1. HABERLER

 2. ELEKTRİK

 3. Kamuda enerjiye 3 yıl için 173 milyar lira ayrılacak

Kamuda enerjiye 3 yıl için 173 milyar lira ayrılacak

Genel bütçeden Enerji Bakanlığı ve enerji alanındaki kamu kuruluşları için, gelecek 3 yılda, 173 milyar lira ödenek tavanı belirlendi.

Kamuda enerjiye 3 yıl için 173 milyar lira ayrılacak

Enerji Günlüğü - Genel bütçeden Enerji Bakanlığı ile enerji alanındaki kamu kuruluşları MTA, MAPEG ve TENMAK için, gelecek 3 yılda, 173 milyar lira ödenek tavanı belirlendi. 

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığının hazırladıkları Orta Vadeli Program (OVP) 2024-2026, Cumhurbaşkanlığı tarafından onaylandı. 2024-2026 OVP kapsamında genel bütçeden Enerji Bakanlığı ve enerji alanındaki kamu kuruluşları için gelecek 3 yılda, 173.722.628.000 lira ödenek tavanı belirlendi. 

2024-2026 OVP kapsamında enerjiyle ilgili politika stratejileri de OVP metninde detaylıca yer aldı. Buna göre gelecek 3 yıllık program boyunca aşağıdaki politikalar izlenecek. 

 • Jeotermal enerji kaynaklarının bulunduğu uygun alanlarda Sera Organize Tarım Bölgesi (OTB) kurulacak; yatırımlar hızlandırılacak ve bu bölgelerde seralar yenilenecek.
 • Temiz ve sürdürülebilir enerji alanında nitelikli işgücü yetiştirmeye yönelik kamu-üniversite-özel sektör işbirliği programları uygulamaya konacak.
 • Mevcut ve yeni kurulacak serbest bölgeler ile organize sanayi bölgelerinde yenilenebilir enerji kullanımı yaygınlaştırılacak.
 • Enerjide dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla petrol ve doğalgaz arama ve üretim faaliyetleri hızlandırılarak sürdürülecek.
 • Yurtdışında millî petrol şirketimizin enerji alanında farklı ortaklıklarla faaliyette olduğu üretim sahaları ile potansiyel arz eden sahalar değerlendirilecek.
 • Yenilebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi artırılacak, nükleer güç santrali elektrik enerjisi üretim portföyüne dâhil edilecek.
 • Nükleer teknoloji alanında yerli ve yenilikçi uygulamalar geliştirilmesi amacıyla Ar-Ge çalışmaları desteklenecek, ilave nükleer güç santrali kapasitesi oluşturmak için küçük modüler reaktör teknolojisine yönelik girişimler hızlandırılacak.
 • Enerji ve gıda arz güvenliğinin temini, bölgesel bağlantısallığın artırılması ve uzak kıtalarla bağların kuvvetlendirilmesine yönelik politikalar, ulusal öncelikler doğrultusunda etkin ve bütüncül bir biçimde sürdürülecek.
 • Öncelikli sektörlere yönelik ticari ve ekonomik ilişkiler, Türkiye’nin bir enerji ve lojistik merkezi haline getirilmesi hedefi kapsamında derinleştirilip çeşitlendirilecek.
 • Enerji tüketiminde verimliliğin artırılması, iklim değişikliği ve çevre kirliliği ile mücadele edilmesine yönelik vergi uygulamalarına devam edilecek.
 • Yeniden yapılanma çalışmaları kapsamında deprem bölgesindeki altyapıların afetlere karşı dayanıklılığı artırılacak, bölgenin sağlıklı ve dirençli dokusunun oluşmasına katkı sağlanırken aynı zamanda yeniden imar çalışmaları çerçevesinde yeşil dönüşümü teşvik edecek ve enerji verimliliğini artıracak yatırımlar desteklenecek.
 • Endüstri bölgeleri, organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri ve özel yatırım yerlerinin, hammaddeye erişim, lojistik, enerji, demiryolu, liman bağlantısı ve çevre boyutu açısından tedarik zincirine uygun ve sürdürülebilir şekilde oluşturulması amacıyla alternatif yöntemler geliştirilecek.
 • Yeşil dönüşüm ve dijital dönüşümle ilgili de çeşitli teşvik ve desteklemeler ile uluslararası sitemlere uyumluluk çalışmaları yürütülecek.

BAKANLIK İÇİN 3 YILDA 136 MİLYAR LİRA ÖDENEK

Programda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı için gelecek üç yılda toplam 135.938.717.000 lira ödenek teklif tavanı öngörüldü. Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin ödenekleri toplamı ise 35.313.391.084.000 lira olarak bildirildi. Bu rakamlara göre 3 yıllık Enerji Bakanlığı ödeneklerinin, toplam kamu idareleri ödeneklerine oranı, binde 38 olarak beliriyor. 

3 yıllık Bakanlık ödeneğinin yıllara göre dağılımı ise aşağıdaki gibi kaydedildi. 

 • 2024: 39.629.367.000 lira
 • 2025: 45.126.031.000 lira
 • 2026: 51.183.319.000 lira. 

ÖZEL BÜTÇELİ İDARELERE 3 YILDA TOPLAM 37,8 MİLYAR LİRA

Özel bütçeli idarelere ise 2024, 2025 ve 2026 yıllarında, 3 yıllık toplam 37.783.911.000 liralık ödenek teklif tavanı öngörüldü. 

2024 YILI ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ÖDENEK TEKLİF TAVANLARI

2024’de enerji ile ilgili Özel Bütçeli İdareler için toplam 10.434.042.000 lira ödenek teklif tavanı öngörüldü. Bu çerçevede enerjiyle ilgili kurumların ödenek teklif tavanları aşağıdaki gibi oluşturuldu. 

 • Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü: 4.749.987.000 lira
 • Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü: 3.574.051.000 lira
 • Türkiye Enerji Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu: 2.110.004.000 lira
 • Enerji ile ilgili özel bütçeli idareler toplam: 10.434.042.000 lira. 
 • Bütün özel bütçeli idarelerin ödenek toplamı: 865.477.685.000 lira. 

2025 YILI ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ÖDENEK TEKLİF TAVANLARI

 • Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü: 5.884.507.000 lira
 • Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü: 4.332.024.000 lira
 • Türkiye Enerji Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu: 2.597.166.000 lira
 • Enerji ile ilgili özel bütçeli idareler toplam: 12.813.697.000 lira. 
 • Bütün özel bütçeli idarelerin ödenek toplamı: 1.104.570.443.000 lira. 

2026 YILI ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ÖDENEK TEKLİF TAVANLARI

 • Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü: 6.716.691.000 lira
 • Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü: 4.878.047.000 lira
 • Türkiye Enerji Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu: 2.941.434.000 lira
 • Enerji ile ilgili özel bütçeli idareler toplam: 14.536.172.000 lira. 
 • Bütün özel bütçeli idarelerin ödenek toplamı: 1.268.073.245.000 lira.
İlgili Haberler
Önceki ve Sonraki Haberler