1. HABERLER

  2. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

  3. Çevre gönüllüsü olmak için diploma ve tecrübe şartı kaldırıldı

Çevre gönüllüsü olmak için diploma ve tecrübe şartı kaldırıldı

Çevre gönüllülerinde aranan 4 yıllık fakülte mezunu olma ve 5 yıl tecrübe sahibi olma zorunluluğu kaldırıldı. Kamudan yasaklı olmamak ve Bakanlık eğitimlerine katılmış olmak yeterli olacak.

Çevre gönüllüsü olmak için diploma ve tecrübe şartı kaldırıldı

Enerji Günlüğü - Çevre gönüllülerinde aranan 4 yıllık fakülte mezunu olma ve 5 yıl tecrübe sahibi olma zorunluluğu kaldırıldı. Kamudan yasaklı olmamak ve Bakanlık eğitimlerine katılmış olmak yeterli olacak. 

Çevre Denetimi Yönetmeliği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik, 21 Kasım 2008 tarihli Çevre Denetimi Yönetmeliğini ve 03 Nisan 2007 tarihli Çevre Kanununa Göre Verilecek İdarî Para Cezalarında İhlalin Tespiti ve Ceza Verilmesi ile Tahsili Hakkında Yönetmeliği yürürlükten kaldırdı. 

Yönetmelik, çevrenin korunması için tesis veya faaliyetlere gerçekleştirilecek denetimlere, denetim yapacak personelin niteliklerine, ihlallerin tespitine ve idari yaptırım uygulamalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemeyi amaçlıyor. 

Yönetmelik uyarınca çevreyle ilgili her türlü kirlilik kaynağı, ihlal, tesis ve faaliyetler denetime tabi olacak. Denetime tabi tesisler ile faaliyet yürütücüleri, denetçinin tesis veya faaliyet sahasına girmesini, güvenliğini ve denetim için gerekli görülen personel ile her türlü ekipmanı sağlamakla yükümlü olacaklar. Denetçiler planlı ve plansız denetim faaliyeti yürütebilecekler. 

İHLALDE ISRAR EDENLERE FAALİYET DURDURMA

Tesisler ve faaliyet yürütücüleri, denetimle ilgili bilgi ve belgeleri zamanında ve eksiksiz sağlayacaklar; ayrıca denetim sürecinde ihtiyaç duyulacak her türlü ölçüm ve analizi yaptırmak ve masraflarını karşılamak zorunda olacaklar. Denetçilerin gerekli gördüğü ilave ölçüm ve analizler de aynı şekilde tesisin veya faaliyet yürütenin sorumluluğu olacak. 

Denetimlerde tespit edilen ihlal veya aykırılıklar nedeniyle sorumlulara idari para cezası verilecek ve aykırılıkların giderilmesi için zaman tanınacak. Belirlenen süre içinde aykırılıkları gidermeyen sorumluların tesisleri, ihlalin derecesine göre belirli sürelerle mühürlenecek veya yürütmekte oldukları faaliyet durdurulacak.  

ÇEVRE GÖNÜLLÜLERİNDE DİPLOMA VE TECRÜBE ARANMAYACAK

Yeni düzenleme çevre gönüllüsü olmak için gereken T.C. vatandaşı olmak; en az 4 yıllık fakülte bitirmek; çevre ile ilgili en az 5 yıl boyunca çalışmış olmak; Bakanlıkça düzenlenen sınavda başarılı olmak gibi aranan nitelikleri yürürlükten kaldırdı. Yeni düzenlemeye göre eğitim düzeyi fark etmeksizin, kamu hizmetinden yasaklı olmamak ve çevre gönüllüsü eğitimlerine katılmış olmak Çevre Gönüllüsü unvanını kazanmaya yetecek. 

Çevre gönüllüleri, ihlalleri Bakanlığın merkez veya taşra teşkilatına iletmekle yükümlü olacaklar. Görevini kötüye kullandığı tespit edilen çevre gönüllülerinin bu görevleri sona erdirilecek ve bu kişiler yeniden çevre gönüllüsü olarak başvuruda bulunamayacaklar. 

Çevre gönüllülerinin tesis veya faaliyetlere giderek denetleme yapma yetkisi olmayacak, sadece ihlalleri bildirme yetkisine sahip olacaklar.

Önceki ve Sonraki Haberler