1. HABERLER

  2. ELEKTRİK

  3. Yarım kalan santrallere ikinci şans

Yarım kalan santrallere ikinci şans

Enerji Günlüğü - İnşaatına başlanan ancak lisansı herhangi bir sebeple iptal edilen enerji santrallerine ikinci bir şans verilecek. Enerji Piyasası Düzenleme...

Yarım kalan santrallere ikinci şans

Enerji Günlüğü - İnşaatına başlanan ancak lisansı herhangi bir sebeple iptal edilen enerji santrallerine ikinci bir şans verilecek. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Elektrik Piyasası Kanunu'na dayanılarak hazırlanan İnşaatına Başlanmış Olan Tesislere Yeni Lisans Verilmesi Hakkında Yönetmelik Taslağı'nı kamuoyuyla paylaştı. Taslak, 10 Nisan Perşembe günü mesai bitimine kadar kamuoyunun görüş ve değerlendirmelerine açık tutulacak.

Yönetmelik taslağıyla, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce geçerli bir üretim lisansına dayalı olarak santral inşaatına başlamış ancak lisansı herhangi bir sebeple iptal edilmiş veya durdurulmuş olan lisans sahiplerine lisans verilmesine ilişkin usul ve esaslar düzenleniyor. Taslağa göre, Elektrik Piyasası Kanunu'nun yürürlüğe girdiği tarihten önce geçerli bir üretim lisansına dayalı olarak santral inşaatına başlamış ancak lisansı herhangi bir sebeple iptal edilmiş veya durdurulmuş olan lisans sahiplerine, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl içerisinde başvurması, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nca üretim tesisi yatırımının geri dönülemez bir noktaya geldiğinin tespit edilmesi ve kamu yararı görülmesi şartıyla kurum tarafından yeni üretim lisansı verilecek.

Yeni üretim lisansı başvurusunun yapılmasının ardından 5 iş günü içerisinde kurum, bakanlığa başvurarak, santral inşaatının geri dönülmez bir aşamaya geldiğinin ve tesisin faaliyete geçmesinde kamu yararı olduğunun tespit edilmesini talep edecek. Bakanlık, kuracağı komisyon marifetiyle, yatırımın geri dönülmez noktaya geldiğini belirleyerek, konu hakkındaki görüş ve kararını kendisine yapılan başvuruyu takip eden 10 gün içinde kuruma bildirecek.

Bakanlıkça başvuruya konu üretim tesisi yatırımının geri dönülemez bir noktaya geldiğinin ve kamu yararı bulunduğunun tespitine dair olumlu görüşün bildirilmesi halinde, kurum, eski üretim lisans başvuru dosyasındaki mevcut dokümanları kullanarak ilgili lisans başvurusunu 10 gün içinde sonuçlandırarak başvuru sahibine yeni üretim lisansı verecek.

Başvuru sahipleri, üretim faaliyeti için alınması gerekli ruhsat ve izin gibi diğer işlemler, lisans alma tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde tamamlanıncaya kadar, üretim lisansı ile ilgili tüm faaliyetlerine devam edecek. Bu süre içerisinde gerekli izinleri alamayanların faaliyetleri, bu izinler tamamlanıncaya kadar durdurulacak. Yönetmelik taslağındaki düzenlemeler hidroelektrik üretim tesisleri için uygulanmayacak.

Önceki ve Sonraki Haberler