1. HABERLER

 2. DOĞALGAZ

 3. VGP’de azami teklif büyüklüğü kontrat sınırı değil

VGP’de azami teklif büyüklüğü kontrat sınırı değil

EPDK, Vadeli Doğal Gaz Piyasası’nda azami teklif büyüklüğünün, kontrat üst sınırı değil; teklif üst sınırı olduğuna karar verdi. 

VGP’de azami teklif büyüklüğü kontrat sınırı değil

Enerji Günlüğü - EPDK, Vadeli Doğal Gaz Piyasası’nda azami teklif büyüklüğünün, kontrat üst sınırı değil; teklif üst sınırı olduğuna karar verdi. 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) 10409 sayılı Kararıyla; Vadeli Doğal Gaz Piyasası İşletim Usul ve Esaslarında (VGPUE) Değişiklik Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar’ı yayımlayarak yürürlüğe koydu. 

EPDK yayımladığı kararda, değişikliklerin sektörde faaliyet gösteren paydaşların görüşleri de alınarak gerçekleştirildiğini bildirdi. 

AZAMİ TEKLİF BÜYÜKLÜĞÜ KONTRAT SINIRI DEĞİL

Değişiklik uyarınca Vadeli Doğalgaz Piyasası’nda (VGP) kontrat başına sunulabilecek teklif üst sınırı olarak belirlenen 10.000.000Sm3 miktarı, tek seferde sunulabilecek azami teklif büyüklüğü olarak güncellendi. Buna göre azami teklif büyüklüğü, her bir kontrat için birden fazla kez teklif edilebilecek. 

LİMİT ARTIRIM BAŞVURULARI 24 SAATTE SONUÇLANDIRILACAK

Diğer bir değişikliğe göre; katılımcı pozisyon limitine ulaşan piyasa katılımcılarının, pozisyon limitlerinin artırılması için yaptıkları talepler, piyasa işletmecisi tarafından 24 saat içinde sonuçlandırılacak. Talep kabul edilecek olursa, toplam pozisyon limitleri de 3 iş günü içinde artırılacak. 

TL TEMİNAT MEKTUPLARI NAKDE DAYALI OLACAK

Değerleme katsayısı uygulanan TL ve TL cinsinden teminat mektuplarının da bundan böyle “nakit teminatlar” olması gerekecek.

TEMİNAT TEMERRÜDÜNDE PUE TEMİNATINA DA BAŞVURULACAK

Vadeli doğal gaz piyasası teminat temerrüdüne ve/veya temerrüt garanti hesabı katkı payı temerrüdüne düşen piyasa katılımcılarının fatura dönemi geldiğinde kullanmak üzere sahip oldukları teslimat dönemi henüz gelmemiş olan ve/veya teslimat dönemi başlamış olan uzun ve/veya kısa pozisyonları kapatılırken gerekmesi halinde başvurulacak teminatlara, PUE kapsamında sunulan teminat tutarı da eklendi. 

Buna göre başvurulacak teminatlar silsile halinde şöyle listelendi:…

 1. Cari hesabında bulunan tutar, 
 2. Bu Usul ve Esaslar ve PUE kapsamında sunması gereken toplam teminat tutarının veya temerrüt garanti hesabı katkı payı tutarının üzerinde olan TL cinsinden nakit tutar,
 3. Toplam vadeli doğal gaz piyasası teminatı,
 4. Temerrüde düşen piyasa katılımcısının temerrüt garanti hesabı katkı payı, 
 5. Piyasa işletmecisi temerrüt yönetimi katkısı, 
 6. Diğer piyasa katılımcılarının temerrüt garanti hesabı katkı payları,
 7. PUE kapsamında sunmuş olduğu teminat tutarı,
 8. Temerrüt garanti hesabı tamamlama çağrısı ile tekrar toplanan katkı payları.

KATILIMCI ÖDEMELERİ MAHSUP İŞLEMLERİNDE ÖNCELİK DEĞİŞTİ

Piyasa katılımcısının yaptığı ödemeler, bundan böyle fatura işlem borç tutarından önce VGP borç tutarı ve KDV borç tutarına mahsup edilecek. Buna göre piyasa katılımcılarının fatura ödemeleri, katılımcının borçlarına mahsup edilirken aşağıdaki silsile uygulanacak.  

 1. Piyasa işletmecisine ödenecek piyasa işletim ücretleri, 
 2. VGP borç tutarı ve KDV borç tutarı,
 3. Fatura işlem borç tutarı, 
 4. Fatura dengesizlik borç tutarı.

BANKA BİLDİRİMLERİ MUK ÜZERİNDEN YAPILACAK

Yeni düzenlemeyle beraber piyasa katılımcıları, merkezi uzlaştırma kuruluşu (MUK) tarafından kendilerine yapılacak fatura ödemelerine ilişkin birlikte çalışacakları aracı bankayı; merkezi uzlaştırma kuruluşunun sistemleri aracılığıyla bildirecekler. 

FATURA TEMERRÜDÜNDE BAŞVURULACAK TEMİNATLAR

Temerrüde düşen piyasa katılımcılarının PUE kapsamında varsa avans alacağı tutarı ile temerrüde düşen piyasa katılımcısının temerrüt garanti hesabı katkı payı tutarı, başvurulacak teminatlar listesinden çıkarıldı; başvurulacak teminatların öncelik sıralaması da değiştirildi. 

Buna göre fatura temerrüdüne düşen piyasa katılımcısının borcunun tahsil edilmesi amacıyla başvurulacak teminatlar silsile halinde şöyle sıralandı. 

 1. Cari hesabında bulunan tutara, bu Usul ve Esaslar kapsamında sunması gereken toplam VGP teminat tutarının üzerinde olan tutara ve sunması gereken temerrüt garanti hesabı katkı payı tutarının üzerinde olan tutar,
 2. Temerrüde düşen piyasa katılımcısının PUE kapsamında sunması gereken teminatlarının üzerinde olan nakit teminat tutarı, 
 3. Bu Usul ve Esaslar uyarınca sunmuş olduğu toplam teminat tutarı,
 4. Temerrüde düşen piyasa katılımcısının temerrüt garanti hesabı katkı payı tutarı,
 5. Piyasa işletmecisinin temerrüt yönetimi katkısı tutarı,
 6. Diğer piyasa katılımcılarının temerrüt garanti hesabı katkı payları tutarı,
 7. PUE kapsamında sunmuş olduğu teminat tutarı,
 8. Temerrüt garanti hesabı tamamlama çağrısı ile tekrar toplanan katkı payları tutarı.

BAZI FORMÜLLER GÜNCELLENDİ

Yeni düzenlemeyle işleyiş sırasında bazı hesaplamalara ilişkin formüller de güncellendi. Güncellenen formüller şunlar: 

 1. Aylık kontratlar için baz fiyat formülü,
 2. Dengesizliklerin uzlaştırması yapılan doğalgaz piyasasında halihazırda işlem yapan katılımcılar için hesaplanacak pozisyon limiti formülü,
 3. Uzun pozisyon sahibi piyasa katılımcısının fiziksel dönem teminatı formülü,
 4. Kısa pozisyon sahibi piyasa katılımcısının fiziksel dönem teminatı formülü.
Önceki ve Sonraki Haberler