1. HABERLER

  2. MEVZUAT

  3. EPDK: Lisanssız elektrikte çantacıların önüne geçilecek

EPDK: Lisanssız elektrikte çantacıların önüne geçilecek

EPDK, hayata geçirdiği lisanssız üretime ilişkin düzenleme ile uygulamada ortaya çıkan çantacılar ile eş-dost, akraba istismarının önüne geçileceğini açıkladı.

EPDK: Lisanssız elektrikte çantacıların önüne geçilecek

Enerji Günlüğü - EPDK, hayata geçirdiği lisanssız üretime ilişkin düzenleme ile uygulamada ortaya çıkan çantacılar ile eş-dost, akraba istismarının önüne geçileceğini açıkladı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, dün Resmi Gazete'de yayımlayarak yürürlüğe koyduğu Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik değişikliğine ilişkin bir açıklama yayınladı. 

EPDK açıklamada, "Alınan kararla dağıtım şirketlerinin patronlarının ve yöneticilerinin yakın akrabaları, eşi, çocuğu ve çalışanları kendi dağıtım bölgelerinde lisanssız üretim faaliyetinde yer alamayacak. Projeler, üretim aşamasından önce el değiştiremeyecek, hisse devri yapılamayacak. Böylece çantacıların önüne geçilecek." ifadesini kullandı.

VATANDAŞ İHTİYAÇ FAZLASINI SATABİLECEK

Açıklamada yeni düzenleme ile enerji kooperatifçiliğinin yaygınlaşacağı, çatılara yerleştirilecek güneş panelleri ile artık daha çok vatandaşın güneş enerjisinden yararlanacağı ve ihtiyacı kadarını kullanıp kalanını satabileceği vurgulandı. Açıklamada, " Vatandaşlar güneşten ürettiği elektriğin ihtiyaç fazlasını görevli tedarik şirketleri üzerinden sisteme kWh’ını 13,3 dolar cent’den satabilecek. Satış bedeli, görevli tedarik şirketleri tarafından vatandaşın bildirdiği banka hesabına aylık olarak ödenecek. " denildi.

DÜZENLEMENİN ÖNCELİKLİK HEDEFLERİ

EPDK, yapılan düzenlemenin öncelikli hedeflerini, lisanssız üretim mevzuatında piyasanın tabana yayılması ve saha uygulamalarına ilişkin kaynakların gerçek piyasa oyuncularının eline geçmesi, şeffaflığın güçlendirilmesi ve hane halkı ihtiyaçlarına cevap verecek çatı uygulamalarının birçok gelişmiş ülke uygulamasında olduğu gibi geliştirilmesi, rekabet ortamı oluşturulması ve şeffaflığın artırılması olarak sıraladı. 

DÜZENLEMENİN DETAYLARI

Açıklamada düzenlemenin detayları şöyle sıralandı:

Bağlantı kapasitelerinin gerçek yatırımcılara tahsis edilmesinin sağlanması amacıyla, rüzgar ve güneşe dayalı tesisler için başvuru tarihinden, işletmeye geçiş tarihine kadar pay devri yapılamayacak.

Yatırımın tabana yayılması amacıyla, her bir trafo merkezinde rüzgar ve güneş enerjisine dayalı üretim tesisleri için her kişiye azami 1 MW tahsis yapılacak. 

Enerji kooperatifçiliğin yaygınlaştırılması amacıyla; kooperatif, kooperatif birlikleri vasıtasıyla kurulan tesisler için yapılacak tüketim birleştirmelerinde üretim tesisleri için ortak sayısına bağlı olarak her tüketim tesisi için 1 MW’ı geçmeyecek şekilde her bir trafo merkezinde maksimum 5 MW’a kadar tahsisat yapılabilecek. 

Rekabetin korunması amacıyla, dağıtım ve görevli tedarik şirketleri, ortakları ve çalışanlarının kendi dağıtım bölgelerinde lisanssız üretim faaliyetinde bulunamayacak.

Özellikle, güneş enerjisine dayalı mesken uygulamalarına ilişkin üretim tesislerinin yaygınlaştırılması amacıyla gücü 10 kW’a kadar olan üretim tesisleri, tarım ve kırsal kalkınma amaçlı kurulu gücü 300 kW olan üretim tesisleri, Köy İdareleri, Belediyeler, İl Özel İdareleri, Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri, tarafından geliştirilen projelerinde kullandırılmak üzere, AB fonlarından sağlanan hibelerin etkin kullandırılması amacıyla, TEİAŞ tarafından her bir trafo merkezi bazında 5 MW bağlantı kapasitesi tahsis edilecek.

Mevcut uygulamada, tamamı dağıtım şirketi çalışanlarından oluşan başvuruları değerlendirme komisyonu, biri TEİAŞ biri TEDAŞ ve diğeri dağıtım şirketi temsilcisinden olmak üzere yeniden oluşturuldu. 

Tüm başvuru sahiplerinin tahsis edilen kapasitelerden haberdar olması amacıyla, maksimum kapasitesi ilan edilmiş trafo merkezleri için herhangi bir nedenle ilave kapasite ortaya çıkması ya da verilen bağlantı anlaşması çağrı mektubunun her hangi bir nedenle sonlanması halinde, ortaya çıkacak bağlantı kapasiteleri için başvurular, kapasitenin ilan tarihinden itibaren üç ay sonra alınmaya başlanacak.

Öz tüketimin teşvik edilmesi amacıyla, rüzgar ve güneş enerjisine dayalı üretim tesislerinin kurulu gücü, ilgili üretim tesisi ile ilişkilendirilecek tüketim tesisinin sözleşme gücünün otuz katından fazla olamayacak.

Dağıtım şirketleri arasında uygulama birlikteliğinin sağlanması amacıyla; üretim tesisinin, bağlanacağı mevcut şebekeye olan uzaklığı kurulu gücü; 0,499 MW olan tesisler için beş kilometreden, 0,5 MW’dan 1 MW’a kadar olan tesisler için on kilometreden fazla olamayacak.

Şeffaflığın sağlanması amacıyla, geçici kabulü yapılmayan trafo merkezi, dağıtım merkezi ve enerji nakil hattı için başvuru alınmayacak ve bağlantı görüşü verilemeyecek. 

Önceki ve Sonraki Haberler