1. HABERLER

  2. KARİYER/ATAMA

  3. Enerji personeli yurtdışı mastırı için amirinden olur alacak

Enerji personeli yurtdışı mastırı için amirinden olur alacak

Enerji Günlüğü - Lisansüstü eğitim amacıyla yurt dışına gönderilecek olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı personeline birim amirinin olumlu...

Enerji personeli yurtdışı mastırı için amirinden olur alacak

Enerji Günlüğü - Lisansüstü eğitim amacıyla yurt dışına gönderilecek olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı personeline birim amirinin olumlu görüşünü alma şartı getirildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Personelinin Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'i bugünkü Resmi Gazete'de yayımlayarak yürürlüğe koydu.

Buna göre, Lisansüstü eğitim amacıyla yurt dışına gönderilecek olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı personeli, birim amirinin olumlu görüşünü almak zorunda. Ayrıca, bu kapsamdaki personel için kontenjanın kullanılacağı yılın son günü itibarıyla 40 yaşını tamamlamamış olmak ve geçerli bir Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az yetmiş puana denk bir puan almak zorunluluğu getirildi.

Mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmek, staj veya ihtisas yapmak amacıyla yurt dışına gönderilecek olanlarda da yaş ve yabancı dil koşulları aynı şekilde değiştirildi.

ADAYLARIN BELİRLENMESİNDE SINAV KURULUNA YETKİ

Yetiştirilmek amacıyla yurt dışına gönderilecek personel yarışma sınavı veya seçme usulüyle tespit edilecek. Seçme usulünde, yabancı ülkelere gönderilecek Devlet memurları; çalışılacak konu, gidilecek ülke, üniversite ve kurumlar ile öğrenim ve hizmetle ilgili nitelikleri dikkate alınarak kurumsal ihtiyaçlara göre tespit edilecek. Hangi hallerde sınav, hangi hallerde seçme usulüne başvurulacağı sınav kurulunca kararlaştırılacak. Ancak başvuru sayısı, kontenjan sayısının iki katını geçmedikçe seçme usulüne başvurulamayacak.

AYLIK ÖDEMELER

Yurt dışına gönderilen Devlet memurlarına aylık ve diğer ödemeler, Bakanlar Kurulunca kurumlar itibarıyla belirlenen kontenjan kapsamında Dışişleri Bakanlığının bildirimi üzerine uluslararası kurum ve kuruluşlara bütçe olanaklarıyla gönderilenlere, gittikleri ülkelerde sürekli görevle bulunan ve dokuzuncu derecenin birinci kademesinden aylık alan meslek memurlarına ödenmekte olan yurtdışı aylığı tutarı ödenecek. Uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan her türlü ödeme, kendilerine kurumlarınca yapılan ödemeden mahsup edilecek.

ÇALIŞMA RAPORU

Memurlar, çalışmalarına ilişkin bilgileri içeren raporlarını ve tezlerini ve/veya çalışmaları süresince edindikleri diploma, sertifika ve benzeri belgelerinin birer örneğini program süresinin bitiminde (a) bendinde belirtilen makamlara ve Personel Dairesi Başkanlığına intikal ettirmekle yükümlü olacaklar.

Ayrıca, yurt dışına gönderilen memurun hazırlamış olduğu eğitimle ilgili raporların bir örneği, göreve başladığı tarihi takip eden üç ay içerisinde personelin görev yaptığı birimce Devlet Personel Başkanlığına gönderilecek.

Sabiha KÖTEK

Önceki ve Sonraki Haberler