2019 maden mühendisliği ücretleri %12 oranında zamlandı

Enerji Günlüğü – 2019 yılında geçerli olacak maden mühendisliği hizmetleri asgari ücret tarifesi yayınlandı.  TMMOB Maden Mühendisleri Odası,...

2019 maden mühendisliği ücretleri %12 oranında zamlandı
Enerji Günlüğü – 2019 yılında geçerli olacak maden mühendisliği hizmetleri asgari ücret tarifesi yayınlandı. 
 
TMMOB Maden Mühendisleri Odası, 2019 yılında geçerli olacak maden mühendisliği hizmetlerinin asgari ücret tarifesini yayınladı. Tarife ücretleri geçen yıla göre ortalama olarak, yaklaşık %12 oranında arttırıldı. 
 
Yeni tarifede sayılan hizmetler ve ücretler aşağıdaki gibi belirlendi. 
 
Mühendislik hizmetleri
• Büro, şantiye, açık işletme, tesis: 3.022 TL/ay
• Şantiye, açık işletme, tesis (teknik eleman hizmeti de yapıyorsa): 3.870 TL/ay
• Şantiye, açık işletme, tesis (daimi nezaret hizmeti de yapıyorsa): 5.550 TL/ay
• Yeraltı işletmesi: 6.160 TL/ay
• Yeraltı işletmesi (teknik eleman hizmeti de yapıyorsa): 6.420 TL/ay
• Yeraltı işletmesi (daimi nezaret hizmeti de yapıyorsa): 7.270 TL/ay
• Tünel, metro: 4.240 TL/ay
• Sondaj (maden, su): 4.720 TL/ay
• Sondaj (jeotermal, mineralli sular): 4.720 TL/ay
• Sondaj (petrol, doğalgaz): 5.200 TL/ay
• YTK 5.1.a personel: 4.680 TL/ay
• YTK 5.1.c personel: 3.710 TL/ay
• YTK 5.2. personel: 5.550 TL/ay
• YTK koordinatör: 6.160 TL/ay
 
Düşünsel (istişari) hizmetler
• Sözlü olarak sunulması: 950 TL
• Rapor halinde sunulması: 1.250 TL
 
Geçici hizmet (keşif hizmeti)
• Hizmetin ilk günü: 1.010 TL
• Sonraki her gün için: 760 TL
 
Danışmanlık (müşavirlik hizmeti)
• 3.400 TL/ay
 
YTK Hizmetleri
• 1(a) – açık: 925 TL/ay
• 1(b) – açık: 925 TL/ay
• 2(a) – açık: 1.540 TL/ay
• 2(b) – arama: 680 TL/ay 
• 2(b) – açık: 1.540 TL/ay
• 2 (c) – açık: 1.540 TL/ay
• 3 Grup – arama: 680 TL/ay
• 3 Grup – açık: 1.540 TL/ay
• 4(a) – arama: 680 TL/ay
• 4(a) – açık: 1.360 TL/ay
• 4(a) – yeraltı: 1.730 TL/ay
• 4(b) – arama: 680 TL/ay
• 4(b) – açık: 1.360 TL/ay
• 4(b) – yeraltı: 2.160 TL/ay
• 4(c) – arama: 680 TL/ay
• 4(c) – açık: 1.360 TL/ay
• 4(c) – yeraltı: 1.730 TL/ay
• 4(ç) – arama: 680 TL/ay
• 4(ç) – açık: 1.360 TL/ay
• 4(ç) – yeraltı: 2.160 TL/ay
• 5 Grup – arama: 680 TL/ay
• 5 Grup – açık: 1.360 TL/ay
 
Proje hizmetleri
• Ön inceleme raporu: 1.700 TL
• Maden arama projesi: 4.540 TL
• Ön arama faaliyet raporu: 5.660 TL
• Genel arama faaliyet raporu: 6.790 TL
• Detay arama faaliyet raporu: 8.030 TL
• Terk raporu: 1.320 TL
• Sondaj kuyu inşa ve tatbik projesi: 1.610 TL
• İşletme projesi (Ia. grubu madenler için): 5.660 TL
• İşletme projesi (Ib ve II. grup madenler için): 10.850 TL
• İşletme projesi (III. IV. V. VI. grup madenler için)/Temdit Projesi: 13.690 TL
• Patlayıcı madde kullanım, ihtiyaç ve kapasite raporu: 2.080 TL
• Ekspertiz raporu: 2.080 TL
• Kamulaştırma vb rapor düzenlemesi: 2.270 TL
• Orman izni: 2.470 TL
• ÇED Yönetmeliği kapsamında ÇED raporu (Maden Müh. Hizmeti): 9.170 TL
• ÇED Yönetmeliği kapsamında proje tanıtım dosyası (Maden Müh. Hizmeti): 3.970 TL
• Madencilik Faaliyetleri ile Bozulan Arazilerin Doğaya Kazandırma Yönetmeliği kapsamındaki proje hizmeti: 3.970 TL
• Zemin etüt raporu (Maden Müh. Hizmeti): T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyatları uygulanacak olup, 2.730 TL’den az olamayacak: 3.000 TL
• Fizibilite Projesi (13.690 TL’den az olamayacak şekilde): proje yatırım bedelinin ‰2’si.
• Ruhsat müracaat işlem ücreti: 1.300 TL
• Fizibilite arama dönemi raporu: 9.060 TL
 
İş güvenliği uzmanlığı hizmetleri
• (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı: 4.720 TL/ay
• (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı: 5.750 TL/ay
• sınıfı iş güvenliği uzmanlığı: 6.850 TL/ay
 
Sorumlu müdürlük/çevre görevlisi
• İşletme, tesis: 3.880 TL/ay
• İşletme, tesis (daimi): 6.800 TL/ay
• Otogaz istasyonları (istasyon başına): 1.760 TL/ay
• Çevre görevlisi (EK-I): 2.830 TL/ay
• Çevre görevlisi (EK-II): 1.430 TL/ay
 
Jeotermal kaynak ve doğal mineralli su sahalarına ait hizmetler
1) Arama, işletme, koruma alanı ve ÇED raporları (sahada yapılacak jeoloji, hidrojeoloji, jeofizik, jeokimya, sondaj, test ve modelleme gibi çalışma giderlerini kapsamaz)
• Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların arama ruhsatı ve arama projesinin hazırlanması: 7.800 TL
• Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların her yıl verilmesi zorunlu olan yıllık arama faaliyet raporunun düzenlenmesi (bir ruhsat sahası için): 3.110 TL
• Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların işletme projesi ve raporlarının düzenlenmesi: 10.920 TL
• Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların her yıl verilmesi zorunlu olan işletme faaliyet raporunun düzenlenmesi (bir ruhsat sahası için): 4.680 TL
• Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların kaynak koruma alanı raporunun düzenlenmesi (bir ruhsat sahası için): 7.800 TL
 
2) Teknik hizmetler (sahada yapılacak jeoloji, hidrojeoloji, jeofizik, jeokimya, sondaj, test ve modelleme gibi çalışma giderlerini kapsamaz)
• Daimi olarak jeotermal kaynak ve doğal mineralli suların arama döneminde teknik sorumluluk (şirket bünyesinde çalışır ise): 4.300 TL/ay
• Süreli olarak jeotermal kaynak ve doğal mineralli suların arama döneminde teknik sorumluluk (bir ruhsat sahası için): 1.020 TL/ay
• Daimi olarak jeotermal kaynak ve doğal mineralli suların işletme döneminde teknik sorumluluk (şirket bünyesinde çalışır ise): 4.680 TL/ay
• Süreli olarak jeotermal kaynak ve doğal mineralli suların işletme döneminde teknik sorumluluk (bir ruhsat sahası için): 1.170 TL/ay
• Jeotermal kuyuda ölçüm yapılması ve değerlendirilmesi (her bir ölçüm için): 2.340 TL
• Jeotermal kaynağın rezervuar modelleme çalışması ve değerlendirmesi ile raporunun hazırlanması (bir ruhsat sahası için): 38.960 TL
 
Kaya, zemin (jeoteknik etüd) çalışmaları
1) Planlı Alanlar İmar Tip Yönetmeliği (19.08.2008 Tarih 26972 Sayılı Kanun) kapsamında yapılacak çalışmalar
I. Kategoriye giren yapılar için yapılan zemin ve temel etüdü raporu; 0-1000 m2 alan için: 1.130 TL
II. ve III. kategoriye giren yapılar için sondaja dayalı zemin ve temel etüdü raporu; 
• 0 – 1000 m2 alan için: 1.130 TL
• 1000 – 3000 m2 alan için: 2.270 TL
• 3000 – 5000 m2 alan için: 3.200 TL
 
2) Alt yapı projeleri (tünel, otoyol, demiryolu, metro)
• Daimi hizmetler: 4.540 TL/ay
• Proje danışmanlık hizmeti: 7.940 TL/ay
• Proje hazırlama: 34.250 TL
• Proje kontrolünde belli periyodlarda veri toplama: 470 TL/gün
• Projenin revize raporu hazırlanması: 6.800 TL. 
 
Hesaplamalarda, sondaj hizmetleri ve laboratuvar hizmetleri için ayrıca ücretlendirme yapılacak. Danışmanlık kapsamında hazırlanacak proje, rapor ve benzeri çalışmalar, tarifedeki ilgili kalemlere uygun olarak ayrıca ücretlendirilecek. Çalışmalar sırasında yol, yemek, konaklama, topografik ölçüm ve harita yapımı ve benzeri giderler işverene aittir.
 
Aynı anda şirkette ve YTK da görevlendirilen maden mühendisi, yürütmüş olduğu görevle ilgili bu tarifede belirlenen en yüksek ücreti alacak.
Önceki ve Sonraki Haberler