1. HABERLER

  2. KÖMÜR

  3. Türkiye’nin görünür linyit rezervi 18 milyar ton olacak

Türkiye’nin görünür linyit rezervi 18 milyar ton olacak

Enerji Günlüğü - Türkiye’de 2018 yılı sonunda, ülkedeki görünür linyit rezervinin 18 milyar ton’a, madencilik ihracatının ise 7 milyar dolara yükseltilmesi...

Türkiye’nin görünür linyit rezervi 18 milyar ton olacak

Enerji Günlüğü - Türkiye’de 2018 yılı sonunda, ülkedeki görünür linyit rezervinin 18 milyar ton’a, madencilik ihracatının ise 7 milyar dolara yükseltilmesi hedefleniyor.

TBMM’ye sunulan Onuncu 5 Yıllık Kalkınma Planı’nda yer alan madencilik sektörü politikalarına göre, Plan’da, Dokuzuncu Kalkınma Planı döneminde gerçekleştirilen arama faaliyetleri sonucunda bilinen linyit kömürü rezervinin 8.3 milyar ton’dan 12,8 milyar ton’a çıkmış olduğu kaydediliyor. Bu dönemde, 38 yeni jeotermal sahanın keşfedilmiş olduğu da belirtiliyor.

REZERV VE İHRACAT HEDEFİ

10’uncu 5 Yıllık Kalkınma Planı’na göre ise Türkiye’de 2018 yılı sonunda, ülkedeki görünür linyit rezervinin 18 milyar ton’a, madencilik ihracatının ise 7 milyar dolara yükseltilmesi hedefleniyor. Bu arada, bugün itibariyle Türkiye'nin görünür kömür rezervi yaklaşık 14.4 milyar ton düzeyinde. Bu seviye, Afyon Dinar'da yapılan son beş yıllık keşif çalışmaları sonucunda ortaya çıkarılan ek 400 milyon tonluk rezerv sonucunda ulaşılan rakamı ifade ediyor. 

NELER YAPILACAK?

10. Beş Yıllık Kalkınma Planı'nda madencilik sektöründe; ruhsat güvencesinin arttırılması, karmaşık ve uzun izin süreçlerinin basitleştirilmesi, ihraç edilen madenlerin yurtiçinde işlenerek oluşan katma değerin artırılması ve başta özel kesim olmak üzere arama faaliyetlerinin artırılması gerektiğine işaret ediliyor.

Plan’da, Madencilik Sektörü için öngörülen politikalar ve hedefler özetle şöyle:

- Enerji üretiminde dışa bağımlılığın azaltılması hedefiyle uyumlu olarak; yurtiçi ve yurtdışında petrol ve doğalgaz arama faaliyetleri hızlandırılacak, linyit kömürü ve jeotermal gibi yerli kaynakların potansiyelinin tespitine yönelik arama faaliyetleri azami düzeye çıkarılacak. Kaya gazı konusunda kapsamlı araştırma faaliyetlerinin yürütülmesi sağlanacak.

- Türkiye ekonomisi için temel ve kritik olan hammaddelerin güvenli teminine yönelik strateji oluşturulacak.

- Madencilik sektörünün iş güvenliği ve çevre mevzuatına uyumu geliştirilecek.

- Küresel ölçekli ve rekabet gücü yüksek madencilik şirketleri oluşturulması desteklenecek. 

İlkyaz Yenidoğan

İlgili Haberler