TTK tahkimat teçhizatı alacak

TTK tahkimat teçhizatı alacak

Enerji Günlüğü - Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü ihtiyacı olan bir kalem yarı mekanize teçhizat takımı alımı için ihale düzenleyecek.

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, yerli yükleniciler çin Üzülmez TİM İş Sahası, yabancı yükleniciler için de sipariş sözleşmesinde belirtilen limana teslim edilmek üzere bir kalem yarı mekanize teçhizat takımı alımı için açık ihale usulü ile ihale edeceğini duyurdu. 

Siparişi takiben 180 iş gününde teslim edilmesi gereken teçhizat takımı için ihale 25.10.2017 Çarşamba günü saat 15.00’de TTK Satınalma Daire Başkanlığı Zonguldak’ta yapılacak. Teklifler bu tarih ve saate kadar TTK Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 Mithatpaşa Mahallesi 67090-Zonguldak adresine verilebilecek ve posta vasıtasıyla da gönderilebilecek.

İhale dokümanı TTK Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa Mahallesi 67090-Zonguldak ve TTK ANKARA Misafirhanesi 7. Cad. (Aşkabat Cad.) 19. Sok. No: 22 Bahçelievler/ANKARA adresinde görülebilecek ve aynı adreslerden 150,00 TL karşılığı temin edilebilecek.