Kütahya’da 3 jeotermal ihalesi

Kütahya’da 3 jeotermal ihalesi

Enerji Günlüğü - Kütahya’nın Şaphane, Pazarlar ve Simav ilçelerindeki üç jeotermal saha ihaleyle ruhsatlandırılacak. 

Kütahya İl Özel İdaresi’nden verilen bilgiye göre, il sınırları içerisinde yer alan üç jeotermal kaynak arama sahasının ruhsatlandırılması için ihale açıldı. Açık Teklif Usulü ile yapılacak ihaleler, 1 Haziran 2017 tarihinde Kütahya İl Özel İdaresi İl Encümeni toplantı salonunda gerçekleştirilecek. 

Saat 14:00’te Şaphane’deki saha için, 14:05’te Pazarlar ilçesi Yenice Köyü’ndeki saha için, 14:10’da da Simav ilçesi Söğüt Köyü’ndeki saha için yapılacak. 

İhale şartnameler mesai saatleri içinde İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünden ya da Yazı İşleri Müdürlüğünden müracaatla bedelsiz olarak görülebilecek. İhaleye katılmak için  100 TL karşılığında şartname alınması zorunlu.

İstekliler istenen belgeleri ihale günü en son saat 14:00’e kadar İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığına vermeleri gerekiyor. Teklifler ihale saatine kadar ulaşmak şartıyla, iadeli taahhütlü bir mektupla ihale komisyonuna gönderilebilecek. İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve iptal etmekte serbest.