Petrol aramaları için 480 km yol açtırılacak

Petrol aramaları için 480 km yol açtırılacak

Enerji Günlüğü - TPAO, yurt çapındaki çeşitli sahalarda sismik hat atımı işine ait 480 kilometrelik ham yol yaptıracak. 

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü yurt çapındaki çeşitli lokasyonlarda Sismik Hat Atımı İşine Ait Ham Yol Lokasyon Açılması Hizmet Alımı ihalesi açtı. TPAO’dan verilen bilgiye göre açık ihale usulüyle ihale edilecek iş, yaklaşık sekiz ayda ve 3200 saat süreyle dört dozer çalıştırılarak yapılacak. İhale kapsamında 480 kilometre ham yol açlacak. 

İhale, 31 Mart 2017 tarihinde saat 14:30’da TPAO Makine İkmal Daire Başkanlığı 6. Kat Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecek. İhale şartnamesi burada görülebilecek ya da 100,- TL karşılığı satın alınabilecek. İhaleye teklif vereceklerin ihale dokümanını satın almaları zorunlu. 

Tekliflerin, ihale saatine kadar aynı adrese elden ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla teslim edilmesi gerekiyor. Teklifler birim fiyat üzerinden TL olarak kabul edilecek. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecek. İhaleye konsorsiyumlar teklif veremeyecek.