1. HABERLER

  2. ELEKTRİK

  3. Yenilenebilir enerji elektrik depolamayla level atlıyor

Yenilenebilir enerji elektrik depolamayla level atlıyor

Yenilenebilir enerji piyasasına hareketlilik getireceği öngörülen elektrik depolama tesisleri dolayısıyla kapasite arttıran üretim tesislerinin ilave kapasitesi YEKDEM kapsamında sayılacak.

Yenilenebilir enerji elektrik depolamayla level atlıyor

Enerji Günlüğü - Yenilenebilir enerji piyasasına hareketlilik getireceği öngörülen elektrik depolama tesisleriyle kapasite arttıran üreticilerin ilave kapasitesi YEKDEM kapsamında sayılacak. EPDK depolama için kamulaştırma da yapabilecek.

Elektrik Piyasasında Depolama Faaliyetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yayımlanarak yürürlüğe girdi. Elektrik Piyasasıyla ilgili diğer mevzuatta da bu Yönetmelik değişikliğine paralel olarak değişiklikler yapıldı. 

Yeni düzenleme uyarınca; halihazırda elektrik üretimi yaparken elektrik depolama tesisi kuran ya da elektrik depolama tesisi olarak lisans aldıktan sonra elektrik üretim tesisi kuran tesisler, bundan böyle “depolamalı elektrik üretim tesisi” olarak sınıflandırılacak. 

Yönetmelik değişikliği, Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği çerçevesinde çağrı mektubu alan ve ihtiyaç fazlası enerji için aylık mahsuplaşma yapılan lisanssız elektrik üretim tesislerinde de elektrik depolama tesisi kurulabileceği hükmünü getirdi.

Üretim tesislerine entegre olacak depolama tesisleri sayesinde; rüzgar, güneş ve hatta kimi zaman hidroelektrik tesisi gibi kesintili üretim yapabilen yenilenebilir enerji tesislerinden şebekeye verilen enerjinin, depolama tesisi sayesinde daha düzenli hale gelmesi hedefleniyor. Uygulama şebeke işletimi ve şebeke esnekliğine de fayda sağlayacak. 

DEPOLAMAYLA ARTTIRILAN KAPASİTE YEKDEM KAPSAMINDA

Üretim lisansı sahibi tüzel kişiler, lisanslı bir üretim tesisine bütünleşik elektrik depolama ünitesi kurarken söz konusu olan; depolama tesisinin üretim lisansındaki elektriksel kurulu güç miktarıyla sınırlı olacağı hükmü yürürlükten kaldırıldı. Bu durumdaki tesisler depolama ünitesi kurduklarında, depolama tesisinin kurulu gücüne kadar rüzgar ve güneşe dayalı kapasite artışına müsaade alabilecekler. Bu kapasite artışları, yenilenebilir enerji kaynaklarını destekleme mekanizması (YEKDEM) teşviki kapsamında sayılacak. 

Depolamalı elektrik üretim tesisi bünyesinde kurulan elektrik depolama ünitesi ile üretim tesisine bütünleşik elektrik depolama ünitesine şebekeden çekilip tekrar şebekeye verilen enerji, ilgili üretim tesisinin ürettiği enerji için verilen herhangi bir teşvik veya alım garantisi kapsamına girmeyecek. Üretim ve depolama tesislerindeki kayıp enerji de teşvik veya alım garantisi kapsamında sayılmayacak. 

Depolamalı elektrik üretim tesisi bünyesinde kurulan elektrik depolama ünitesi ile üretim tesisine bütünleşik elektrik depolama ünitesi, ayrı bir uzlaştırmaya esas veriş çekiş birimi olarak kaydedilecek. 

ASGARİ KURULU GÜÇ RÜZGARDA 20MW GÜNEŞTE 10MW

Depolama tesisi kurmayı taahhüt eden yatırımcı, kuracağı depolama tesisinin kapasitesi kadar rüzgar ve güneş enerjisi santrali kurmak için başvuruda bulunabilecek. Bu projelerde herhangi bir ölçüm zorunluluğu da istenmeyecek. 

Depolamalı elektrik üretim tesislerinde üretilen elektrik enerjisinin, iletim veya dağıtım sistemine elektrik depolama ünitesi üzerinden verilmesi zorunlu olacak. Depolamalı elektrik üretim tesislerinin yeni düzenlemeye uygun şekilde tesis edilmesi halinde sisteme verilen enerji, elektrik depolama ünitesi üzerinden sisteme verilmiş olarak kabul edilecek.

Bu kapsamda kurulan elektrik depolama ünitelerinden; gerekli şartları sağlayanlar yan hizmetlere, dengeleme birimi niteliğini haiz olanlar dengeleme güç piyasasına katılabilecekler. Depolama tesisleri kapsamında yapılacak üretim başvurularında rüzgar için asgari kurulu güç 20MW, güneş için 10 MW olacak. Azami kurulu güç ise 250MW olacak. 

EPDK DEPOLAMA TESİSLERİ LEHİNE KAMULAŞTIRMA YAPABİLECEK

Depolama tesisleriyle ilgili önemli bir değişiklik de EPDK’nın elektrik depolama ve bağlantı tesisleri için arazi edinimi veya kullanım hakkı tesisine ilişkin işlem yapmayacağı hükmünün yürürlükten kalkması oldu. Böylece EPDK, diğer şartlar oluşursa depolama tesisleri için kamulaştırma da yapabilecek.

İlgili Haberler
Önceki ve Sonraki Haberler