elektrik sistemine yıllık 15 milyar dolarlık yatırım gerektiği kaydedildi.

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi, ‘2053 Net Sıfır: Türkiye Elektrik Sektörü İçin Yol Haritası’ raporunu yayınlandı. Çalışmada, Türkiye’nin tamamen karbonsuzlaşmış bir enerji sistemine geçişinde elektrik sektörünün rolüne odaklanıldı. Türkiye’de öncelikle elektrik üretiminin karbondan arındırılması gerektiği vurgulanırken, bu konuda bir yol haritası oluşturuldu.

Raporda, enerji dönüşümü için öncelikle en büyük enerji tüketicileri olan binalarda, ulaştırma ve sanayi sektörlerindeki sera gazı emisyonlarını azaltmaya odaklanılması gerektiği vurgulanıyor. Bunun için öncelikle elektrik üretiminin karbondan arındırılması gerektiğinin altı çizilerek, net sıfır emisyon hedefine ulaşabilmek için 2020-2055 boyunca elektrik sistemine yıllık 15 milyar dolarlık yatırım gerektiği belirtiliyor. 

2050 SONRASI YATIRIM HIZI DÜŞECEK

Toplam yatırımların yaklaşık yüzde 62’lik kısmını yeni elektrik üretim santralleri ve depolama sistemleri yatırımları oluşturuyor, geriye kalan kısım ise şebeke altyapısının geliştirilmesi için harcanacak. Sistemin net sıfır hedefine yaklaşması nedeniyle 2050 yılından sonra yatırım hızının düşmesi bekleniyor.

ELEKTRİK ÜRETİMİNDE YENİLENEBİLİRİN PAYI %90’A ÇIKACAK

Rapora göre, 2053’te toplam elektrik üretiminde rüzgar ve güneş enerjisi dahil yenilenebilir enerji kaynaklarının payı yaklaşık yüzde 90’a ulaşacak.

KARASAL RES KURULU GÜCÜ 120 BİN MW’A ULAŞACAK

Raporda, karasal rüzgar kurulu gücü 2035 yılına kadar 38 GW'a ulaşacak ve daha sonra bu kapasiteye her beş yılda bir yaklaşık 20 GW ilave kurulu güç eklenerek, 2055 yılında toplam 120 GW kurulu kapasiteye ulaşacağı belirtiliyor.

GÜNEŞTE KURULU GÜÇ 220 BİN MW’A YÜKSELECEK

Güneş enerjisi kurulu gücü 2035 yılında 57 GW’a, 2055 yılında ise 220 GW'a ulaşacak. 2053 yılına kadar enerji depolama sistemleri (pompaj depolamalı hidroelektrik ve bataryalar) 33 GW kurulu güce ulaşarak sistemin dengesini ve güvenliğini sağlayacak. 

ELEKTROLİZÖR KAPASİTESİ 70 BİN MW’A ÇIKACAK

Yeşil hidrojen üretimi için 2030 yılından itibaren elektrolizörlerin kurulması gerekecek ve 2035 yılında toplam elektrolizör kapasitesi 5,5 GW’a erişecek. E-yakıtlara yönelik artan talebi karşılamak için, elektrolizör kapasitesi 2053 yılına kadar hızla artarak toplam 70 GW seviyesine çıkıyor. 

EMİSYONLAR 2030 SONRASI HIZLA DÜŞEBİLİR

Rapora göre, Türkiye 2053 yılı net sıfır emisyon hedefine, yenilenebilir enerji kaynaklarının sisteme azami entegrasyonu, enerji verimliliği ve elektrifikasyon seviyelerinin artırılmasıyla ulaşabilir. 2025 yılında zirve yapacak emisyonlar, tüm sektörlerde fosil yakıt kullanımının azalmasına bağlı olarak 2030’dan sonra hızla düşüşe geçebilir.

GECİKMENİN BEDELİ AĞIR OLACAK

Enerji dönüşümü eylemleri gecikirse, 2053 yılına kadar elektrik sektöründeki kümülatif karbon emisyonları yüzde 46, 2031 ile 2055 döneminde enerji ithalat maliyetleri yüzde 20 daha yüksek gerçekleşecek.