Doğal gaz taşımacılığına yeni acil düzenlemeler

Doğal gaz taşımacılığına yeni acil düzenlemeler

Enerji Günlüğü - Doğal gaz taşınmacılığında sözleşme zamanlamasında yaşanabilecek değişiklikler, uygulamadan en geç 15 gün önce Elektronik Bülten Tablosu’nda (EBT) taşıyıcı tarafından duyurulacak.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, BOTAŞ İletim Şebekesi İşleyiş Düzenlemelerine İlişkin Esaslar (ŞİD) acil değişikliklik yapılmasına ilişkin kurul kararını bugünkü Resmi Gazete'de  yayımlayarak yürürlüğe koydu.

Buna göre, Transit Giriş Noktalarında Taşıma Miktar Bildirimleri, Taşıyıcı ile Transit Boru Hattı işletmecisi arasında yapılan Bağlantılı Sistem Teslim Sözleşmesi çerçevesinde belirlenen zaman aralığında yapılacak. Bu zaman aralığında herhangi bir değişiklik olması durumunda bu değişiklik uygulamadan en geç 15 (onbeş) gün önce Elektronik Bülten Tablosu’nda (EBT) Taşıyıcı tarafından duyurulacak.

Taşıyıcı transit giriş noktalarında yapılan TMB’leri  (taşıma miktarı bildirimi) Bağlantılı Sistem Teslim Sözleşmesi gereğince düzenleme hakkına sahip olacak. Bu işlem sonrasında Taşıyıcı, Taşıtanın Taşıma Miktarı Değişiklik Bildirimi (TMDB) yapması için bildirimde bulunabilecek.

Taşıtan, Taşıyıcı tarafından belirlenen süre içerisinde Transit Giriş Noktası TMB’sini iletmez ise Taşıyıcı bu noktadaki TMB’yi Bağlantılı Sistem Teslim Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde Transit Boru Hattı işletmecisinden gelen bilgiler ile düzenleyecek. Bu işlem sonrasında Taşıyıcı, Taşıtanın TMDB yapması için bildirimde bulunabilecek.

Taşıma Miktarı Değişiklik Bildirimi Yapılabilecek Diğer Haller düzenlemesinde ise taşıtan diğer düzenlemelere ek olarak, Transit Giriş Noktasında, Bağlantılı Sistem Teslim Sözleşmesinde belirtilen koşullar çerçevesinde TMDB yapılması gereğinin oluşması durumunda da ilgili noktalar ve miktarlarla sınırlı kalmak kaydıyla G-1 için 7.2.1 bendinde detaylanan prosedürün dışına çıkma ve TMDB yapma hakkına sahip olacak.