1. HABERLER

  2. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

  3. SHURA: Elektrik sektöründe verimlilik potansiyeli net belirlenmeli

SHURA: Elektrik sektöründe verimlilik potansiyeli net belirlenmeli

SHURA tarafından yayınlanan raporda, “Düşük karbonlu bir ekonomiye geçişte tam bir dönüşüm için Türkiye’nin sahip olduğu yüksek enerji verimliliği potansiyeli değerlendirmeli” denildi.

SHURA: Elektrik sektöründe verimlilik potansiyeli net belirlenmeli

Enerji Günlüğü - SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi’nin enerji verimliliği yükümlülük sistemleri ve yarışmaları kapsamında yayınladığı raporunda, enerji verimliliği konusunda daha hızlı harekete geçilmesi gerektiği vurgulandı.

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi, 'Türkiye için enerji verimliliğini destekleyen piyasa temelli politika mekanizmalarının tasarımı: enerji verimliliği yükümlülük sistemleri ve yarışmaları' isimli raporunu yayınlandı. Raporda, enerji dönüşümünün enerji verimliliği ile hızlandırılması gerektiği vurgulanırken, Türkiye’nin ana enerji verimliliği politikaları içerisinde yer alan enerji verimliliği yükümlülük sistemi ve enerji verimliliği yarışmaları hususunda altyapı, tasarım ve uygulamaya yönelik düşünülen politika önerileri dile getirildi.

“PİYASA TEMELLİ POLİTİKA MEKANİZMALARI BİR AN ÖNCE HAREKETE GEÇİRİLMELİ”

Raporun tanıtımında konuşma yapan SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi Direktörü Alkım Bağ Güllü, Türkiye’nin elektrik enerjisi sektöründeki verimlilik potansiyelinin net olarak belirlenmesi ve hayata geçirilmesinin büyük önem taşıdığını ifade ederken, “Piyasa temelli politika mekanizması araçları ile enerji verimliliği yatırımlarının harekete geçirilmesi mümkün” diye konuştu.

Alkım Bağ Güllü, Türkiye’nin söz konusu mekanizmaları uygulayarak enerji dönüşümünü hızlandırabileceğini, enerji ile ilgili ulusal hedeflerine ulaşabileceğini ve enerji verimliliği potansiyelini ortaya koyabileceğini söyledi.

Güllü, 2030 yılında elektrik enerjisi talebinde 42,3TWh tasarruf hedeflendiğinin altını çizerek “Analiz sonuçlarına göre bu net tasarrufun üçte birine piyasa temelli politika mekanizmalarıyla ulaşmak mümkündür. Türkiye’nin sahip olduğu detaylı ve kapsayıcı mevcut enerji verimliliği mevzuat uygulamalarını ve bu uygulamalardaki güncellemeleri destekleyecek şekilde özellikle düşük maliyetli ve etkin teknoloji uygulamalarının sağlanması için piyasa temelli politika mekanizması araçları bir an önce hayata geçirilmelidir” şeklinde konuştu.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ POTANSİYELİNİ ARTIRMAK İÇİN NELER ÖNERİLDİ?

Türkiye’nin, ancak enerji verimliliği yükümlülük sistemi ve enerji verimliliği yarışmaları mekanizmalarını uygulamaya aldığı takdirde enerji verimliliği potansiyelini ortaya koyabileceğinin belirtildiği raporda, iklim değişikliği konusunda somut veriler elde edebilmek için enerji verimliliği konusunda daha hızlı harekete geçilmesi gerektiği vurgulanırken, şu ifadelere yer verildi:

“Düşük karbonlu bir ekonomiye geçişte yenilenebilir kaynaklı elektrik enerjisi payının artması büyük öneme sahip olsa da tam bir dönüşüm için Türkiye’nin sahip olduğu yüksek enerji verimliliği potansiyeli değerlendirmeli”.

Ayrıca SHURA raporunda enerji verimliliği yükümlülük sistemi ve enerji verimliliği yarışmaları mekanizmalarının uygulanması için öneriler sunuldu. Bahsi geçen öneriler aşağıdaki şekilde sıralandı:

  • Enerji verimliliği yükümlülük sistemi ve enerji verimliliği yarışmaları politika mekanizmaları tasarlanırken güncel iklim değişikliği ve karbon azaltım hedefleri göz önünde bulundurulmalı. 
  • İlgili politika mekanizmalarının uygulanması için ihtiyaç duyulan yönetim yapısı, tüm enerji verimliliği ve enerji dönüşüm uygulamalarında gerekli koordinasyonu sağlayabilecek kapsamlı bir yapının altında tanımlanmalı.
  • Uygulamaların tüm ilgili taraflarca kabul görerek istekli bir şekilde uygulanabilmesi ve uzun dönemde sürdürülebilirliğinin sağlanması için sistemlerde yer alan tüm paydaşlar açısından kazançlar tanımlanmalı.
  • İlgili politika mekanizmaları, enerji hizmet piyasasını ve özellikle Enerji Verimliliği Danışmanlık (EVD) şirketlerinin ESCO’ya (Enerji Hizmet Şirketi-Energy Service Company) dönüşümünü ve Enerji Performans Sözleşmeleri (EPS) ile uygulanacak enerji verimliliği projelerini geliştirecek ve destekleyecek şekilde kurgulanmalı.
  • Önerilen ‘ölçme ve doğrulama uzman havuzu' yapısı, tüm enerji verimliliği uygulamaları için hizmet verebilecek, ulusal ve uluslararası gereklilikleri sağlayabilecek nitelikte olmalı.
İlgili Haberler
Önceki ve Sonraki Haberler