1. HABERLER

  2. ELEKTRİK

  3. Yeraltından su çekmek için fazla enerji harcayanın elektriği kesilecek

Yeraltından su çekmek için fazla enerji harcayanın elektriği kesilecek

Enerji Günlüğü - Yeraltından çekilebilecek azami su için gerekli yıllık elektrik enerjisi tüketim miktarını aşan müşterinin elektrik enerjisi 7 gün...

Yeraltından su çekmek için fazla enerji harcayanın elektriği kesilecek

Enerji Günlüğü - Yeraltından çekilebilecek azami su için gerekli yıllık elektrik enerjisi tüketim miktarını aşan müşterinin elektrik enerjisi 7 gün içinde kesilecek. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Sisteme bağlantı yapılması talebiyle başvuran kişi; sayaç dışında, ölçü sistemine ilişkin her türlü tesisat ve bağlantı elemanlarını, ilgili dağıtım şirketi tarafından onaylanmış projesine göre tesis etmekle yükümlü olacak.

DSİ Yeraltısuyu Ölçüm Sistemleri Yönetmeliği uyarınca; DSİ tarafından verilen Yeraltısuyu Kullanma Belgesinde belirtilen, yeraltısuyundan çekilebilecek azami su için gerekli yıllık elektrik enerjisi tüketim miktarını aşan müşterinin elektrik enerjisi, DSİ'nin bildirimi üzerine dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi tarafından en geç 7 gün içerisinde kesilecek. Yeraltı Suları Hakkında Kanun hükümleri uyarınca yeraltısuyundan çekilebilecek azami su için gerekli yıllık elektrik enerjisi tüketim miktarını gösterecek Yeraltısuyu Kullanma Belgesi alınmadan elektrik enerjisi bağlanamayacak. Mevcut yeraltısuyu kullanıcılarının elektrik enerjisi; kullanıcıların, Yeraltı Suları Hakkında Kanunda ölçüm sistemi kurulması için öngörülen süre sonuna kadar elektrik enerjisi tüketim limitini gösteren Yeraltısuyu Kullanma Belgesini ibraz edememesi halinde, DSİ'nin bildirimine müteakip Dağıtım Şirketince en geç 7 gün içerisinde kesilecek. Müşterinin elektrik enerjisinin DSİ'nin bildirimi üzerine kesilmesi halinde doğabilecek ihtilaflarda sorumluluk DSİ'ye ait olacak.

Dağıtım sistemi Otomatik Sayaç Okuma Sistemi (OSOS) kapsamında, yıllık tüketimi Kurulca onaylanan limitin üzerinde olan ancak teknik özelliklerinin uygun olmaması dolayısıyla değiştirilmesi gereken sayaçlar, sökülerek müşteriye teslim edilecek, yerine OSOS teknik özelliklerine uygun yeni bir sayaç dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi tarafından takılacak.  Sayacın arızalanması veya ölçme hassasiyetinden şüphe edilmesi halinde, ilgili tüzel kişi veya müşteri tarafından sayacın kontrolü talep edilebilecek. Bu talep, dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi tarafından 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu hükümleri çerçevesinde karşılanacak. Sayacın doğru tüketim kaydettiğinin tespiti halinde oluşan bedeller talep sahibi tarafından ödenecek.

Sayacın yerinden sökülmesi durumunda; sökülen sayacın yerine dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi tarafından geçici olarak, asgari sökülen sayacın fonksiyonlarını yerine getirecek nitelikte bir sayaç takılacak. Ancak, geçici olan bu uygulama bir aydan fazla olamayacak. Sökülen sayacın yeniden kullanılamaz durumda olduğu tespit edildiği takdirde dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi tarafından Elektrik Piyasasında Kullanılacak Sayaçlar Hakkında Tebliğe uygun olarak yeni bir sayaç takılacak. Sayaç sökme takma bedelleri her yılın Ekim ayı sonuna kadar dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler tarafından belirlenerek Kuruma önerilecek ve Kurul onayı ile yürürlüğe konulacak.

3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa göre damga süresi dolan müşteri mülkiyetindeki sayaçlara ilişkin olarak sayaç sökme takma, ayar, kalibrasyon ve bakım gibi sayacın değiştirilmesi sürecinde oluşacak bedellerin, yeni sayaç temini ve montaj bedelinden daha yüksek olduğu durumda; sayaç, dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi tarafından Kurum tarafından onaylı yatırım programına uygun dönüşüm planı çerçevesinde sökülerek müşteriye teslim edilecek, yerine Elektrik Piyasasında Kullanılacak Sayaçlar Hakkında Tebliğ'e uygun olarak yeni bir sayaç, dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi tarafından takılacak. OSOS kapsamındaki sayaçlar için sayaç sökme takma, ayar, kalibrasyon ve bakım bedellerine bakılmaksızın sayaç sökülerek müşteriye teslim edilecek, yerine OSOS teknik özelliklerine uygun yeni bir sayaç dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi tarafından takılacak.

Önceki ve Sonraki Haberler