1. HABERLER

  2. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

  3. Sera gazı emisyonlarına sıkı takip

Sera gazı emisyonlarına sıkı takip

Enerji Günlüğü - Sera gazı emisyon raporlarının doğrulanması ve bu işlemleri yapacak doğrulayıcı kuruluşların niteliklerine ve akreditasyon işlemlerine...

Sera gazı emisyonlarına sıkı takip

Enerji Günlüğü - Sera gazı emisyon raporlarının doğrulanması ve bu işlemleri yapacak doğrulayıcı kuruluşların niteliklerine ve akreditasyon işlemlerine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Sera Gazı Emisyon Raporlarının Doğrulanması ve Doğrulayıcı Kuruluşların Akreditasyonu Tebliği’ni yürürlüğe koydu.

Yönetmelik ile sera gazı salımları yakın takip altına alınacak. Çevreyi kirletici faaliyetler yürüten işletmelerden kaynaklanan sera gazı emisyonlarına ilişkin sera gazı emisyon raporunun Bakanlığa gönderilmeden önce doğrulanması zorunlu olacak. Doğrulama işlemi ise işletmeden bağımsız ve tarafsız doğrulayıcı kuruluşlar tarafından yapılacak.

Doğrulayıcı kuruluşun akreditasyon şartlarının karşılanmasının devam edip etmediği ve doğrulama süreçlerini Bakanlığın belirlediği usul ve esaslar, ulusal ve/veya uluslararası standart, normatif dokümanlar ile TÜRKAK rehberlerinde verilen ölçütlere uygun yürütüp yürütmediği her yıl TÜRKAK tarafından denetlenecek.

Doğrulayıcı kuruluşlar, Bakanlık ve TÜRKAK tarafından talep edilen bilgi ve belgeleri her yıl düzenli olarak hazırlayacaklar ve on yıl boyunca saklayarak denetimler sırasında ibraz edecekler.

1/1/2017 tarihinden önce Bakanlığa başvurmuş ve doğrulayıcı kuruluş yeterlik belgesi almış olan kurum/kuruluşların belgeleri 31/12/2018 tarihine kadar, TÜRKAK tarafından akredite edilmemiş iseler 1/1/2019 tarihine kadar;

31/12/2018 tarihine kadar, TÜRKAK tarafından akredite edilmiş iseler belge verilme tarihinden itibaren dört yıl geçerli olacak. 

 

İlgili Haberler