1. HABERLER

  2. PETROL

  3. Büyük kazaları önlemede işletme sorumluluğu yeniden belirlendi

Büyük kazaları önlemede işletme sorumluluğu yeniden belirlendi

Petrol ürünü veya türevlerini sürekli bulunduran işletmelerin, Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi ve Güvenlik Raporu hazırlama mecburiyeti, yeniden düzenlendi.

Büyük kazaları önlemede işletme sorumluluğu yeniden belirlendi

Enerji Günlüğü – Petrol ürünü veya türevlerini sürekli bulunduran işletmelerin, Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi ve Güvenlik Raporu hazırlama mecburiyeti, yeniden düzenlendi. 

“Büyük Endüstriyel Kazalarla İlgili Hazırlanacak Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi Tebliği” ve “Büyük Endüstriyel Kazalarla İlgili Hazırlanacak Güvenlik Raporu Tebliği”; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yayımlandı ve yürürlüğe girdi. 

Büyük Kaza Önleme Politika (BKÖP) Belgesi Tebliği, alt seviyeli kuruluş işletmecilerinin hazırlamaları veya hazırlatmaları gereken büyük kaza önleme politika belgesine ilişkin usul ve esasları belirlemeyi amaçlıyor. Güvenlik Raporu Tebliği ise üst seviye kuruluşların BKÖP Belgesine ilave olark hazırlamak zorunda oldukları Güvenlik Raporu’nun usul ve esaslarını belirliyor. 

Yeni Tebliğlerin yayımlanmasıyla 04 Ağustos 2015 tarihli Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi Tebliği ile 24 Ocak 2015 tarihli Büyük Endüstriyel Kazalarla İlgili Hazırlanacak Güvenlik Raporu Tebliği yürürlükten kaldırıldı.

İşletmeleri, bulundurdukları tehlikeli madde miktarına göre sınıflandıran Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik; çeşitli tehlikeli maddeler için belirlediği “tehlikesiz”, “tehlikeli” ve “çok tehlikeli” kategorilerinden “tehlikeli” olan miktar aralığında madde bulunduranları; “alt seviyeli kuruluş” olarak tanımlıyor. Çok tehlikeli sayılan maddeler bulunduran işletmeler için ise “üst seviyeli kuruluş” ifadesi kullanılıyor. 

Yönetmelik tehlikeli maddeler bulunduran kuruluşlarda büyük endüstriyel kazaların önlenmesi ve muhtemel kazaların insanlara ve çevreye olan zararlarının en aza indirilmesi amacıyla, yüksek seviyede, etkili ve sürekli korumayı sağlamak için alınması gerekli önlemler ile ilgili usul ve esasların belirlenmesi amacıyla çıkarılmıştı. 

ALT SEVİYE KURULUŞLARIN SORUMLULUĞU SINIRLI
Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi (BKÖP) ise, büyük endüstriyel kazaları önlemek ve işyerinde yüksek seviyede koruma önlemi almak amacıyla, Yönetmeliğin Ek-3’ünde belirtilen güvenlik yönetim sistemi ile ilgili bilgilerin bulunduğu belgenin adı olarak geçiyor. 

Buna göre, alt seviyeli kuruluşların işletmecileri, Tebliğde belirtilen bilgileri ve formatı dikkate alarak birer BKÖP belgesi hazırlayacaklar veya hazırlatacaklar. Alt seviyeli kuruluşların sorumluluğu, BKÖP Belgesini hazırlamak ve belge uyarınca gereken önlemleri almakla sınırlı olacak. Üst seviyeli kuruluşlar ise BKÖP Belgesi ile beraber Güvenlik Raporu hazırlamakla da yükümlü olacaklar. 

GİZLİLİK ESASI MUTLAKA GÖZETİLECEK
BKÖP Belgesinin; tehlikeli maddelerin türü, miktarı, benzer tehlikeli maddelere göre farklı özellikleri, yanıcı maddeler için yanma ve alevlenme hızları, toksisiteleri, bileşen olarak bir araya geldiğinde tehlikeli tepkime verdiği muhtemel bileşenleri gibi çeşitli bilgileri içermesi gerekiyor. Bu bilgiler hem beyan eden işletmeci, hem de BKÖP Belgesi ile bilgilerin paylaşıldığı kamu kuruluşları tarafından gizli tutulması da Tebliğ’de vurgulanan hususlardan biri. 

PETROL ÜRÜNLERİ BULUNDURANLAR BKÖP HAZIRLAYACAK
BKÖP Belgesine konu olması gereken ve alt seviye kuruluşların BKÖP Belgesinde mutlaka listelenmesi gereken tehlikeli maddeler arasında benzin ve naftalar; jet yakıtları dahil kerosenler; dizel yakıtlar, ev ısıtma yağları ve gaz yağ karışımları dahil gaz yağları ve akaryakıt sınıfına girmeyen ancak yanıcı ve parlayıcı nitelik taşıyan petrol ürünleri sıralanıyor. 

Alt seviyeli kuruluşların daha önce hazırladığı BKÖP belgeleri de altı ay içerisinde yeni yayımlanan Tebliğ hükümlerine uygun hale getirilecek. 

Üst seviyeli kuruluşlar, BKÖP Belgesi ile beraber bir de Güvenlik Raporu hazırlayacaklar veya hazırlatacaklar. Güvenlik Raporu, kuruluşta yürütülen faaliyetlerin ve proseslerin tanıtımının yapıldığı ve kuruluşta uygulanan güvenlik yönetim sistemi ile ilgili bilgileri içerecek. 

Önceki ve Sonraki Haberler