1. HABERLER

  2. YENİLENEBİLİR

  3. BİYOKÜTLE

  4. Elektrik üretmek için çöp ithal edilemeyecek

Elektrik üretmek için çöp ithal edilemeyecek

Enerji Günlüğü – Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliğinde yapılan değişikliğe göre, BES’lerde ithal çöp kullanılamayacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar...

Elektrik üretmek için çöp ithal edilemeyecek

Enerji Günlüğü – Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliğinde yapılan değişikliğe göre, BES’lerde ithal çöp kullanılamayacak. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği yayınladı. Yetkili Eğitim Kuruluşu ve Proje Uzmanlık Sertifikası kavramlarını yürürlükten kaldıran değişiklik; Biyokütle Enerji Santrali’nin (BES) tanımını da değiştirerek kapsamını genişletti ve BES’lerde ithal hammadde kullanılmasını önleyici hüküm getirdi. Yeni Yönetmelik, bu başlıca değişiklikler doğrultusunda, birçok maddeyi de yeniden düzenledi. 

Değişikliğe göre “soğutma ve kullanma suyu alma ve deşarj yapıları” ile “mobil elektrik santrallerinin (MES) elektrik üretimine ilişkin elektromekanik ekipmanları, enerji iletim/enerji nakil hatları, şalt sahası/trafo merkezi, dağıtım merkezi, fider ve benzeri elektrik tesisleri dışındaki bileşenleri” Yönetmelik kapsamına girmeyen yapılar arasına ilave edildi. 

ELEKTRİK İÇİN ÇÖP İTHALATI YAPILAMAYACAK

Yönetmeliğin “Tanımlar ve kısaltmalar” başlıklı 4. maddesinin 1. Fıkrasının Biyokütle Elektrik Santrali (BES) başlıklı (d) bendi “d) Biyokütle elektrik santrali (BES): İthal edilmemek kaydıyla; kentsel atıkların yanı sıra, bitkisel yağ atıkları, tarımsal hasat artıkları dâhil olmak üzere, tarım ve orman ürünlerinden ve bu ürünler ile atık lastiklerin işlenmesi sonucu ortaya çıkan yan ürünlerden elde edilen enerji ile elektrik enerjisi üretim tesisi ve yardımcı tesislerini ifade eder” şeklinde değiştirildi. 

Bu tanım daha önce şöyle ifade ediliyordu: “d) Biyokütle elektrik santrali (BES): Organik atıkların yanı sıra bitkisel yağ atıkları, tarımsal hasat artıkları dâhil olmak üzere, tarım ve orman ürünlerinden ve bu ürünlerin işlenmesi sonucu ortaya çıkan yan ürünlerden elde edilen enerji ile elektrik enerjisi üretim tesisi ve yardımcı tesislerini ifade eder”. 

Aynı maddenin 1 fıkrasının Proje Uzmanlık Sertifikası (PUS) kavramını tanımlayan (ii) bendi ile Yetkili Eğitim Kuruluşu tanımını anlatan (ccc) bendi yürürlükten kaldırıldı. Böylece PUS kavramı ve Yetkili Eğitim Kuruluşu kavramı Yönetmelikten bütünüyle çıkarılmış oldu. 

Yine aynı maddeye “Lisans” tanımı eklendi ve mobil elektrik santrallerinin de (MES) tarifi yapılarak, MES olgusu Yönetmeliğe dahil edilmiş oldu. 

Aynı Yönetmeliğin 6. maddesinde yapılan değişiklikle pafta, hesap ve raporları imzalayabilecek mühendisler arasına harita mühendisleri de katıldı ve yürürlükten kaldırılarak mülga olan “PUS sahibi olma zorunluluğu”, maddeden çıkarıldı.  

“Yetkili Eğitim Kuruluşları” kavramının yürürlükten kalkmasıyla mülga olan ve Yönetmelikte bu başlığı taşıyan 7. madde de bütünüyle yürürlükten kaldırıldı. 

ONAYLI TESİSTE ONAYLANMAMIŞ TADİLATA MÜHÜRLEME!

Başka bir düzenleme de kabulü yapıldıktan sonra, tadilat projesi onaylatılmadan ya da ilgili Proje Onay Birimi’nden (POB) uygun görüş alınmadan, işletmedeki tesiste onaylı projesine uygun olmayan değişiklikler yapılmasını önlemeye yönelik olarak gerçekleştirildi. Böyle bir tadilat yapıldığının tespiti durumunda Bakanlık tarafından görevlendirilecek veya yetkilendirilecek gerçek ve/veya tüzel kişiler tarafından tesis mühürlenerek inşaatları, montajları ve çalıştırılmaları önlenecek. Bakanlık gerekli görürse bu tesislerin sistemden beslenmesini önleyici tedbirler de alabilecek veya aldırabilecek.

ÖNCEKİ BAŞVURULAR ÖNCEKİ YÖNETMELİĞE TABİ OLACAK

Yönetmeliğe eklenen Geçici 2. madde ile Yönetmelik değişikliğinden önce yapılmış proje onay başvurularının eski Yönetmelik hükümleri uyarınca ilgili kurum ve kuruluşlarca sonuçlandırılacağı bildirildi. Bu durumdaki projelerin, içeriğindeki eksik ve/veya yanlışlıklar nedeniyle Yönetmelik değişikliğinden sonra iade edilmesinin akabinde tekrar proje onay başvurusunda bulunulması halinde, bahsi geçen projeler için değişik Yönetmelik hükümleri uygulanacak. 

Önceki ve Sonraki Haberler