1. HABERLER

  2. PETROL

  3. Yeterince benzin satamayan dağıtım şirketine ceza

Yeterince benzin satamayan dağıtım şirketine ceza

Enerji Günlüğü - Hukuken geçerli bir nedene dayanmaksızın asgari yıllık 60.000 ton beyaz ürün (benzin, motorin) satış yükümlülüğünü yerine getiremeyen...

Yeterince benzin satamayan dağıtım şirketine ceza

Enerji Günlüğü - Hukuken geçerli bir nedene dayanmaksızın asgari yıllık 60.000 ton beyaz ürün (benzin, motorin) satış yükümlülüğünü yerine getiremeyen dağıtıcı lisansı sahiplerineidari yaptırım uygulanacak.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'i bugünkü Resmi Gazete'de yayımladı.

Buna göre, daha önceki düzenleme ile lisansları iptal edilen hukuken geçerli bir nedene dayanmaksızın asgari yıllık 60.000 ton beyaz ürün (benzin, motorin) satış yükümlülüğünü yerine getiremeyen dağıtıcı lisansı sahiplerine yeni düzenleme ile idari yaptırım uygulanacak.

Yapılan değişiklikle 17/6/2004 tarihli ve 25495 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin Kurul kararı aranmaksızın sona erecek olan lisans durumlarına ilişkin olan 17 nci maddesinin üçüncü fıkrası şöyle değiştirildi:

“Dağıtıcı lisansı sahipleri asgari yıllık 60.000 ton beyaz ürün (benzin, motorin) dağıtımı yapabilecek kapasite, donanım ve ekonomik güce sahip olmak zorundadır. Hukuken geçerli bir nedene dayanmaksızın, pazarlama projeksiyonunda beyan edilen asgari yıllık 60.000 ton beyaz ürün (benzin, motorin) satışını gerçekleştiremediği tespit edilen dağıtıcılar hakkında Kanunun ilgili maddeleri gereği idari yaptırım uygulanır. Dağıtıcı lisansı sahiplerinin asgari yıllık 60.000 ton beyaz ürün (benzin, motorin) satış yükümlülüğünün izlenmesinde, lisansının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dağıtıcı lisansı sahiplerine bir yıl süreyle geçiş dönemi tanınır. Söz konusu yükümlülüğün ifasına ilişkin esas dönemler, geçiş döneminin sona erdiği tarihi izleyen takvim yılları dikkate alınarak belirlenir. Asgari yıllık 60.000 ton beyaz ürün (benzin, motorin) satış yükümlülüğünün değerlendirilmesinde, dağıtıcıların kendi aralarında yaptıkları akaryakıt ticaretine ve ilgili ve diğer mevzuat kapsamında yapılan akaryakıt ihracatına ilişkin miktarlar dikkate alınmaz.”

Ayrıca, Yönetmeliğe eklenen geçici 19. madde ile Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla faaliyette bulunan dağıtıcı lisansı sahiplerinin 60.000 ton beyaz ürün pazarlama projeksiyonunun gerçekleşmelerinin tespitinde 17 nci maddenin üçüncü fıkrasında yer alan hükümler uygulanır.” düzenlemesi getirildi.

Önceki ve Sonraki Haberler