1. HABERLER

  2. KÖMÜR

  3. Halil Kırşan: OVP madencilik sektöründe heyecan ve umut yarattı

Halil Kırşan: OVP madencilik sektöründe heyecan ve umut yarattı

TOBB Madencilik Meclisi Başkanı Kırşan, OVP’nin madencilik sektöründe heyecan ve umut yarattığını söyledi.

Halil Kırşan: OVP madencilik sektöründe heyecan ve umut yarattı

Enerji Günlüğü - TOBB Madencilik Meclisi Başkanı Kırşan, OVP’de madencilik sektörüyle ilgili başlıkların sektörde heyecan ve umut yarattığını söyledi. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Madencilik Meclisi Başkanı İbrahim Halil Kırşan, Enerji Günlüğü'ne yaptığı açıklamada; madencilik sektörünün 2024-2026 Orta Vadeli Programda (OVP) kapsamlı yer bulmuş olmasının sektörde çok olumlu karşılandığını ve pek çok olumlu gelişmenin gerçekleşeceği yönünde beklenti oluşturduğunu söyledi.

Madencilik sektörünün, 2024-2026 OVP’de öncelikli yapısal reform alanları arasında sayıldığını hatırlatan Kırşan, “Maden arama faaliyetlerinin uluslararası standartlarda yürütülmesi, arama ve üretimde sürdürülebilir madencilik politikalarının yaygınlaştırılması, stratejik ve kritik minerallerin arama, üretim ve zenginleştirme çalışmaların artırılması, maden arama faaliyetleri mevzuatta kamu yararına faaliyet olarak tanımlanacak olması ve maden işletme faaliyetinin tür, nitelik ve sürdürülebilirlik ilkeleri uyarınca detaylı olarak ele alındığını görüyoruz” diye konuştu. 

“OVP’DE YATIRIM GÜVENCESİ VURGULANIYOR”

İbrahim Halil Kırşan sözlerini, “Yatırım güvencesini artıracak yeni bir temel düzenleme hazırlanacağı, yerli kömür ve temiz kömür teknolojilerinin geliştirilmesi ve ekonomik değeri yüksek ürünlerin elde edilmesine yönelik Ar-Ge faaliyetlerinin sürdürülecek olmasından memnuniyet duyduk. Bunlar madencilik sektörü açısından bir dönüm noktasına işaret ediyor” diye sürdürdü.  

“BİRLEŞTİRİCİ DÜZENLEME VAADİ BÜYÜK UMUT YARATTI”

Sektörde 2024 yılının 3. çeyreğinde doğal kaynak yönetim sistemlerinin birbiriyle uyumlu bir kurumsal yapılanmaya kavuşturulması için bu faaliyetlerin tek elden yönetilmesine yönelik düzenleme beklentisinin de karşılanacağının anlaşıldığını kaydeden Kırşan, OVP’de vaat edilen aşağıdaki gelişmelerin de umut verici olduğunu bildirdi. 

  • Maden arama faaliyetleri mevzuatta kamu yararına faaliyet olarak tanımlanacak ve madenlerin işletilmesinin türlerine, niteliklerine ve sürdürülebilirlik ilkelerine göre detaylı olarak ele alındığı yatırım güvencesini artıracak yeni bir temel düzenleme hazırlanacak.
  • Yeni bir anlayışla madencilikte arama ve işletmede sürdürülebilir madencilik politikaları yaygınlaştırılacak. 
  • Temiz ve yeşil enerjiye geçişte stratejik ve kritik mineralleri arama, işletme ve zenginleştirme çalışmaları arttırılarak bu alana özel önem verilecek.
  • Tüm tabii kaynak yönetim sistemleri birbirleriyle uyumlaştırılacak ve tek elden yönetilecek. 
  • Maden arama faaliyetleri kamu yararına bir faaliyet olarak tanımlanacak. 
  • İşletme aşamasındaki madenlerin türlerine göre ön plana çıkarılacak ve yatırım güvencesi arttırılacak. 

“EKONOMİYE VE CARİ AÇIĞA OLUMLU YANSIYACAK” 

İbrahim Halil Kırşan, bu beklentilerin gerçekleşmesinin sektörde önemli gelişmelerin sağlanabileceği umudu yarattığını kaydetti ve OVP’de vaat edilenlerin ekonomiye de olumlu yansıyacağını söyledi.

Kırşan sözlerini şöyle tamamladı, “Ülkemizin ihtiyaçları ile sektörün beklentilerinin buluşturulabileceği düzenlemelerle madencilikte büyük bir ivme yakalanabilecektir. İçinden geçtiğimiz ekonomik konjonktürü düşündüğümüzde madencilikte getirilen bu düzenlemelerin hayata geçirilmesiyle üretim ve ihracat artışıyla birlikte, özellikle cari açıkta ciddi bir gerileme olacaktır”.

İlgili Haberler
Önceki ve Sonraki Haberler