1. HABERLER

  2. YENİLENEBİLİR

  3. RÜZGAR

  4. Yenilenebilirde yerli aksam desteğine sıkı denetim

Yenilenebilirde yerli aksam desteğine sıkı denetim

Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üreten tesislerdeki yerli aksamın desteklenmesiyle ilgili şartlar ağırlaştırıldı, denetimler sıkılaştı. 

Yenilenebilirde yerli aksam desteğine sıkı denetim

Enerji Günlüğü - Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üreten tesislerdeki yerli aksamın desteklenmesiyle ilgili şartlar ağırlaştırıldı, denetimler sıkılaştı. 

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanılan Yerli Aksamın Desteklenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Değişikliğe göre desteklemeye gerekçe olacak ve tesisteki parçaların en az %55’ini oluşturması gereken parçaların; “ilgili” parçalar olması şartı aranacak. Ayrıca yerli aksam tespitiyle ilgili denetim görevini yapacak olan Yerli İmalat Tespit Heyeti’nin de en az 2 kişiden oluşması koşulu getirildi. 

Değişiklikle beraber Yönetmeliğe, Birleşik Yenilenebilir Elektrik Üretim Tesisi; Destekleyici Kaynaklı Elektrik Üretim Tesisi; Ana Kaynak ve Yardımcı Kaynak kavramları da eklenmiş oldu. 

MODERNİZASYONDA 1 AĞUSTOS’A KADAR BİLDİRİM YAPILACAK
Yerli katkı ilave fiyatından bir önceki dönem faydalanmış olan elektrik üretim tesisinde kapasite artışı, modernizasyon, yenileme veya kısmi kabuller ile işletmeye giren ünitelerin olması durumunda, başvuru sahipleri yeni ünitelere ilişkin belgeleri 1 Ağustos tarihine kadar Bakanlık ve/veya Bakanlığın görevlendirdiği kuruluşa sunacaklar. 

BİYOKÜTLEDE EN AZ %85 VERİM EN AZ %10 TASARRUF ŞARTI
Yönetmeliğe eklenen başka bir hükme göre; biyokütle enerjisine dayalı üretim tesislerinde kullanılan kojenerasyon sistemine ait lisans sahibi tüzel kişi tarafından hazırlanan teorik rapor ile taahhütname, belirtilen süre içerisinde Bakanlık ve/veya Bakanlığın görevlendirdiği kuruluşa sunulacak.

Ayrıca biyokütle enerjisine dayalı üretim tesislerinde kullanılan kojenerasyon sistemine ait saha doğrulama raporu, lisans sahibi tüzel kişi tarafından kojenerasyon sistemi için yerli katkı ilave fiyatından yararlanılan ilk yıl içerisinde Bakanlığa sunulacak. Bu raporda kojenerasyon sistemine ilişkin verim değerinin en az %85 ve birincil enerji kaynağı tasarruf oranının da en az %10 olmaması durumunda söz konusu kojenerasyon sistemi yerli katkı ilave fiyatından yararlandırılmayacak. Bu durumun tespiti halinde ilgili üretim lisansı sahibi tüzel kişi; YEKDEM Yönetmeliği kapsamında işlem yapılması ve ödenmiş tutarların faizi ile birlikte geri ödenmesini teminen EPDK’ya bildirilecek.

DEĞİŞEN PARÇALAR 01 AĞUSTOS’A KADAR BİLDİRİLECEK
Yerli katkı ilave fiyatından önceki dönemlerde faydalanmış olan elektrik üretim tesisinde hasar gören bütünleştirici parçaların değişimi durumunda tevsik edici tüm bilgi ve belgeler değişimin yapıldığı tarihten sonraki 1 Ağustos tarihine kadar bu Yönetmelik kapsamında değerlendirilmek üzere Bakanlık ve/veya Bakanlığın görevlendirdiği kuruluşa sunulacak. Aksi takdirde, söz konusu tesis değişim tarihi itibariyle ilgili bütünleştirici parçaya ait (üretim tesisindeki tüm üniteler için) yerli katkı ilave fiyatından yararlandırılmayacak ve ilgili üretim lisansı sahibi tüzel kişi YEKDEM Yönetmeliği kapsamında işlem yapılması ve ödenmiş tutarların faizi ile birlikte geri ödenmesini teminen EPDK’ya bildirilecek. 

Hasar görmüş aksamın veya bütünleştirici parçanın geçici süreli ve üretimi kısmen etkileyen çeşitli hallerden dolayı (grev, lokavt, iflas, ifa zorluğu vb) yurt içi kaynaklardan temin edilemeyeceğinin anlaşılması halinde söz konusu durum tevsik edici belgelerle birlikte değerlendirilmek üzere Bakanlık ve/veya Bakanlığın görevlendirdiği kuruluşa bildirilecek. Söz konusu kısmi ve geçici olumsuzluğun tespiti ve gerekçelerinin Bakanlıkça uygun bulunması durumunda; bu aksam veya bütünleştirici parçalarda yerlilik şartı aranmayacak. 

YERALTINDA KALACAK PARÇALAR KURULUM ÖNCESİ DENETLENECEK
Yerli katkı ilave fiyatından yararlanmak isteyen üretim tesislerinde inşaat ve/veya montaj yapılması sırasında toprak veya su altında kalacak olan ya da dışarıdan tespit yapılamayacak şekilde kapalı hale getirilmesi gereken aksam ve bütünleştirici parçalar, inşa edilmeden veya montajı bitmeden Bakanlık ve/veya Bakanlığın görevlendirdiği kuruluşa lisans sahibi tüzel kişi tarafından bildirilecek. Bunlar fotoğraf, video gibi araçlarla desteklenerek lisans sahibi tüzel kişi tarafından Bakanlık ve/veya Bakanlığın görevlendirdiği kuruluşa raporlanacak. Yerli İmalat Tespit Heyetinin gerekli gördüğü rapor, bilgi ve belgeler, bildirim tarihinden itibaren en geç 20 gün içerisinde Bakanlık ve/veya Bakanlığın görevlendirdiği kuruluşa sunulacak. Aksi takdirde, ilgili bütünleştirici parça için yerli katkı ilave fiyatı uygulanmayacak. 

USULSÜZ TADİLAT FAİZİYLE GERİ ÖDEMEYİ GEREKTİRECEK 
Bakanlık tarafından yerli katkı ilave fiyatından yararlanan elektrik üretim tesislerinin ünitelerinde öngörülen usule uyulmadan modernizasyon, yenileme ve tadilatlar yapıldığının tespit edilmesi halinde ilgili üretim lisansı sahibi tüzel kişi, YEKDEM Yönetmeliği kapsamında işlem yapılması ve ödenmiş tutarların faizi ile birlikte geri ödenmesini teminen EPDK’ya bildirilecek.

Bakanlık ve/veya Bakanlığın görevlendirdiği kuruluşa sunulan belgelerde, yanıltıcı bilgi ve/veya belge verildiğinin/düzenlendiğinin tespiti halinde, ilgili üretim lisansı sahibi tüzel kişi YEKDEM Yönetmeliği kapsamında işlem yapılması ve ödenmiş tutarların faizi ile birlikte geri ödenmesini teminen EPDK’ya bildirililecek. 

Önceki ve Sonraki Haberler