1. HABERLER

  2. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

  3. Ulusal İklim Değişikliği Araştırma Merkezi kurulacak

Ulusal İklim Değişikliği Araştırma Merkezi kurulacak

İklim değişikliği konusunda bilimsel araştırmaların yapılacağı, politikaların belirleneceği ve takip edileceği Ulusal İklim Değişikliği Araştırma Merkezi kurulacak.

Ulusal İklim Değişikliği Araştırma Merkezi kurulacak

Enerji Günlüğü - İklim değişikliği konusunda bilimsel araştırmaların yapılacağı, politikaların belirleneceği ve takip edileceği Ulusal İklim Değişikliği Araştırma Merkezi kurulacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türkiye'nin fosil yakıt tüketiminin azaltılması ile yenilenebilir enerji kaynaklı kurulu gücünün artırılması hedeflerini içeren ‘İklim Değişikliğiyle Mücadele Sonuç Bildirgesi'ni yayınladı. İklim Değişikliğiyle Mücadele Çalıştayı'nın 14 maddelik sonuç bildirgesi, TBMM’de yapılacak İklim Kanunu çalışmaları için bir referans olacak.

Bildirgeye göre, iklim değişikliği konusunda üretilen çalışmaların ve verilerin erişime açık olduğu Ulusal İklim Değişikliği Platformu ile bilimsel araştırmaların yapılacağı, politikaların belirleneceği ve takip edileceği Ulusal İklim Değişikliği Araştırma Merkezi kurulacak.

Bildiride,  tüm kurumların, sera gazı emisyonlarının azaltımına ve iklim değişikliğine uyum sağlamasına yönelik 2050 Ulusal İklim Değişikliği Stratejisi ve Eylem Planı’nın uygulamaya konulacağı ifade edildi. 

BÖLGESEL İKLİM EYLEM PLANLARI OLUŞTURULACAK

Ayrıca Bölgesel İklim Değişikliği Eylem Planlarıyla Türkiye’nin 7 bölgesi iklim değişikliğine uyumlu hale getirilecek. Akıllı şehir ve sıfır atık uygulamaları yaygınlaştırılacak. Türkiye’nin her yerinde; enerji verimli, iklime duyarlı yeni yerleşim alanları kurulacak.

ATIKLARIN GERİ KAZANIM ORANI ARTTIRILACAK

 2023 yılına kadar tüm ülkede yaygınlaştırılacak Sıfır Atık Projesi kapsamında, atıkların geri kazanım oranı 2035 yılında %60’a çıkarılacak. 2050 yılında evsel atıkların düzenli depolama ile bertarafına son verilecek.

ATIK SULARIN ARITIMI 2030’DA %15’E ÇIKARILACAK

İklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin en çok yaşandığı su kaynaklarının etkin yönetimi ve korunması için tüm kurumlarla ortak bir iş birliği geliştirilerek suyun tasarruflu kullanılmasına yönelik önlemler belirlenecek ve uygulanacak.

Türkiye’de hâlihazırda %2,5 olan arıtılarak yeniden kullanılan atıksu oranı, 2023 yılında %5’e, 2030 yılında ise %15’e çıkarılacak.

YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİMİ ARTTIRILACAK

 Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretim kapasitesi arttırılacak. 2030 yılına kadar, güneş enerjisinden elektrik üretimi 10 GW ve rüzgâr enerjisinden elektrik üretimi 16 GW kapasitesine çıkarılacak.

Ayrıca iklim dostu yatırımların destekleneceği, temiz üretim teknolojilerine yatırım yapan tesisleri ödüllendiren Emisyon Ticaret Sistemi hayata geçirilecek.

BİNALARA ENERJİ KİMLİK BELGESİ

2023 yılında binalarda kullanılan fosil yakıtlar %25 oranında azaltılacak. Yine 2030 yılına kadar tüm binalar enerji kimlik belgesine sahip olacak.

Enerji Günlüğü 

 

Önceki ve Sonraki Haberler