1. HABERLER

  2. KÖMÜR

  3. Dönmez: İşletilen maden sahalarımızı tarımsal üretime kazandırıyoruz

Dönmez: İşletilen maden sahalarımızı tarımsal üretime kazandırıyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, kömür yakıtlı termik santrallere enerji arz güvenliği perspektifinden baktıklarını söyledi.

Dönmez: İşletilen maden sahalarımızı tarımsal üretime kazandırıyoruz

Enerji Günlüğü - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye’deki maden sahalarının işletme sonrası tarımsal üretime kazandırıldığını kaydetti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Elektrik Üretim AŞ tarafından düzenlenen, Termik Santrallerin Geleceği Çalıştayı’nda yaptığı konuşmada, Türkiye’deki maden sahalarının işletme sonrası tarımsal üretime kazandırıldığını kaydetti. Dönmez, “Zeytin, üzüm, kayısı, badem, ceviz ya da aromatik bitkiler gibi gelir getiren ürünlerle rehabilite edilen alanları yeniden üretime açıyoruz. Bütün gayretimiz yerli kaynaklarımızı milletimizin hizmetine sunmak. Bütün gayretimiz Bağımsız enerji, güçlü Türkiye” dedi.

“TERMİK SANTRALLERE ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ PERSPEKTİFİNDEN BAKIYORUZ”

Enerji bağımsızlığı için yerli kaynakların kritik öneme sahip olduğunun altını çizen Dönmez, termik santrallere de enerji arz güvenliği perspektifinden baktıklarını ifade etti. 

Dönmez, “Bu tür baz yük santraller sistemin sağlıklı işlemesi adına önemli. Ancak doğal gaz santrallerinin ithal kaynakla üretim yapması, kömür santrallerinin de yüksek emisyon değerleri bu alanda ilave adımlar atmamızı zorunlu kılıyor. Yerli kömür santrallerine filtre takılmasını öngören kanunun kabul edilmesinin hemen ardından 13 termik santralimizin üniteleri ve bacaları mevzuatta belirlenen şartlara uygun hale getirildi” dedi. 

TEMİZ KÖMÜR TEKNOLOJİLERİNİ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Çayırhan’da yürütülen Kömür Gazlaştırma ve Hidrojen Üretimi Ar-Ge projesini “temiz kömür teknolojilerinin geliştirilmesi adına güzel bir örnek” olarak değenlendirdi. Dönmez şunları söyledi: 

“Orta Doğu Teknik Üniversitesi ile iş birliği yaparak 10 MW Termal Isı Girdili Kömür Gazlaştırma Tesisi Yapımı için proje çalışmalarına başladık. Tesis, 4 farklı prosesten oluşacak. Projeyi yürüten hocamız uluslararası her türlü gelişmeyi takip edip EÜAŞ teknik personelimizle birlikte çalışmalara hızla devam ediyor.” 

SANTRAL OTOMASYONU YERLİLEŞTİ

Elektrik üretiminin diğer iki önemli aksamı türbin ve kontrol sistemlerinin yerlileştirilmesinde de önemli bir mesafe kat ettiklerini belirten Dönmez, santrallerde kullanılmak amacıyla geliştirilen yerli Elektrik Otomasyon Sistemi EOS’un sekiz santralde kullanılmaya başlandığını kaydetti. Dönmez, “12 santralimize de inşallah yıl sonuna kadar yerli otomasyon sistemlerini yerleştirmiş olacağız. Hasan Polatkan HES’e kuracağımız yerli otomasyon sistemi, yerli jeneratör ve yerli türbinle artık HES’lerde sadece kaynağın değil teknolojinin de bize ait olduğu yeni bir dönemi başlatacağız” bilgisini paylaştı. 

ÜLKELERİN YEŞİL EKONOMİ HEDEFLERİ SEKTEYE UĞRADI

Dönmez konuşmasında son zamanlarda enerjinin geleceğine dair birtakım şüphelerin olduğunu belirterek, “Bir sorun çözülmeden üzerine eklenen yeni sorunlar piyasaların adeta bir şok dalgası geçirmesine neden oldu. Bugün küresel ekonomiler üzerinde enerji fiyatlarından kaynaklı enflasyonist bir baskı hissediliyor” dedi. 

Yaşanan gelişmelerin yeşil ekonomiye yönelik çalışmaları da etkilediğini belirten Fatih Dönmez, “Arz-talep ve fiyatlama kaynaklı sorunlar ülkelerin yeşil ekonomi hedeflerini de sekteye uğrattı. Bugün ulusal enerji güvenliği, küresel iklim değişikliği mücadelesinin önüne geçti. Uluslararası Enerji Ajansı’nın son raporuna göre 2021 yılında küresel emisyonlar bir önceki yıla göre yüzde 6.3 arttı. Bu oran pandemi sonrası tespit edilen en yüksek emisyon seviyesi” ifadesini kullandı.

FOSİL YAKITLARA TALEP ARTTI

2021 yılında meteorolojik dengesizlikler ve enerji piyasalarındaki sert dalgalanmaların fosil yakıtlara yönelik talebi arttırdığını da hatırlatan Enerji Bakanı, bu dönemde kömür emisyonlarının en yüksek seviyeye ulaştığına dikkat çekti.  

Elektrik üretiminde kömür kullanımı artmasına rağmen, yenilenebilir enerji kaynakları ve nükleer enerjinin payının halen kömürden daha yüksek olduğunu belirten Dönmez “Bu durum bize şunu gösteriyor ki son dönemde sendelese de yeşil enerjiye yapılan yatırımlar artarak devam edecek. Bu dönemdeki artışların geçici olmasını sağlayacak tek unsur da bu” diye konuştu. 

 

İlgili Haberler
Önceki ve Sonraki Haberler