1. HABERLER

  2. PETROL

  3. Akaryakıt dağıtım markalarının devrine lisans tadilat şartı

Akaryakıt dağıtım markalarının devrine lisans tadilat şartı

Enerji Günlüğü – Akaryakıt dağıtıcıları, lisans tadili yapmadan tescili markalarını ve marka kullanım haklarını başkasına devredemeyecek. Enerji...

Akaryakıt dağıtım markalarının devrine lisans tadilat şartı

Enerji Günlüğü – Akaryakıt dağıtıcıları, lisans tadili yapmadan tescili markalarını ve marka kullanım haklarını başkasına devredemeyecek. 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği bugün Resmi Gazete’de yayınladı. Yönetmeliğe göre kaçakçılık suçu işleyenlere lisans verilmeyecek, yükümlülüklerini yerine getirmeyen lisans sahiplerinin lisans yenileme, tadil ve başvuruları için 10 gün ek süre verilecek ve jet yakıt depolama veya ikmal hizmeti en fazla üç kişiye verilebilecek.

Yönetmelik, Lisans sahibi bir tüzel kişilerin ortaklık yapılarındaki değişikliklerin ve bayilik sözleşmelerindeki fesihlerin bildirimlerinde süre kısıtlamalarını da içeriyor.

KAÇAKÇILIK SUÇU İŞLEYENE LİSANS VERİLMEYECEK

Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa aykırı fiillerden dolayı haklarında kesinleşmiş mahkûmiyet kararı olanlara lisans verilmeyecek. Tüzel kişilikte ise suçun işlendiği tarih itibarıyla; yüzde ondan fazla paya sahip ortaklar, sonradan görevden ayrılmış olsa bile yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile temsil ve ilzama yetkili olanlara lisans verilmeyecek ve bu kişiler, lisans başvurusu yapan tüzel kişiliklerde doğrudan pay sahibi olamayacak.

Mahkeme kararı kesinleşinceye kadar veya Kurum tarafından para cezası verilmişse, bu ceza ödenmeden yeni lisans verilmeyecek.

ORTAKLIK YAPISINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER EN GEÇ 2 AY İÇİNDE BİLDİRİLECEK

Lisans sahibi bir tüzel kişinin ortaklık yapısında, yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile temsil ve ilzama yetkili olanlarında değişiklik olması halinde lisans sahibi, vuku veya öğrenme tarihinden itibaren en geç altmış gün içerisinde bu durumu gerekli belgelerle birlikte Kuruma bildirecek.

JET YAKIT DEPOLAMA VEYA İKMAL HİZMETİ EN FAZLA ÜÇ KİŞİYE VERİLEBİLECEK

Üçten fazla kişiyle sözleşme yapmış kişiler hizmet vermeyi tercih ettikleri en çok üç kişiyi Kuruma bildirecekler. Kuruma bildirilmeyenlerin lisans tadil başvuruları reddedilecek.

BAYİLİK SÖZLEŞMELERİNDEKİ FESİHLER BİR AY İÇİNDE KURUMA BİLDİRİLECEK

Dağıtıcı tarafından yapılan tek taraflı fesihlerde fesih ihbarnamesinin bir örneği aynı anda veya çekildiği tarihten itibaren en geç bir ay içersinde Kuruma gönderilecek. Yine bu durumdatebellüğ tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde, tebellüğ tarihi açıkça belirtilmek suretiyle ve ilgili fesih ihbarnamesinin bir örneğiyle Kuruma bildirecek. Bayi tarafından yapılan tek taraflı fesihlerde ise tebellüğ tarihinden itibaren, diğer hallerde sona erme tarihinden itibarenen geç bir ay içerisinde, sona erme tarihi açıkça belirtilmek suretiyle, gerekçeli olarak ve ilgili fesih protokolü, ihbarnamesi ve benzeri belgelerle birlikte Kuruma bildirilecek.

YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMEK İÇİN 10 GÜN SÜRE TANINACAK

Geçmiş dönemlere ilişkin katılma payı yükümlüğünü yerine getirmeyen gerçek ve tüzel kişilerin lisans, tadil ve süre uzatımı başvuruları; yükümlülüğün, Kurumca yapılacak bildirimden itibaren 10 iş günü içerisinde yerine getirilmemesi halinde değerlendirmeye alınmayacak ve iade edilecek

Önceki ve Sonraki Haberler