1. HABERLER

  2. DOĞALGAZ

  3. AB’nin doğal gaz yatırımları iklim hedefleriyle çelişiyor 

AB’nin doğal gaz yatırımları iklim hedefleriyle çelişiyor 

AB’nin doğal gaz yatırımları iklim hedefleriyle çeliştiği ve 87 milyar euro değerinde doğal gaz altyapısının atıl kalma riskiyle karşı karşıya olduğu kaydedildi.

AB’nin doğal gaz yatırımları iklim hedefleriyle çelişiyor 

Enerji Günlüğü - AB’nin doğal gaz yatırımları iklim hedefleriyle çeliştiği ve 87 milyar euro değerinde doğal gaz altyapısının atıl kalma riskiyle karşı karşıya olduğu kaydedildi.

Bağımsız bir düşünce kuruluşu olan Global Energy Monitor tarafından hazırlanan yeni rapor, Avrupa Birliği'nde inşaat halinde ya da proje aşamasında 87 milyar euro değerinde doğal gaz altyapısının atıl kalma riskiyle karşı karşıya bulunduğunu ortaya koyuyor. 

Global Energy Monitor'un raporu, AB'deki mevcut doğal gaz kurulu gücün arz fazlası yarattığını gösteriyor. Buna rağmen bu doğal gaz projelerine finansal akış sürüyor. İnşaat halindeki veya planlama aşamasındaki tüm projelerin tamamlanması durumunda, mevcut durumda zaten tamamı kullanılamayan kapasitenin %35 artması öngörülüyor.

İKLİM HEDEFLERİYLE ÇELİŞİYOR

Rapora göre, kapanan kömür santrallerinin doğal gazla ikame edilmesi iklim hedefleriyle tutarsızlık barındırıyor; çünkü doğal gaz boru hatları, LNG terminalleri ve termik santraller gibi altyapıların uzun kullanım ömürleri var ve Avrupa'nın enerji sistemini fosil yakıtlara bağımlı hale getirme riski taşıyor. 

Geçtiğimiz aralık ayında AB, emisyon taahhüdünü 2030 yılına kadar %55 azaltım şeklinde yeniledi. Avrupa Komisyonu tarafından 2020'de yayınlanan bir analiz, bu hedefe ulaşmak için bir fosil yakıt olan doğal gaz tüketiminin 2020 ile 2030 yılları arasında %36 düşmesini gerektiğini gösteriyor. Bu gerçeğe rağmen kamu ve özel sektörün mevcut doğal gaz yatırımlarını hayata geçirmesi durumunda, AB'nin iklim hedeflerine ulaşma olasılığı azalacak ya da kapasitesinden çok daha az kullanılacak bu projelere milyarlarca dolar harcaması gerekecek.

“AB’DE EMİSYON ARTIŞI YA DA İHTİYACI OLMAYAN DOĞAL GAZA YATIRIM OLASI”

Raporun baş yazarlarından ve Global Energy Monitor Petrol ve Doğal Gaz Programı Direktörü Mason Inman, “Araştırmamız, AB'deki doğal gaz altyapısının, AB’nin doğal gaz ithalat kapasitesini %35 artırma potansiyeline sahip hızda inşasına ve planlamasına devam ettiğini gösteriyor. Ancak AB'nin iddialı iklim hedefleri, doğal gaz tüketiminin 2030 yılına kadar keskin düşüşünü, 2050'ye kadar ise bu düşüşün devamını gerektiriyor. Dolayısıyla AB'nin emisyonlarının, iddialı iklim hedefleriyle uyuşmayan şekilde artması ya da AB’nin ihtiyaç duyulmayan doğal gaz altyapısına milyarlarca Euro harcaması olası görünüyor" diyor.

 

Önceki ve Sonraki Haberler