1. HABERLER

  2. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

  3. Zeytinliklerde maden düzenlemesi Torba Yasadan çıkarılıyor

Zeytinliklerde maden düzenlemesi Torba Yasadan çıkarılıyor

Zeytinlikleri madenciliğe açacak düzenleme teklifi, Torba Yasa metninden çıkarılacak.

Zeytinliklerde maden düzenlemesi Torba Yasadan çıkarılıyor

Enerji Günlüğü - Zeytinlikleri madenciliğe açacak düzenleme teklifi, Torba Yasa metninden çıkarılacak. 

Zeytinliklerde madencilik faaliyeti yürütülmesine imkan verecek olan düzenleme teklifi, Torba Yasa metninden çıkarılacak. 

Torba Yasa teklifinin birinci maddesine göre, Maden Kanunu'na eklenecek geçici maddeyle, ruhsat sahibi veya rodövansçı olan gerçek veya tüzel kişiler tarafından yürütülen madencilik faaliyetlerinin, tapuda zeytinlik olarak kayıtlı alanlar veya fiili olarak üzerinde zeytinlik bulunan alanlara denk gelmesi ve faaliyetlerin başka alanlarda yürütülmesinin mümkün olmaması durumunda, zeytin sahasının madencilik faaliyeti yürütülecek kısmının, izin verilecek maden sahalarının bulunduğu ilçe ve il sınırlarına öncelik vermek suretiyle taşınmasına, sahada madencilik faaliyetleri yürütülmesine ve bu faaliyetlere ilişkin geçici tesisler inşa edilmesine, kamu yararı dikkate alınarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca izin verilebilecekti.

Tasarıda zeytin bahçelerinin taşınmasından kaynaklanan tüm masraf ve taleplerden, madencilik faaliyeti yürütmesi yönünde lehine karar verilen kişi sorumlu olacak ve sözleşme süreleri de 49 yıla kadar uzatılabilecekti. 

Kamuoyunda tepkilere yol açan tasarı, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde benzer düzenlemelerde birçok defa gündeme gelmiş; ancak her seferinde teklif geri çekilmiş ve gündemden kalkmıştı. 

Son teklifin aldığı tepkiler üzerine AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, ilgili maddenin tekliften çıkarılması yönünde yeni bir teklif sunduklarını bildirdi. Mustafa Elitaş açıklamasında şunları kaydetti, “Avrupa’da enerji krizinin baş gösterdiği bir süreçte, faaliyeti önem kazanan 3 santralimizin çalışması kaygısı içindeyiz. Ancak muhalefette ve kamuoyunda konuya ilişkin farklı bir ortam oluştu. Komisyon uygun görürse zeytinle ilgili maddenin tasarıdan çıkarılmasını teklif ediyoruz”.