1. HABERLER

  2. ELEKTRİK

  3. Can: Elektrik dağıtım şirketlerinin rol ve hizmetleri çeşitleniyor

Can: Elektrik dağıtım şirketlerinin rol ve hizmetleri çeşitleniyor

ENVER Genel Başkan Vekili Dr. Oğuz Can, elektrik dağıtım şirketlerinin rolleri ve hizmetlerinin yaşanan gelişmeler ile artan bir esneklik ihtiyacı çerçevesinde çeşitlendiğini kaydetti.

Can: Elektrik dağıtım şirketlerinin rol ve hizmetleri çeşitleniyor

Enerji Günlüğü - ENVER Genel Başkan Vekili Dr. Oğuz Can, elektrik dağıtım şirketlerinin rolleri ve hizmetlerinin yaşanan gelişmeler ile artan bir esneklik ihtiyacı çerçevesinde çeşitlendiğini kaydetti.

ELDER Koordinatörlüğünde yürütülmekte olan HASAT-2 Projesi, iş paketi-4 “Enerji Verimliliği Bilinç Endeksi” çalışması kapsamında “Elektrik Sektörü Dağıtım ve Perakende Tarafı Enerji Verimliliği Faaliyetleri Arama Toplantısı” gerçekleştirildi. Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı doğrultusunda yürütülen faaliyetler kapsamında gerçekleştirilen toplantıda değerlendirmelerde bulunan ENVER Genel Başkan Vekili Dr. Oğuz Can, Covid-19 pandemi süreciyle birlikte enerji değişimi ve dönüşümü çabalarının hızlandığına dikkat çekti. 

Pazar tasarımının, iş modellerinin, teknolojilerin, sistem işletmelerinin değiştiğini belirten Can, dağıtım şirketlerinin rolleri ve hizmetlerinin de çatı ve cephe güneş enerjisi ve yenilenebilir kurulumları ile üreten tüketiciler, elektrikli araç ve benzeri gelişmeler ile artan bir esneklik ihtiyacı çerçevesinde de çeşitlendiğini kaydetti. Can iletim şebekesi ve dağıtım şebekesi etkileşiminin daha da arttığına değinerek, “Enerji sistemleri değişiyor ve oyuncuların rolü ve sorumlulukları da değişiyor” ifadesini kullandı. 

"ENERJİ VERİMLİLİĞİ STRATEJİK BİR FAALİYETLER BÜTÜNÜ"

AB Yeşil Mutabakatı çerçevesinde enerji verimliliğinin, enerji maliyetlerinin yükünün azaltılması, dolayısıyla rekabetçilik, enerjide arz güvenliğinin sağlanması, dışa bağımlılıktan kaynaklanan risklerin asgariye indirilmesi, iklim değişikliğiyle mücadelede düşük karbonlu ekonomiye geçiş ve çevrenin korunması, kaynakların azami verimlilikte değerlendirilerek sürdürülebilirliğin sağlanması gibi ulusal stratejik hedefleri tamamlayan ve bunları yatay kesen disiplinler arası stratejik bir faaliyetler bütünü olarak karşımıza çıktığını kaydetti. 

Can, bu bağlamda ‘Enerjiyi tüketiciye ulaştıran dağıtım ve tedarik şirketlerinin tüketici tarafında enerji verimliliği faaliyetlerinde hangi rol ve sorumlulukları üstlenebilir?’ ve “Enerji dönüşümü içerisinde kazan kazan ilkesi içerisinde ne tür mekanizmalar ve ekosistemler oluşturulabilir?” sorularının cevaplanması gerektiğini ifade etti. 

Sabiha KÖTEK - Enerji Günlüğü

 

İlgili Haberler
Önceki ve Sonraki Haberler