1. HABERLER

 2. ELEKTRİK

 3. Hükümet, OVP ile enerjide hedef yükseltti

Hükümet, OVP ile enerjide hedef yükseltti

Hükümetin hazırladığı Orta Vadeli Program’da; enerji verimliliği, yenilenebilir enerji, petrol ve doğalgazda arama çalışmaları ve elektrikli araçların teşviği gibi önemli konulara ilişkin hedefler açıklandı. 

Hükümet, OVP ile enerjide hedef yükseltti

Enerji Günlüğü - Orta Vadeli Program (OVP), Cumhurbaşkanlığı külliyesinde açıklandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, programa ilişkin ilk bilgileri paylaştı. 

OVP’nin tam metnini görüntülemek için tıklayın!

Programda enerji konusu da önemli bir yer kaplıyor. OVP’de enerjiye ilişkin öne çıkan başlıklar şöyle: 

 • Enerjide dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla petrol ve doğalgaz arama ve üretim faaliyetleri hızlandırılarak sürdürülecek. 
   
 • Doğalgaz depolama tesislerinin depolama ve geri üretim kapasiteleri artırılacak.
   
 • Sakarya Gazını girdi olarak kullanarak üre üretecek bir tesis kurularak yerli doğalgazın katma değeri artırılacak.
   
 •  Yurtdışında millî petrol şirketinin enerji alanında farklı ortaklıklarla faaliyette olduğu üretim sahaları ile potansiyel arz eden sahalar değerlendirilecek. 
   
 • Yenilebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi artırılacak, nükleer güç santrali elektrik enerjisi üretim portföyüne dâhil edilecek. 
   
 • Nükleer teknoloji alanında yerli ve yenilikçi uygulamalar geliştirilmesi amacıyla Ar-Ge çalışmaları desteklenecek, ilave nükleer güç santrali kapasitesi oluşturmak için küçük modüler reaktör teknolojisine yönelik girişimler hızlandırılacak. 
   
 • Potansiyeli yüksek jeotermal kaynakların aranmasına yönelik sondaj çalışmaları sürdürülerek yeni kaynaklar ekonomiye kazandırılacak. 
   
 • Yerli kömür ve temiz kömür teknolojilerinin geliştirilmesi ile ekonomik değeri yüksek ürünlerin elde edilmesine yönelik Ar-Ge faaliyetleri sürdürülecek.
   
 • Elektrikli araçların yaygınlaştırılması amacıyla şarj istasyon ağı geliştirilecek, özellikle yerli elektrikli araçların kullanımı desteklenecek. 
   
 • Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) modeliyle yerli ürün kullanım şartı içerecek şekilde projeler geliştirilmeye devam edilecek.
   
 • Yeni Enerji Verimliliği Strateji Belgesi ve II. Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı hayata geçirilecek.
   
 • Kamu, ticari ve konut amaçlı binalarda yüksek enerji performansını ve aynı zamanda belirli oranda yenilenebilir enerji kullanımını amaçlayan Neredeyse Sıfır Enerjili Binalar (NSEB) yaklaşımını yaygınlaştırılacak düzenlemeler yapılacak.
   
 • Yeşil dönüşüme yönelik finansman imkânları artırılacak, mevcut destek mekanizmaları gözden geçirilecek, sürdürülebilir finans konusundaki kurumsal kapasite artırılarak yeşil finansman ekosistemi geliştirilecek. 
İlgili Haberler