1. HABERLER

  2. ELEKTRİK

  3. Gaz ve elektrik pahalandı, çelikte rekabet zorlaştı

Gaz ve elektrik pahalandı, çelikte rekabet zorlaştı

Enerji Günlüğü - Elektrik ve Doğalgaza yapılan son zamlar, çelik sektörünün sıkıntıya soktu. Türkiye’de çelik sektörünün yüzde 75’inin ark...

Gaz ve elektrik pahalandı, çelikte rekabet zorlaştı

Enerji Günlüğü - Elektrik ve Doğalgaza yapılan son zamlar, çelik sektörünün sıkıntıya soktu. Türkiye’de çelik sektörünün yüzde 75’inin ark ocaklı tesislerde üretildiğini ve yoğun olarak elektrik ve doğalgaz kullanıldığını belirten Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Başkanı Namık Ekinci, enerji maliyetleri üzerindeki suni yüklerin kaldırılmasını ve ihracat için üretilen ürünlerde kullanılan enerjinin Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamına alınmasını istedi.
Sektörün her yıl üretimini artırarak dünyanın 8. büyük üreticisi ve ihracatçısı konumuna geldiğini kaydeden Ekinci, "Türk çelik sektörünün, bu yıl sonu itibarıyla 37,5 milyon ton ham çelik üreteceği ve 20 milyon ton mamulü ihraç edeceği öngörülüyor. 2010 yılı istatistiklerine göre sektörün elektrik tüketimi, Türkiye genelinin yüzde 11’ini, sanayi tüketiminin ise yüzde 23’nü oluşturuyor. Doğalgaz tüketimi ise Türkiye toplamının yüzde 5’ine, sanayi tüketiminin yüzde 10’una denk geliyor. Dolayısıyla enerji maliyetleri işletme maliyetlerinin yaklaşık yarısını oluşturan çelik ürünlerinin rekabetçi fiyatlarla ihraç edebilmesi açısından enerji maliyetleri hayati önem taşıyor" dedi.
İhracat pazarlarımızı kaybetme tehlikesi yaşıyoruz
Sektördeki firmaların sürekli bir şekilde, enerji maliyetleri üzerindeki çeşitli suni yüklerin yarattığı dezavantajları vurgulayarak, bu yüklerin kaldırılması yönündeki taleplerini dile getirdiğini vurgulayan Namık Ekinci sözlerini şöyle sürdürdü:
Bu beklentilerin aksine; son bir yıl içerisinde elektrik enerjisi ve doğalgaz fiyatlarına sırasıyla yüzde 44 ve yüzde 49 oranlarında yapılan zam;yapıldı. Bunun yanında dünyada yaşanan kriz ortamı ve siyasi gelişmeler sebebiyle esasen daralan pazarlarlardaki korumacı yaklaşımlar ve Çin tehdidi ile karşı karşıya kalan ve bu zor dönemde büyük mücadele vererek ayakta kalmaya ve ihracatını sürdürmeye çalışan sektörümüze yeni bir darbe daha indirdi. Sanayideki yüksek enerji maliyetlerinin yanı sıra bu maliyetler üzerindeki TRT payı, BTV, ETV gibi ilave fon ve kesintiler üzerimizde büyük yük oluşturuyor, Ayrıca dünyanın hiçbir yerinde bulunmayan ve başta AKÇT olmak üzere, Türkiye’nin uluslar arası taahhütlerine de aykırılık taşıyan “çevre katkı payı” gibi uygulamalar da üretim maliyetlerini yükselterek, rekabet gücümüzü olumsuz yönde etkiliyor. Sonuçta da sektörü ihracat pazarlarımızı kaybetme tehdidi ile karşı karşıya bırakıyor."

Suni yükler kaldırılsın ihracatçı nefes alsın
Yükselen enerji fiyatları nedeniyle üretimini kısmen de olsa kısmak zorunda kalan sektörün 55 milyar dolar olan 2023 yılı ihracat hedefine ulaşabilmesinin ve dış pazarlarda edebilecek uygun ortamın sağlanmasına bağlı bulunduğunu ifade eden Namık Ekinci, bu konudaki sıkıntıların anlaşılması ve konunun daha geniş bir perspektifle ele alınmasının; sektöre, istihdama, ülke sanayine ve ekonomisine fayda sağlayacağı inancında olduklarını belirten Ekinci, rekabet gücünün artırılması ve üretim faaliyetlerinin yeniden canlandırılabilmesi için sektörün isteklerini şöyle sıraladı:
- Elektrik enerjisi üzerindeki yüzde 2 TRT, yüzde 1 BTV ve yüzde 1 ETV vergileri gibi her türlü fon ve kesintiler kaldırılması,
- İhraç edilen ürünün üretilebilmesi için sarf edilen enerjinin DİR kapsamına alınması
- Hafta sonu ve bayram tatillerinde Enerji tüketiminin düşmesi nedeniyle, eskiden olduğu gibi gece tarifesi uygulamasına geçilmesi
- Yaz aylarında havanın geç kararmasından dolayı, puant saati uygulamasının 20:00-22:00 saatleri arasına indirilerek, 2 saate düşürülmesine veya mevcut sistemde gündüz, puant ve gece olarak sınıflandırılan tüketimin, AB ülkelerinde olduğu gibi gece ve gündüz olarak yeniden sınıflandırılması
- Son 1 yılda yüzde 100 civarında artış gösteren “kontrol edilemeyen giderler, fatura, sayaç okuma ve hizmet bedeli” adı altında, kuruluş bazında aylık yüz binlerce liraya varan haksız tahsilata ve söz konusu tahsilatın KDV matrahına dahil edilmesi uygulamasına son verilmesi
Sanayiciye tarife seçme serbestisi tanınması
- Bireysel tüketici ile sanayiciye uygulanan elektrik enerjisi fiyat farkının, AB ülkeleri ile aynı seviyeye çıkartılmasını teminen, sanayinin kullandığı elektrik enerjisi fiyatlarına zam yapılmamasına veya en azından söz konusu farkın kademeli bir şekilde düşürülmesi
AB ülkelerindeki kullanıcılara uygulanmakta olan fiyat tarifeleri ve fiyat tasnifi göz önünde bulundurularak, tarifelerin enerji tüketim değerlerine göre küçük, orta, büyük ve ekstra büyük tüketici grubu olarak sınıflandırılması...

Önceki ve Sonraki Haberler