1. HABERLER

  2. YENİLENEBİLİR

  3. BİYOKÜTLE

  4. Erzincan’da çöp gazından elektrik için ihale

Erzincan’da çöp gazından elektrik için ihale

Enerji Günlüğü - Erzincan Belediyesi, Ocak 2017 tarihinde açtığı çöp gazından 15 yıl süreyle elektrik üretimi tesisi için yeniden ihale açtı. Erzincan’da...

Erzincan’da çöp gazından elektrik için ihale

Enerji Günlüğü - Erzincan Belediyesi, Ocak 2017 tarihinde açtığı çöp gazından 15 yıl süreyle elektrik üretimi tesisi için yeniden ihale açtı. 

Erzincan’da katı atık depolama alanından kaynaklanan deponi gazından 15 yıl süreyle elektrik üretilecek. Erzincan Belediyesi, söz konusu elektrik üretim tesisinin kurulması ve işletilmesi için ihale açtı. 

Buna göre, mülkiyeti Erzincan Belediyesine ait, Merkez ilçe Çağlayan yolu üzeri Beybağı mahallesindeki 6 bin 500 metrekarelik alan üzerine enerji üretim tesisi kurulacak. 

Proje kapsamında 19-20 parsellerde bulunan 178 bin 832 metrekarelik çöp depolama lotları kullanılacak. İhaleyi alacak istekli, eski çöp sahasının üzerini kapatarak gerekli peyzajlar ve düzenlemeleri yapacak. İstekli, tesisin her türlü idari, teknik işini de yaparak on beş (15) yıl süreyle Gayri Ayni Hak Tesis edilmek üzere kapalı teklif usulü ile kiralayacak. 

Projenin muhammen bedeli 7 milyon 408 bin, teminat tutarı ise 222 bin 240 TL olarak belirlendi. İhaleyi üstlenecek istekliye, sözleşmenin imzalanmasından itibaren 10 (On) takvim günü içerisinde yer teslimi yapılacak. Sözleşme imzalanmasından itibaren Uygulama projelerinin yapılması, inşaat ruhsatının alınması, gerekmesi halinde ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) raporunun alınması da dâhil, inşaat süresi en fazla 15 (on beş ) ay olacak. İdarece tespit edilmiş mücbir sebeplerden dolayı yükleniciye en fazla 90 (doksan) takvim gününe kadar ek tamamlama süresi verilebilecek. Ancak ek süre verilse dahi Yüklenici kira bedeli verecek. 

İhale için teklif verecekler, ihale zarflarını ihale komisyonu başkanlığına sunulmak üzere istenen belgelerle birlikte hazırlayarak 31 Ekim 2017 Salı günü saat, 10:00’a kadar Erzincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne tutanak karşılığında teslim edecekler. İhale 31 Ekim 2017 Salı günü saat 10:30’da Belediye Encümen Salonu’nda yapılacak.

Şartnameler Erzincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ihale biriminde bedelsiz olarak görülebilecek, 500,00 TL (Beş Yüz Türk Lirası) bedel karşılığında temin edilebilecek. İstekli hiçbir şekilde alt yüklenici çalıştıramayacak. 

 
Önceki ve Sonraki Haberler