1. HABERLER

  2. YENİLENEBİLİR

  3. GÜNEŞ

  4. YEKA’da mücbir sebeple süre uzatımına kısıtlama

YEKA’da mücbir sebeple süre uzatımına kısıtlama

Enerji Günlüğü - YEKA santralleri için mücbir sebeple süre uzatımı imkanı, sadece yönetmelikte sayılan hallerle sınırlandı. Yenilenebilir Enerji...

YEKA’da mücbir sebeple süre uzatımına kısıtlama

Enerji Günlüğü - YEKA santralleri için mücbir sebeple süre uzatımı imkanı, sadece yönetmelikte sayılan hallerle sınırlandı. 

Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) Yönetmeliği’nde bazı değişiklikler yapıldı. Değişikliklerin bir bölümü, yönetmelikte genel mevzuatın yanı sıra YEKA Şartnameleri’ne de atıfta bulunulmasını sağlamaya dönük. Bazı değişiklikler ise YEKA kapsamında alınacak desteklerin, sadece bu alana ilişkin çalışmalarda kullanılmasına ilişkin sınırlamalar içeriyor. 

YEKA Sözleşmesi kapsamında üretilecek elektriğin belirlenen fiyattan alınması taahhüdünün süresi, Yönetmelik’te belirlenen mücbir sebepler dışında uzatılamayacak. 

YEKA santrallerinde üretilecek elektrik, tesis kısmen devreye girdiği andan itibaren şartnamede belirlenen fiyatlar üzerinden YEKDEM kapsamında değerlendirilmeye başlanacak. 

Yönetmelikte yapılan bir değişiklikle de Yerli Ürün Kullanım Taahhüdü (YÜKT) başvurusu yapacak isteklilerin tüzel kişi olma şartı kaldırılıyor. Bu istekliler, 5746 Sayılı Kanun kapsamında ve/veya ihale şartnamesinde belirlenen koşul ve sürelerde sunacakları Yıllık Ar-Ge planı çerçevesinde AR-GE faaliyetlerinde bulunacaklar. 

Değişiklikle, söz konusu yönetmelik, YEKA kapsamında kurulacak üretim tesislerine ilişkin sadece üretim değil, ön lisans başvurularını da kapsar hale geldi. 

Yönetmelikte mücbir sebeple süre uzatımına ilişkin kısımda da değişiklik yapıldı. Daha önce mücbir sebep hallerinde diye genel bir ifade kullanılan ilgili fıkrada, bu kez yönetmeliğin 17’nci maddesinde sıralanan mücbir sebep halleri dışında mücbir sebep gerekçesi kullanılamayacağı ifade ediliyor. Ancak atıfta bulunulan 17’nci maddedeki ilgili fıkranın başlığında yer alan “Bu hallerle sınırlı kalmamak kaydıyla” ifadesinin ne anlama geldiği soru işareti. 

Enerji Günlüğü

Önceki ve Sonraki Haberler