1. HABERLER

  2. YENİLENEBİLİR

  3. HİDRO

  4. AUF hidroelektrik kaynak katkı payı hesaplamasında etkili olacak

AUF hidroelektrik kaynak katkı payı hesaplamasında etkili olacak

Hidroelektrik kaynak katkı payı hesaplamalarında, azami uzlaştırma fiyatı etkili olacak.

AUF hidroelektrik kaynak katkı payı hesaplamasında etkili olacak

Enerji Günlüğü - Hidroelektrik kaynak katkı payı hesaplamalarında, azami uzlaştırma fiyatı etkili olacak.

Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı Anlaşması İmzalanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Yönetmelikle beraber Piyasa Takas Fiyatı (PTF) ve Azami Uzlaştırma Fiyatı (AUF) kavramları da Yönetmelik kapsamına alındı. 

Yönetmeliğin “Hidroelektrik kaynak katkı payı teklifinin verilmesi ve güncellenmesi” başlıklı 11. Maddesine eklenen 7. Fıkrayla hidroelektrik kaynak katkı payı hesaplamalarında kullanılan değerler, azami uzlaştırma fiyatlarının uygulanmasına ve güncellenmesine ilişkin alınan EPDK kararlarının yürürlükte olduğu süre boyunca aşağıdaki şekilde belirlenecek.

  • Yıllık aritmetik ortalama Piyasa Takas Fiyatı olan K1 değeri; PTF’nin, hidrolik kaynaklar için ilgili dönemde güncelleme sonucu oluşan AUF’tan daha fazla olduğu saatlerde, PTF yerine hidrolik kaynaklar için ilgili dönemde güncelleme sonucu oluşan AUF kullanılarak hesaplanacak.
  • Değişiklik düzenlemesinin yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapılan toplantılara ilişkin olarak toplantı yılında gerçekleşen K3 değeri; PTF’nin, hidrolik kaynaklar için ilgili dönemde güncelleme sonucu oluşan AUF’tan daha fazla olduğu saatlerde, PTF yerine hidrolik kaynaklar için ilgili dönemde güncelleme sonucu oluşan AUF kullanılarak hesaplanacak.

Yönetmeliğe ayrıca Geçici 4. Madde eklendi. Buna göre; 01 Nisan 2022 tarihinden, Bugüne kadar Enerji Piyasası DFüzenleme Kurumu (EPDK) tarafından belirlenen kaynak bazında tüketiciyi ve/veya maliyeti yüksek üretimi destekleme bedelinin uygulandığı süre boyunca tahakkuk etmiş taksit tutarları Yönetmeliğin 11. Maddesine göre güncellenecek. Fark olması halinde ilgililerin sonraki taksitlerinden mahsup edilecek.

İlgili Haberler