1. HABERLER

  2. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

  3. Enerji verimliliği hibesini kimlerin alabileceği belli oldu

Enerji verimliliği hibesini kimlerin alabileceği belli oldu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, enerji verimliliğini teşvik amacıyla hazırlanan hibe programından imalat, tarım ve inşaat sektörü şirketleri yararlanabilecek.

Enerji verimliliği hibesini kimlerin alabileceği belli oldu

Enerji Günlüğü - Enerji Bakanlığı, enerji verimliliğini teşvik amacıyla hazırlanan hibe programının uygulama esaslarını açıkladı. İmalat, inşaat ve tarım sektöründen şartları uygun olan gerçek ve tüzel kişiler başvuru yapabilecek. 

Enerji Verimliliği Hibe Destekleri Hakkında Uygulama Usul ve Esasları, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme 24 Mart 2020 tarihli Enerji Verimliliği Destekleri Hakkında Uygulama Usul ve Esasları yürürlükten kaldırdı.

Usul ve Esaslar, verimlilik artırıcı projeler ve gönüllü anlaşmaların hibe şeklinde desteklenmesi için başvuru, değerlendirme, izleme ve destek uygulamalarına ilişkin usul ve esasların belirlenmesini amaçlıyor. 

Usul ve Esaslar kapsamında başvuru yapabilecek gerçek kişi ve kuruluşlar şöyle sıralandı: 

  • Ticaret ve/veya sanayi odasına bağlı olarak her türlü mal üretimi yapan ve imalat sektöründe faaliyet gösteren, son üç yıla ait yıllık toplam enerji tüketimlerinin ortalaması beş yüz TEP ve üzeri olan gerçek kişi ve tüzel kişiler
  • Bina ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren, toplam inşaat alanı yirmi bin metrekare veya son üç yıla ait yıllık toplam enerji tüketimlerinin ortalaması beş yüz TEP ve üzerinde olan gerçek kişi ve tüzel kişiler
  • Tarım sektöründe faaliyet gösteren, gerçek veya tüzel kişiler. 

Gönüllü anlaşmalar için yalnızca ticaret ve/veya sanayi odasına bağlı olarak her türlü mal üretimi yapan ve imalat sektöründe faaliyet gösteren, son üç yıla ait yıllık toplam enerji tüketimlerinin ortalaması beş yüz TEP ve üzeri olan gerçek kişi ve tüzel kişiler başvuruda bulunabilecek.  

Asıl faaliyet alanı elektrik üretimi olan ve elektrik üretim lisansına sahip tüzel kişiler ile genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ise yeni düzenlemenin kapsamı dışında tutuldu. 

BAŞVURU ŞARTLARI

Enerji verimliliği hibe desteklerine başvuracak olanların aşağıdaki koşulları haiz olmaları gerekecek.

  • Başvuru tarihi itibarıyla Enerji verimliliği destek başvurularının alındığı bilgi yönetim sistemine (EVDES) kayıt olmak
  • Enerji yöneticisi görevlendirilmesine ilişkin Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmeliğin 9’uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen yükümlülükleri yerine getirmiş olmak 
  • Bilgi verme yükümlülüğü kapsamında Yönetmeliğin 32’nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen yükümlülükleri yerine getirmiş olmak
  • ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Standardı belgesine sahip olmak
  • Kojenerasyon sistemlerine yönelik verimlilik artırıcı proje başvurularında, başvuru tarihi itibarıyla Kojenerasyon ve Mikrokojenerasyon Tesislerinin Verimliliğinin Hesaplanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliği (Sıra No: 2014/3) ile belirlenen asgari verimlilik gereksinimlerini sağlayan verimlilik belgesini almış olmak.

Bu şartları sağlamayan başvurular değerlendirmeye alınmayacak ve bu durum başvuranlara bildirilecek. 

Tarım sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin başvurularında sadece EVDES’e kaydolma şartı ile kojenerasyon sistemleriyle ilgili başvurular için verimlilik belgesi almış olma şartı aranacak, diğer şartlar aranmayacak.

İlgili Haberler