1. HABERLER

  2. DOĞALGAZ

  3. Doğalgaz depolamada değişiklik

Doğalgaz depolamada değişiklik

Enerji Günlüğü - EPDK Yer Altı Depolama Tesisleri ile Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi Temel Kullanım Usul ve Esasları (KUE)’de değişiklik...

Doğalgaz depolamada değişiklik

Enerji Günlüğü - EPDK Yer Altı Depolama Tesisleri ile Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi Temel Kullanım Usul ve Esasları (KUE)’de değişiklik yaptı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafında alınan Kurul Kararı ile Yer Altı Depolama Tesisleri Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi Temel Kullanım Usul ve Esasları KUE’de değişiklik yaptı.

Yapılan değişiklikle, devirlerde, devralan tüzel kişi bir Hizmet Alan ise, söz konusu Hizmet Alan'ın, devraldığı yeni kapasiteye uygun olarak mevcut kesin teminat mektubunun kapsamını genişleterek ek teminat mektubunu (Madde 3.5.1'de tarif edilen nitelikte yeni bir kesin teminat mektubunu sunması) ve kapasite devri başvuru formunu Depolama Şirketi'ne sunmasının ardından Depolama Şirketi'nin onay vermesi ile devir gerçekleşecek.

Devirlerde, devralan tüzel kişi eğer bir Hizmet Alan değil ise, söz konusu tüzel kişinin kesin teminat mektubunu (Madde 3.5.1'de tarif edilen nitelikte yeni bir kesin teminat mektubunu sunması) ve kapasite devri başvuru formunu Depolama Şirketi'ne sunmasının ardından Depolama Şirketi'nin onay vermesi halinde DHS imzalaması ile devir gerçekleşecek.

Devirlerde devreden Hizmet Alan devir işleminin gerçekleşmesinden sonra devredilen kapasiteyi kullanamayacak. Devreden Hizmet Alan'ın devrettiği kapasite için, DHS kapsamındaki ödeme sorumlulukları ortadan kalkar. Devralan Hizmet Alan'ın devraldığı kapasiteye ilişkin ödeme sorumlulukları devrin gerçekleştirildiği ayı takip eden ayın başında başlayacak.

Türkiye’deki bir bankadan alınacak, koşulsuz, ilk talepte ödeme kayıtlı, gayri kabili rücu, limit içi banka kesin teminat mektubunu getiren ve DHS’yi imzalayan Başvuru Sahiplerine geçici teminat mektupları, DHS’nin imzalanmasını takip eden 5 (beş) İş Günü içinde iade edilecek.

KAPASİTE BİLDİRİMİ

Depolama Şirketi, herhangi bir Güne (G) ve sonraki takip eden iki güne ait (G+1, G+2) programlara esas teşkil edecek günlük kapasite bilgilerini G-2'de saat 16:00'ya kadar ilan edecek. Hizmet Alan herhangi bir Güne (G) ait Nominasyonunu G-l 'de saat 10:30’a kadar Depolama Şirketi'ne bildirecek. Depolama Şirketi tüm Hizmet Alanların günlük Nominasyonlarını mevcut günlük kapasite elverişliliği dahilinde KUE'de belirtilen esaslar çerçevesinde değerlendirecek ve onayladığı günlük Programları saat 11:00’e kadar İletim Şirketi'ne ve Hizmet Alanlara bildirecek. Depolama Şirketi tarafından ilan edilen günlük kapasitenin üzerinde talepte bulunulamayacak. Günlük kapasitenin üzerinde talepte bulunulması durumunda ilan edilen kapasite dikkate alınacak. Depolama Şirketi, Gün öncesi günlük atıl enjeksiyon ve günlük atıl geri üretim kapasitesini tüm Hizmet Alanlara saat 11:30’a kadar ilan edecak ve tüm Hizmet Alanları elektronik posta yoluyla da bilgilendirecek.

GÜN ÖNCESİ REVİZE

Gün Öncesi Revize: Hizmet Alan, bir sonraki Gün (G) için yapılacak olan günlük revize Nominasyonlarını G-l'de saat 15:00’e kadar Depolama Şirketi'ne ibraz edecek. Gün öncesi revize Nominasyon sürecinde günlük atıl kapasitede artış olması durumunda revize Nominasyonlar Depolama Şirketi'nin onayına bağlı olmak kaydıyla saat 16:00'ya kadar iletilebilecek. Depolama Şirketi tüm Hizmet Alanların günlük revize Nominasyonlarını mevcut kapasite elverişliliği dâhilinde KUE'de belirtilen esaslar çerçevesinde değerlendirecek ve onayladığı günlük revize Programları saat 16:30'a kadar İletim Şirketi'ne ve Hizmet Alanlara bildirecek. Depolama Şirketi, Gün içi revize için günlük atıl enjeksiyon ve günlük atıl geri üretim kapasitesini tüm Hizmet Alanlara saat 17:00'ye kadar ilan edecek ve tüm hizmet Alanları elektronik posta yoluyla da bilgilendirecek.

GÜN İÇİ REVİZE

Gün İçi Revize: Diğer Hizmet Alanların Programlarını etkilememek ve Depolama Şirketi'nin onayına bağlı olmak kaydıyla, Hizmet Alanın ilgili güne dair programında eksiltme veya arttırma yapılabilecek. Bu durumda Hizmet Alan ilgili Gün için revize Nominasyonunu saat 15:00’e kadar Depolama Şirketi'ne iletecek. Gün içi revize Nominasyon sürecinde günlük atıl kapasitede artış olması durumunda revize Nominasyonlar Depolama Şirketi'nin onayına bağlı olmak kaydıyla saat 16:00’ya kadar iletilebilecek. Gün içi revize Nominasyonlarda ilk başvurandan başlamak üzere önce başvuran Hizmet Alana öncelik verilecek. Depolama Şirketi 16:30’a kadar revize Nominasyonun kabul edilip edilmediğini Hizmet Alana ve İletim Şirketi'ne sırasıyla bildirecek ve her bildirimden sonra geriye kalan atıl kapasite güncellenerek ilan edilip elektronik posta yoluyla tüm hizmet Alanlara bildirilecek. Kesinleşmiş Gün içi revize Program'la G-1’de kesinleşmiş olan Program arasındaki fark için Depolama Şirketi herhangi bir Hizmet Kesinti Ücreti ödemekle yükümlü olacak.

Önceki ve Sonraki Haberler