1. HABERLER

  2. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

  3. “Türkiye’de İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Enerji” kitabı tanıtıldı

“Türkiye’de İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Enerji” kitabı tanıtıldı

Enerji Günlüğü - ENİVA tarafından Kadir Has Üniversitesi’nde bir proje olarak yürütülen çalışmalarla tamamlanan “Türkiye’de İklim Değişikliği...

“Türkiye’de İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Enerji” kitabı tanıtıldı

Enerji Günlüğü - ENİVA tarafından Kadir Has Üniversitesi’nde bir proje olarak yürütülen çalışmalarla tamamlanan “Türkiye’de İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Enerji” kitabı tanıtıldı.

ENİVA (Enerji ve İklim Değişikliği Vakfı) tarafından Kadir Has Üniversitesi’nde bir proje olarak yürütülen çalışmalarla hazırlanan “Türkiye’de İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Enerji” kitabının tanıtım toplantısı Kadir Has Üniversitesi’nde gerçekleştirildi.

Kadir Has Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölüm Başkanı ve ENİVA Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Prof.Dr. Volkan Ş. Ediger toplantının açılışında yaptığı konuşmada,iklim değişikliklerinden en fazla etkilenecek ülkeler arasında gösterilen Türkiye’de,risklerin başında kuraklık ve çölleşmeye bağlı olarak tahıl üretimindeki azalma geldiğini vurguladı. Ediger şöyle devam etti, “İklim değişikliği sorununun insan kaynaklı ve küresel olması, ülkeler arasında yardımlaşmanın sağlanmasını kolaylaştırarak uluslararası düzeyde çok önemli işbirliklerinin gerçekleşmesine neden olurken, ortaya çıkacak sorunlarla baş edilmesi esas olarak yerel çözümlerle olmak zorunda. Olaya yeşil ekonomi çerçevesinden bakıldığında ise küresel iklim değişikliğinden çok, sürdürülebilirliğin artırılması, doğal kaynakların daha verimli tüketilmesi ve sistemin daha etkin ve verimli işletilmesi konuları ön plana çıkmalı. Bu nedenle, her ülke, iklim değişikliği konsepti çerçevesinde ortaya çıkacak sosyal ve ekonomik etkileri ayrıntılı olarak değerlendirmek zorunda. Fakat, Türkiye’ye özgü bilimsel veriler değerlendirildiğinde, gelişmiş ülkelere göre zaten az sayıda olan bilgilerin ulusal ve uluslararası dokümanlarda yeterince kullanılmadığı görülmekte. Mevcut bilgilere göre, iklim değişikliklerinden en fazla etkilenecek ülkeler arasında gösterilen Türkiye’de bazıları olumlu ama pek çoğu olumsuz etkiler söz konusu olup her iksinin de çok iyi değerlendirilmelidir. Dolayısıyla, 21. yüzyılda daha güçlü olabilmek için, bilimsel ve teknik bilgilere dayanılarak oluşturulmuş uzun vadeli stratejilerin geliştirilerek uygulamaya konulması gerekmekte. İklim değişikliği konusunda yürütülen faaliyetlere bilimsel ekipler de katılmalı ve onların devletçe desteklenerek yürüttükleri çalışmalarına ulusal ve uluslararası düzeydeki strateji dokümanlarında daha fazla yer verilmeli.”

YAZARLAR KENDİ BÖLÜMLERİYLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME YAPTILAR

ENİVA yönetim kurulu kurucu başkanı Prof.Dr. Volkan Ş. Ediger ve kitap yazarlarının katıldığı tanıtım toplantısında yazarlar kendi bölümleri hakkında kısaca bilgi verdiler. Gelen misafirlere bir kopyası da takdim edilden ve 6 yazar tarafından kaleme alınan kitabın birinci bölümde Prof. Dr. Atilla Çiner ve Doç. Dr. Mehmet Akif Sarıkaya, “Buzullar ve İklim Değişikliği: Geçmiş, Günümüz ve Gelecek” konulu çalışmasıyla, jeolojik tarihçe boyunca yerkürenin geçirdiği iklim değişikliklerini buzullar temelinde gözler önüne sergiledi.

Kitabın ikinci bölümünde, Prof. Dr. Volkan Ş. Ediger, İklim Değişikliğinin Türkiye’deki Etkileri: Bilimsel Veriler” konulu çalışmasında konuyla ilgili olarak Türkiye hakkındaki mevcut bilimsel verileri sundu. İzzet Arı tarafından kaleme alınan “Enerji Kaynaklı Emisyonların Tarihsel Gelişimi ve Ekonomisi” başlıklı üçüncü bölümde ise Türkiye’de 1990–2010 yılları arasında kullanılan birincil enerji kaynaklarının değişimi, bu kaynakların sektörel kullanımları ve buna bağlı olarak sera gazı emisyonlarının gelişimi incelendi.

Kitabın finansmanla ilgili bölümü U. Serkan Ata tarafından “Sürdürülebilir Enerjinin Finansmanı” başlığıyla yazıldı.Bu bölümde, Türkiye’nin yenilenebilir enerjiye ilişkin hedeflerine ulaşması için önemli bir finansman ihtiyacının karşılanması gerekliliğinin altı çizildi. Kitabın son bölümü ise özel olarak karbon piyasasına ayrıldı.Dr. Aslı Özçelik’in kaleme aldığı “Türkiye İçin Karbon Piyasası Modeli Önerisi” başlıklı çalışmada, Türkiye’nin özel şartları çerçevesinde ülkeye özgü bir karbon piyasası modelinin neleri içermesi gerektiği ve paydaşların kazanımlarının neler olabileceği sorularına yanıt arandı.

 

Önceki ve Sonraki Haberler