1. HABERLER

  2. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

  3. Emisyon raporu doğrulama sözleşmeleri en geç 15 Ekim’de

Emisyon raporu doğrulama sözleşmeleri en geç 15 Ekim’de

Sera gazı emisyon raporu doğrulama sözleşmeleri her yılın en geç 15 Ekim’ine kadar imzalanacak.

Emisyon raporu doğrulama sözleşmeleri en geç 15 Ekim’de

Enerji Günlüğü - Sera gazı emisyon raporu doğrulama sözleşmelerinin en son imzalama tarihi her yılın 15 Kasım’ından, 15 Ekim’ine çekildi. Doğrulayıcılarda aykırılık tespitinde kısıtlama süresi de 2 yıldan 3 yıla çıktı. 

Sera Gazı Emisyon Raporlarının Doğrulanması ve Doğrulayıcı Kuruluşların Akreditasyonu Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik kapsamında sera gazı emisyon raporlarının doğrulanması ve bu işlemleri yapacak doğrulayıcı kuruluşların niteliklerine ve akreditasyon işlemlerine ilişkin usul ve esasları belirlemeyi amaçlayan Tebliğ’deki değişiklik düzenlemesi, bugüne kadar Bakanlığın üstlendiği bazı yetki ve sorumlulukların, bundan böyle doğrulayıcı kuruluşlar tarafından üstlenileceğini bildiriyor. 

Başka bir değişiklik ise doğrulayıcı kuruluşlar tarafından kontrol edilecek olan akredite olmayan laboratuvarların, uymaları gereken şartlar; uluslararası standartlarca değil, Bakanlık tarafından belirlenecek. 

DOĞRULAMA SÖZLEŞMELERİ EN GEÇ 15 EKİM’DE
Ayrıca işletmeler doğrulama sözleşmelerini, doğrulaması yapılacak sera gazı emisyon raporunun ait olduğu yılın 15 Ekim tarihine kadar imzalamak zorunda olacaklar. Daha önceki düzenlemede bu tarih 15 Kasım olarak bildirilmişti. 

Tebliğ kapsamında kuruluş kanunlarında yer alan görev ve faaliyetleri, tarafsızlık ve bağımsızlık ilkesi çerçevesinde ayrıca değerlendirilecek olan kamu kuruluşlarına, değişiklik düzenlemesiyle üniversiteler de eklendi. 

Tebliğe eklene n bir fıkra uyarınca; doğrulayıcı kuruluş tarafından istihdam edilen doğrulama ekibinin, son üç yıl içinde danışmanlık yaptığı tesislerde doğrulama ekibi içerisinde görevlendirilmeleri tarafsızlık ilkesine aykırı olarak değerlendirilecek. 

Yine Tebliğe eklenen başka bir fıkra uyarınca da; doğrulama faaliyetleri, kanunla verilmiş ölçüm kalibrasyon ve benzeri işlemlerin yürütülmesine dair sorumlulukların, söz konusu ticari ilişki kapsamına girmeyeceği bildiriliyor.

Doğrulayıcı kuruluşların istihdam etmek zorunda olduğu baş doğrulayıcı sayısı da 3’ten 2’ye düşürüldü. Doğrulayıcı kuruluşlar; en az 2 baş doğrulayıcı ile en az bir doğrulayıcı kadrosu olmak üzere en az 3 doğrulayıcı personel çalıştırmak zorunda olacaklar. Sürekli istihdam edilmesi zorunlu olan personele ilave olarak ihtiyaç duyulması halinde gerekli yetkinliği haiz baş doğrulayıcı, doğrulayıcı ve teknik uzmanlar ile yarı zamanlı sözleşme yapabileceği hükmü ise yürürlükte kaldırıldı. Buna göre doğrulayıcı personel yarı zamanlı sözleşme ile çalıştırılamayacak. 

DOĞRULAMA EKİBİNE DAHİL OLACAK PERSONEL 
Doğrulama ekibi bugüne kadar asgari olarak bir baş doğrulayıcıdan ve gerekli olması durumunda yeterli sayıda doğrulayıcı ve teknik uzmandan oluşuyordu. 

Bundan böyle doğrulama ekibi, asgari olarak bir baş doğrulayıcı, bir doğrulayıcı ve gerekli olması durumunda yeterli sayıda doğrulayıcı ve teknik uzmandan oluşacak. Hesaplama faktörlerinin belirlenmesine yönelik akredite olmayan kendi laboratuvarını kullanan işletmeler için Tebliğin eklerinde verilen asgari doğrulama süreleri tablosunda yazan asgari sürelerde teknik uzman da zorunlu olarak doğrulama ekibinde yer alacak. 

Doğrulama işlemleri yapılacak olan tesiste de yürütülen faaliyetlere özgü teknik konulara hâkim ve sera gazı emisyonlarının izlenmesi ve raporlanması açısından gerekli teknik bilgiyi sunabilecek bir teknik uzman veya teknik yetkinliği olan bir baş doğrulayıcı/doğrulayıcı doğrulama ekibi içerisinde yer alacak. 

BAKANLIĞA SINIRSIZ ATAMA YETKİSİ
Tebliğ değişikliği ile Bakanlık bundan böyle; doğrulama kuruluşlarının verdiği eğitimde başarılı olanlar dışında, doğrudan doğrulayıcı personel ataması da yapabilecek. Bakanlık bu personelin yetkinlik değerlendirme süreçlerini de istediği gibi belirleyebilecek.  

DOĞRULAYICILARA ONLİNE BİLDİRİM MECBURİYETİ
Doğrulayıcı kuruluşlar doğrulama sözleşmesi imzalanan tesislerin listesini sözleşme imzalama son tarihi olan 15 Ekim’den itibaren beş iş günü içerisinde çevrimiçi sisteme yükleyecekler. Bakanlık bu bilgilere ek olarak doğrulayıcı kuruluşlardan ilave bilgi ve belge talep edebilecek. Bu bilgilerde değişiklik olması halinde de doğrulayıcı kuruluş bu değişiklikleri üç iş günü içerisinde çevrimiçi sistem üzerinde güncellemek zorunda olacaklar. 

Doğrulayıcı kuruluşların denetimi Bakanlık veya Türkiye Akreditasyon Kurumu (Türkak) tarafından yapılabilecek. 

AYKIRILIK TESPİTİNDE ASKIYA ALMA SÜRSİ 3 YILA ÇIKTI
Doğrulayıcı kuruluşun denetlenmesi sırasında aşağıdaki durumların tespiti halinde ilgili kuruluşun akreditasyonu geri çekilecek. Bu durumdaki kuruluşların doğrulama faaliyetine getirilen yasak süresi de 2 yıldan 3 yıla çıkarıldı. 
 

  • Tarafsızlık ve bağımsızlığın zedelenmesi
  • Tesislerle yapılan sözleşme ve tesislere verilen tekliflerde Tebliğde belirtilen asgari adam-gün sürelerine ve asgari fiyat tarifesine uyulmaması veya bu maksatla iade fatura/makbuz düzenlenmesi
  • Asgari saha ziyareti sürelerine uyulmaması veya saha ziyaretlerinin gerçekleştirilmemesi
  • Denetim yapılmasının engellenmesi, Bakanlığa veya TÜRKAK’a gerçek dışı ve yanıltıcı bilgi ve belge ibraz edilmesi ya da düzeltilebilir uygunsuzluk niteliğindeki aykırılıkların yapılan uyarıya rağmen verilen süre içinde düzeltilmemesi 
  • Bakanlığa iletilen doğrulanmış emisyon raporlarında önemli hatalar bulunması (tesisin kapasite artırımı, geçici olarak faaliyetine ara vermesi ve benzeri durumlar dışında emisyon verilerinin tesisin gerçek emisyonlarını yansıtmaması) ve bu durumun doğrulama sürecinde doğrulama ekibi, bağımsız gözden geçirme ve onay süreçlerinde fark edilmemesi. 

Bu durumların tespit edildiği doğrulama kuruluşları 3 yıllık yasak süresi içinde yeniden akreditasyon başvurusu da yapamayacaklar. 

ŞİRKET SAHİPLERİ VE ORTAKLARA KISITLAMA
Doğrulama faaliyetleri durdurulan veya askıya alınan doğrulayıcı kuruluşun; sahibi, ortakları, yönetim kurulu üyeleri ve yöneticileri yaptırım tarihinden itibaren üç yıl süre ile Tebliğ kapsamında yeni bir akreditasyon başvurusunda bulunamayacaklar. 

AYKIRILIKLARDAN DOĞRULAYICI PERSONEL DE SORUMLU
Ayrıca işleme konu olan doğrulama faaliyetini yürüten ve uygunsuzluğun oluşmasına doğrudan neden olan doğrulama ve/veya bağımsız gözden geçirme ekibinde yer alan baş doğrulayıcı ve/veya doğrulayıcıların yetkisi de iptal edilecek. Yetkisi iptal edilen kişiler, iptal tarihinden itibaren iki yıl süre ile bu Tebliğ kapsamındaki doğrulama faaliyetlerinde aday doğrulayıcı olarak yer alamayacaklar.

İlgili Haberler
Önceki ve Sonraki Haberler