1. HABERLER

  2. ELEKTRİK

  3. IRENA: Yenilenebilire yatırımlar maliyetlerinin sekiz katı tasarruf sağlayacak

IRENA: Yenilenebilire yatırımlar maliyetlerinin sekiz katı tasarruf sağlayacak

IRENA'nın hesaplamalarına göre yenilenebilir enerji yatırımlarının, fosil yakıtların sağlık ve çevresel maliyetleri dikkate alındığında kendi maliyetlerinin sekiz katından fazla tasarruf sağlayacak.

IRENA: Yenilenebilire yatırımlar maliyetlerinin sekiz katı tasarruf sağlayacak

Enerji Günlüğü - IRENA, koronavirüs salgınının yarattığı sıkıntılara çözüm olarak yapılacak olan yenilenebilir enerji yatırımlarının, fosil yakıtların sağlık ve çevresel maliyetleri dikkate alındığında kendi maliyetlerinin sekiz katından fazla tasarruf sağlayacağını açıkladı.

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı'nın (IRENA) yayıladığı “Küresel Yenilenebilir Enerji Görünümü” raporu, daha iddialı karbonsuzlaşma hedeflerine yönelik yenilenebilir enerji yatırımlarının; COVID-19'un yol açtığı ekonomik sıkıntılara çözüm olarak dirençli ve adil bir ekonomik toparlanmayı destekleyebileceğini, istihdam yaratabileceğini ve gelecekteki daha güçlü ekonomiler için sağlam bir temel oluşturabileceğini gösteriyor. Rapora göre, yenilenebilir enerji kaynaklarına yapılan yatırımlar, daha düşük hava kirliliği ve çeşitlendirilmiş ekonomik fırsatlar sağlayarak daha sağlıklı ve refah dolu bir geleceğin yolunu açabilir. 

Bu yenilenebilir enerji yatırımları, fosil yakıtların sağlık ve çevresel maliyetleri dikkate alındığında kendi maliyetlerinin sekiz katından fazla tasarruf sağlayacak. Daha temiz bir hava ile dünyanın her bölgesinde sağlık ve refah gelişecek.

İSTİHDAM 4 KATINA ÇIKACAK

Rapora göre, daha iddialı bir karbonsuzlaşma için gereken yenilenebilir yatırım büyük sosyo-ekonomik faydalara sahip olacak. Küresel GSYİH'yi 2050 yılına kadar 98 trilyon ABD doları artıracak ve yenilenebilir enerji sektöründe yaklaşık 42 milyon yeni iş yaratılması sonucu, istihdam mevcut seviyesinin dört katına çıkacak. Üstelik bu rakama enerji verimliliğinde 21 milyon ve sistem esnekliği kapsamında 15 milyon yeni iş eklenebilir. Böylece ekonomiler daha dayanıklı ve dış şoklara daha hazırlıklı olacak.

EMİSYON 2050’YE KADAR EN AZ %70 AZALACAK

Yine bu yatırımlar, 2050 yılına kadar küresel enerji üretiminden kaynaklanan C02 emisyonlarını en az yüzde 70 oranında azaltabilecek ve Paris Anlaşması'nın hedeflerini daha erişilebilir hale getirebilecek. Yeşil hidrojen yakıtı kullanımı ve sanayide ve taşımacılıkta kullanılan teknolojilerin elektrifikasyonu net sıfır emisyona doğru bir yol sunuyor.

FİNANSAL PAKETLERİN MERKEZİNDE YEŞİL İYİLEŞME YER ALMALI

Türkiye’den rapora katkı koyan kuruluşlardan olan SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi’nin Direktörü Değer Saygın yaptığı değerlendirmede, “COVID-19 sonrası ülkelerin gündemine ekonomik durgunluğu hareketlendirmek için farklı stratejilerin belirlenmesi konusunun geleceğini hepimiz öngörüyoruz. Bu stratejiler belirlenirken ülkelerin ellerinde iklim değişikliğiyle mücadele ve enerji dönüşümünü hızlandırmak için tarihi bir fırsat olacak. IRENA’nın raporunun da altını çizdiği gibi, ekonomik durgunluğu hareketlendirecek finansal paketlerin merkezinde çevresel açıdan sürdürülebilir, eşitlikçi ve dayanıklı bir toparlanma sürecini hedefleyen yeşil teşviklerin ve yeşil iyileşme yollarının yer alması gerekiyor. Öngörülecek iyileştirme programları, enerji tedariki ve arzında rol oynayan tüm sektörlerin adil dönüşümü için, düşük karbonlu bir geleceğe geçişi hızlandırmayı amaçlamalı” ifadesini kullandı. 

 

İlgili Haberler