1. HABERLER

  2. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

  3. Enerji verimliliğine ilişkin para cezaları yüzde 123 arttı

Enerji verimliliğine ilişkin para cezaları yüzde 123 arttı

Enerji verimliliğiyle ilgili para cezalarına %123 oranında zam geldi. Yeni tutarlar 01 Ocak 2023’den itibaren geçerlilik kazandı.

Enerji verimliliğine ilişkin para cezaları yüzde 123 arttı

Enerji Günlüğü - Enerji verimliliğiyle ilgili para cezalarına %123 oranında zam geldi. Yeni tutarlar 01 Ocak 2023’den itibaren geçerlilik kazandı. 

5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 10. Maddesine Göre 2023 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2023/2), Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yayımlandı. Tebliğ, öngörülen para cezalarına %123 oranında artış yapılmasına hükmediyor. 01 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerlilik kazanan yeni tutarlar 31 Aralık 2023’e kadar uygulanmaya devam edecek. 

Buna göre tanınan süre sonunda Tebliğ’in “Yetkilendirmeler” başlıklı 5. Maddesi; “Uygulamalar” başlıklı 7. Maddesi, “Destekler” başlıklı 8. maddesi ve “Diğer uygulamalar” başlıklı 9. maddesi kapsamında istenen bilgilerin yanlış veya eksik verilmesi halinde ödenmesi gereken idari para cezası 50.824 TL’den 113.301 TL’ye; hiçbir bilgi verilmemesi ve/veya yerinde inceleme imkânının tanınmaması halinde ödenecek ceza ise 254.192 TL’den, 566.670 TL’ye çıktı. 

5, 7, 8 ve 9. Maddelerde istenen belgeler dışında ibrazı gereken bilgilerin doğru olarak ve gerektiği şekilde verilmemesi durumunda ödenecek para cezası tutarı da 2.525 TL’den 5.628 TL’ye çıkarıldı. 

Lisansları kapsamında elektrik ve/veya doğalgaz satışı yapan tüzel kişilerin, bir önceki malî yıla ait tüketim miktarı ve bu miktara karşılık gelen tüketim bedelini içeren aylık bazdaki bilgilerini internet ortamında müşterilerinin bilgisine sunmamaları halinde ödenecek para cezası tutarı da 25.406 TL iken, 56.637 TL oldu. 

Endüstriyel işletmeler ve binaların sahipleri veya yönetimleri arasından; enerji yöneticisi görevlendirmek zorunda olup görevlendirmeyen; şartları enerji yöneticisinden hizmet almaya uygun ise böyle bir hizmeti almayan; enerji yönetim birimi kurması gerektiği halde kurmayanlardan alınacak para cezası ise 101.661 TL’den 226.632 TL’ye çıkarıldı. 

Yakma tesislerinde yer alan ve asgarî verimlilik sınırlarını sağlamayan kazanların; yine asgarî verimlilik sınırlarını sağlamayan brülörlerin, kat kaloriferi ve kombilerin, elektrik motorlarının, klimaların, elektrikli ev aletlerinin ve ampullerin satışını yapanlara kesilen idari para cezası da, 101.661 TL iken 226.632 TL oldu.

İlgili Haberler