1. HABERLER

  2. KÖMÜR

  3. Yeraltı madenlerine devlet desteği 3 yıl uzatıldı

Yeraltı madenlerine devlet desteği 3 yıl uzatıldı

Yeraltı maden işletmelerine yapılan devlet desteği uygulaması, 3 yıl uzatıldı.

Yeraltı madenlerine devlet desteği 3 yıl uzatıldı

Enerji Günlüğü - Yeraltı madenlerinde maliyet artışları için yapılan devlet desteği uygulaması, 3 yıl uzatıldı. 

Yer Altı Maden İşletmelerinde Meydana Gelen Maliyet Artışlarının Karşılanması Amacıyla Destek Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar, 8652 sayılı ve 27 Haziran 2024 tarihli Cumhurbaşkanı kararıyla yayımlandı. Değişiklik kararı 01 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli sayılacak. 

OCAK HAZIRLIĞINDA DESTEK ÖDEMESİ 3 YIL UZATILDI

Karara göre yer altı ocağında maden işletme faaliyetleri devam ederken, aynı işyeri numarası ile mevcut ocaktan bağımsız yeni bir yer altı kömür ocağının hazırlanmasında, hazırlık termin süresi sonuna kadar destek ödemesi alanlardan; termin süresi 31 Aralık 2026’dan sonra bitmesi durumunda 31 Aralık 2026 tarihine kadar destek ödemesi yapılacak. 

LİNYİT VE TAŞKÖMÜRÜ DESTEĞİ DE 3 YIL UZATILDI

IV. Grup madenlerden linyit ve taşkömürü çıkaran özel hukuk gerçek ve tüzel kişilerinin ruhsat sahibi olarak işlettikleri yer altı maden işletmeleri için destek uygulaması da 3 yıl uzatıldı. Buna göre linyit ver taşkömürü çıkaran yer altı maden işletmelerine destek uygulaması 12 Haziran 2019 tarihinden itibaren 31 Aralık 2026 tarihine kadar devam edecek.

RÖDOVANS SÖZLEŞMELERİ DESTEĞİ DE 2026 SONUNA KADAR SÜRECEK

Rödovans sözleşmeleri için sözleşme süresi bitimine kadar destek alan işletmelere, rödovans sözleşme süresi 31 Aralık 2026 tarihinden önce biterse; sözleşmenin Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) veya Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tarafından uzatılması şartıyla; 31 Aralık 2026 tarihine kadar destek ödemesi yapılacak.

İŞVERENE YERALTI İŞÇİSİ İÇİN VERİLEN DESTEK SINIRLANDIRILDI

Değişiklik düzenlemesinde yeraltında çalışan işçi başına işverene verilecek destek miktarı, brüt asgari ücretin işverene maliyetinin 2024 yılı için %80’ini; 2025 yılı için %50’sini ve 2026 yılı için de %25’ini geçemeyecek. 

Asgari ücretin iki katından az olmamak üzere ücret ödenmesi ve bir işçi için haftalık çalışma süresinin azalması ile yıllık izin süresinin artırılması sonucunda oluşan ek maliyetlerin karşılanmasına yönelik olarak, yer altında çalışan işçi başına işverene verilecek destek miktarı, özel bir formülle; güncel aylık brüt asgari ücret dikkate alınarak ve işverenin SGK kayıtlarında yararlandığı diğer tüm teşviklerin toplamı düşülerek hesaplanıyor.