Uğur Ltd`nin petrol arama sahası genişletildi

Enerji Günlüğü - Uğur Yeraltı Ürünleri Ltd'nin 2 No'lu Bolu Petrol Bölgesi'nde Sakarya sınırları içindeki AR/UYS/4694 hak sıra numaralı petrol arama...

Uğur Ltd`nin petrol arama sahası genişletildi

Enerji Günlüğü - Uğur Yeraltı Ürünleri Ltd'nin 2 No'lu Bolu Petrol Bölgesi'nde Sakarya sınırları içindeki AR/UYS/4694 hak sıra numaralı petrol arama ruhsatı tadil edildi. Petrol İşleri genel Müdürlüğü'nün onayladığı tadilata göre 20 bin 59 hektarlık ruhsat sahasına 28 bin 601 hektar ilave yapıldı.