1. HABERLER

  2. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

  3. Enerji tüketen ürünlerin etiketleri internette yayınlanabilecek

Enerji tüketen ürünlerin etiketleri internette yayınlanabilecek

Enerji tüketen ürünlerde etiket zorunluluğu, etiketin tedarikçinin internet sitesinde yayınlanmasıyla, yerine getirilmiş sayılacak. 

Enerji tüketen ürünlerin etiketleri internette yayınlanabilecek

Enerji Günlüğü - Enerji tüketen ürünlerde etiket zorunluluğu, etiketin tedarikçinin internet sitesinde yayınlanmasıyla, yerine getirilmiş sayılacak. 

Enerji Etiketlemesi ve Çerçeve Yönetmeliği 3584 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı uyarınca yürürlüğe kondu. 

Yönetmelikle beraber 12 Eylül 2011 tarihli Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konan Ürünlerin Enerji ve Diğer Kaynak Tüketimlerinin Etiketleme ve Standart Ürün Bilgileri Yoluyla Gösterilmesi Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırıldı. 

Yönetmelik; tüketici kullanımına sunulan ve enerji tüketen ürünlerin etiketlenmesi ve enerji verimliliğine ilişkin standart ürün bilgilerinin sağlanması yoluyla, müşterilerin enerji tüketimini azaltma yönünde daha verimli ürünler seçmelerini sağlamayı amaçlıyor. 

Enerji ürünleriyle ilgili tedarikçi, satıcı ve yetkili kuruluşların yükümlülükleri; ürünlerin piyasa gözetimi, denetimi ve kontrolü; risk oluşturan ürünlere nasıl müdahale edileceği; koruma önlemleri; etiketlerin uygulamaya konması gibi konular Yönetmelik kapsamında bulunuyor. İnsan ve eşya taşımaya yarayan araçlar ile ikinci el ürünler Yönetmelik kapsamı dışında bırakılıyor. 

ETİKETİN WEB SİTESİNDE YAYINLANMASI YETERLİ OLACAK

Yönetmeliğe göre tedarikçi, her bir tekil ürünün etiketini ve ürün bilgi formunu bedelsiz olarak temin etmek zorunda olacak. Yürürlükten kalkan yönetmelikten farklı olarak bu zorunluluk; etiket ve ürün bilgi formunun internet sitesinde yayınlanmasıyla yerine getirilebilecek. Ancak satıcının talebi durumunda tedarikçi, etiket ve bilgi formunu basılı olarak da temin etmek zorunda olacak. 

Satıcılar da tedarikçinin temin edeceği etiketleri, mesafeli satış da dahil olmak üzere, ürünle birlikte görünür şekilde teşhir etmekle yükümlü olacak. 

Çevrenin veya tüketicinin korunması gibi kamu yararının öncelendiği durumlarda uygunsuzluk tespiti halinde tedarikçi veya gerekiyorsa satıcı her türlü tedbiri almak zorunda olacaklar. Yetkili denetçi kuruluşlar ihtiyaç görülürse ürünün piyasadan toplatılması yoluna gidebilecekler. 

Etiketler :
Önceki ve Sonraki Haberler