1. HABERLER

  2. ELEKTRİK

  3. Yargıtay: ENH için irtifak hakkı TEDAŞ lehine kurulabilir

Yargıtay: ENH için irtifak hakkı TEDAŞ lehine kurulabilir

Yargıtay, ENH için kamulaştırmasız el atma işlemi sırasında TEDAŞ lehine irtifak hakkı kurulabileceğini belirterek, TEİAŞ lehine irtifak kurulamayacağına karar verdi.

Yargıtay: ENH için irtifak hakkı TEDAŞ lehine kurulabilir

Enerji Günlüğü - Yargıtay, ENH için kamulaştırmasız el atma işlemi sırasında TEDAŞ lehine irtifak hakkı kurulabileceğini belirterek, TEİAŞ lehine irtifak kurulamayacağına karar verdi.

Yargıtay 5. Hukuk Dairesi, Adalet Bakanlığı’nın temyiz başvurusunu inceledikten sonra, Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Erdemoğlu Mahallesinde, 489 ada, 23 numaralı parseldeki 1.226,74m2 yüzölçümlü taşınmazın enerji nakil hattı geçirilen 48,62m2’lik kısmında, TEİAŞ lehine irtifak hakkı tesis edilmesine hükmeden mahkeme kararının, sonuca etkili olmamak kaydıyla bozulmasına karar verdi. 

Besni 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, Mikail Turan’a ait taşınmazdaki 48,62m2’lik kısımda TEİAŞ lehine irtifak hakkı kurulmasına; bu hakkın tapuya tesciline hükmetmiş; irtifak hakkı bedeli olarak da 1.098,25 TL el atma tazminatının TEİAŞ’tan alınarak davacıya verilmesine ve davacı ve davalı idare lehine 4.080 TL vekalet ücretine karar vermişti. 

Yargıtay 5. Hukuk Dairesi, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünün talebini yerinde görerek, hükmedilen bedele dava tarihinden itibaren faiz yürütülmesi gerekirken dava tarihinden 4 ay sonrasın tarihinden itibaren faiz yürütülmesi; davanın kabulüne karar verildiği halde davalı idare lehine vekalet ücreti takdir edilmesi ve davalının yargılama giderlerinden sorumlu tutulmaması; ayrıca irtifak hakkının Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) lehine tescil edilmesi gerekirken Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) lehine tesciline karar verilmiş olması gerekçeleriyle ve oybirliğiyle, mahkeme kararının bozulmasına hükmetti.