1. HABERLER

 2. PETROL

 3. Yeni Tebliğe göre BASTEK üyeleri 3 yıl görev yapacak

Yeni Tebliğe göre BASTEK üyeleri 3 yıl görev yapacak

Güncellenen BASTEK Tebliğine göre Komite üyeleri 3 yıllığına seçilecek ve devam zorunluluğu olmayacak.  

Yeni Tebliğe göre BASTEK üyeleri 3 yıl görev yapacak

Enerji Günlüğü - Güncellenen BASTEK Tebliğine göre Komite üyeleri 3 yıllığına seçilecek ve devam zorunluluğu olmayacak.  

Basınçlı Ekipmanlar Sanayi Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevleri Hakkında Tebliğ (SGM-2022/4), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni Tebliğ, 21 Mart 2014 tarihli Basınçlı Ekipmanlar Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ’i (Tebliğ No: SGM/2014/3) de yürürlükten kaldırdı. 

Yeni Tebliğe göre Basınçlı Ekipmanlar Sanayi Teknik Komitesi (BASTEK) üyeleri, bundan böyle 2 yıllığına değil, 3 yıllığına görev alacaklar. Peş peşe 3 toplantıya katılmayan üyenin, üyeliğinin kendiliğinden düşmesi kuralı da yürürlükten kaldırıldı. 

31 üyeden oluşacak olan Teknik Komiteye enerji sektöründen birer temsilci gönderecek olan kuruluşlar aşağıdaki gibi listelendi. 

 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)
 • Türkiye Likit Petrol Gazcıları Derneği
 • Anadolu Likit Petrol Gaz Sanayicileri Derneği
 • Petrol Sanayii Derneği

Yeni düzenlemeye göre BASTEK’in görevleri şöyle sıralandı.

 • Kalkınma planları, program hedefleri ve stratejik planlarda yapılacak çalışmalara görüş ve öneriler sunarak katkı sağlamak.
 • İlgili mevzuatta yapılacak çalışmalara görüş ve öneriler sunarak katkı sağlamak.
 • Basınçlı ekipmanlar sanayi politikasının, döngüsel ekonominin gereklerine uyumlu, dengeli ve süratli bir şekilde gelişmesini sağlamak, yenilikçi çalışmaları teşvik etmek ve sanayiye yönelik vizyon oluşturmak, gerekli desteklerin sağlanması için ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak.
 • Olağanüstü ve acil durumlarda sektörde yaşanan sorunları analiz ederek çözüm önerileri oluşturmak, ilgili kurum ve kuruluşlara önerilerini iletmek.
 • Avrupa Birliği teknik mevzuatı, ulusal mevzuat ve standardizasyon konularında Bakanlık tarafından yürütülen uyumlaştırma, uygulama, etki analizi, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinde gerekli iş birliğini sağlamak.
 • İlgili mevzuatın uygulanması hususunda sektörün karşılaştığı sorunları ve açıklığa kavuşturulması gereken konuları tespit etmek, tespit edilen bu hususlar doğrultusunda çözüm önerileri geliştirmek.
 • Basınçlı ekipmanlar sektörüne ilişkin; üretim, ithalat, ihracat bilgileri ile birlikte mevcut durumu tespit ve analiz etmek, değerlendirmelerde bulunmak.
 • Basınçlı ekipmanlar sanayi ve alt sektörleri hakkında alt çalışma grupları vasıtasıyla gerekli teknik çalışmaları yapmak ve bunları raporlamak.
 • Sektöre ilişkin gelişmeleri izlemek, düzenlenen ulusal ya da uluslararası toplantıları takip etmek.
Önceki ve Sonraki Haberler