1. HABERLER

  2. ELEKTRİK

  3. Elektrikte kayıp-kaçağa iptal kararı temyizde

Elektrikte kayıp-kaçağa iptal kararı temyizde

Enerji Günlüğü - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Ankara 5'inci İdare Mahkemesi'nin bir kararına göre sanayicilerin elektrikte kayıp kaçak bedeli...

Elektrikte kayıp-kaçağa iptal kararı temyizde

Enerji Günlüğü - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Ankara 5'inci İdare Mahkemesi'nin bir kararına göre sanayicilerin elektrikte kayıp kaçak bedeli ödemeyeceği yönündeki haberleri yalanladı. EPDK, kararın temyiz edildiğini duyurdu. 

EPDK'dan yapılan açıklamada, bugün bazı gazetelerde İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracat Birliği (İTHİB) tarafından açılan bir dava sonucunda Ankara 5'inciİdare Mahkemesi tarafından alınan bir kararla, "sanayicinin artık kayıp kaçak bedeli ödemeyeceği", “kayıp kaçak bedellerinin tarifeye yansıtılmasının hukuka aykırı olduğuna karar verildiği", "bundan böyle dağıtım şirketlerinin sanayicilerden kayıp kaçak bedelleri tahsil edemeyeceği", "konu temyiz edilmezse 4 Aralık’tan sonra uygulamanın başlayacağı", "Mahkeme kararı sonucunda sanayicilerin bir dilekçe ile son 5 yıllık kayıp kaçak bedellerini geri alma hakkına kavuştuğu" gibi yorumların yer aldığı belirtildi.

"YANLIŞ BEKLENTİ DOĞURAN YANLIŞ YORUMLAR"

Bu yöndeki değerlendirmeleri, "kamuoyunda yanlış beklentiler doğuran yanlış yorumlar" olarak niteleyen EPDK, konuya ilişkin detayları şöyle açıkladı:

"İTHİB, Kurumumuzdan (dağıtım şirketlerinin fatura bedeline %15 ine ulaşan meblağları kullanıcılara yüklemesi biçimindeki Kanuna aykırı uygulamalarının sona erdirilmesi) talebinde bulunmuştur. Kurumumuz talebe, şikâyet konusu kayıp-kaçak bedelinin yasal dayanakları ve teknik yönünü açıklayarak cevap vermiş ve bu bedelin tüm tüketiciler tarafından ödenmesinin zorunlu olduğunu belirtmiştir.

Birlik, başvurunun reddine ilişkin Tarifeler Dairesi Başkanlığımızın 24/01/2012 tarih ve 200/5544 sayılı işleminin iptali talebiyle Ankara 5. İdare Mahkemesi 2012/968 Esas sayısı ile dava açmıştır.

Mahkeme 19/09/2013 tarih ve 2013/1289 sayılı kararıyla (elektrik dağıtım şirketleri tarafından düzenlenen faturalara kayıp/kaçak bedeli yansıtılması şeklindeki uygulamanın bertaraf edilmesi için gerekli düzenlemenin yapılması talebinin, mevzuat uyarınca bu hususta görevli ve yetkili organ olan Kurula iletilerek Kurulca talebin değerlendirilmesi suretiyle karar alınmasının sağlanması gerekirken, başvurunun Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarifeler Dairesi Başkanlığı tarafından reddi işleminde, yetki yönünden hukuka uyarlık bulunmamaktadır.) gerekçesi ile işlemin iptaline karar vermiştir.

Dolayısıyla mahkeme tarafından iptal edilen husus tüketicilerin kayıp-kaçak bedeli ödemesi uygulaması olmayıp, Kurul tarafından değerlendirilmesi gereken bir talebin Kurum tarafından cevaplanmasından ibarettir."

İPTAL KARARI TEMYİZ EDİLDİ

Mahkemenin iptal kararına yönelik temyiz yoluna gidildiği bilgisine de yer verilen EPDK açıklamasında "Sonuç olarak Mahkeme konunun Kurulumuz tarafından karara bağlanması gerektiğine hükmetmişken, Mahkemenin bu kararı sonucunda sanayicinin artık kayıp kaçak bedeli ödemeyeceği...gibi haberlerdeifade edilen hususlar doğru değildir. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ve sektörde yanlış bir beklentinin oluşmaması için konunun bu şekilde düzeltilmesini rica ederiz."

Önceki ve Sonraki Haberler