2015’te tehlikeli atıkların yüzde 80’i geri dönüştürüldü

2015’te tehlikeli atıkların yüzde 80’i geri dönüştürüldü

Enerji Günlüğü - 2015 yılı için Türkiye genelinde tehlikeli atık miktarı toplamı 1 milyon 423 bin 21 ton olarak belirlendi ve bunun yüzde 80’i geri dönüştürüldü.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı '2015 Yılı Tehlikeli Atık İstatistik Bülteni'ni yayınladı. Bültende yer alan verilere göre, 2015 yılı için Türkiye genelinde tehlikeli atık miktarı toplamı 1 milyon 423 bin 21 ton olarak belirlendi. Bir önceki yıl bu miktar 1 milyon 413 bin 220 ton idi.
2015 yılında beyan edilen tehlikeli atığın %79,34’ü geri kazanılmak üzere atık işleme tesislerine gönderilirken %16,37’si bertaraf edilmek üzere sterilizasyon, düzenli depolama ve yakma tesislerine gönderildi. 

GERİ KAZANIM ARTTI, BERTARAF AZALDI

2014 yılına kıyasla 2015 yılında geri kazanılmak üzere atık işleme tesislerine gönderilen atık miktarında artış gözlenirken bertarafa gönderilen atık miktarı azaldı. Ayrıca 2015 yılında geri kazanım amacıyla ihraç edilen tehlikeli atık miktarında da artış oldu. 

44.922 adet tesisin tehlikeli atık beyan sistemi (TABS) kullanarak bulundukları atık beyanına göre, 2015 yılında geri kazanım amacıyla atık işleme tesislerine gönderilen atık miktarı 1.129.088 ton, bertaraf edilmek üzere atık işleme tesisine gönderilen atık miktarı ise 232.903 ton olarak gerçekleşti. 2014 yılında tehlikeli atıkların yüzde 73.14’ü geri kazanım amacıyla işleme tesislerine gönderilmiş, yüzde 22.28’i bertaraf için gönderilmişti.

Yılsonu itibariyle tesiste stok olarak tutulan tehlikeli atık miktarı 53.251 ton, ihraç edilen tehlikeli atık miktarı ise 7.779 ton olarak gerçekleşti. 

Bakanlık tarafından AYY’nin ilgili maddesi doğrultusunda uygun görülen tesislere “Tesislerinde oluşan atıkları belirlenen şartlara uyulmak kaydıyla üretildikleri yerde geri kazanılması”na yönelik izin veriliyor. Bu kapsamda geri kazanım miktarının 49.294 tonluk kısmı atık minimizasyonu kapsamında tesis içinde gerçekleştirildi. Türkiye geneli atık dağılımına bakıldığında sanayi tesislerinin yoğun olduğu bölgelerde tehlikeli atık miktarı da yüksek oldu.

Atık Yönetim Uygulaması/Atık Beyan Sisteminde(TABS) yer alan tehlikeli atık verisi, atık üreticilerinin gerçekleştirdikleri beyanlardan oluşmakta olup, beyan yılında atık üreticisinin tesiste oluşan ve geri kazanım/bertaraf amacıyla atık işleme tesisine gönderilen tehlikeli atık verisini içeriyor.