1. HABERLER

  2. ELEKTRİK

  3. İşte Kabine’nin enerjideki 100 günlük hedefleri

İşte Kabine’nin enerjideki 100 günlük hedefleri

Enerji Günlüğü - Yeni kabine ilk 100 gününde Alpu Termik Santrali ihalesini yapmayı, Akdeniz’de biri derin, biri sığ deniz olmak üzere iki petrol ve...

İşte Kabine’nin enerjideki 100 günlük hedefleri

Enerji Günlüğü - Yeni kabine ilk 100 gününde Alpu Termik Santrali ihalesini yapmayı, Akdeniz’de biri derin, biri sığ deniz olmak üzere iki petrol ve doğalgaz sondajını başlatmayı hedefliyor. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 100 günlük icraat hedeflerini açıkladı. Bunlar arasında enerji sektörünü doğrudan ilgilendiren çalışmaların yanı sıra sektörü dolaylı olarak etkileyecek adımlar da yer alıyor. Ancak çeşitli bakanlık ve kuruluşlar ara başlıkları altında sunulan 100 günlük icraat hedeflerinden bazıları somutlaştırılmamış durumda. Genel hedef olarak ifade ediliyor.  

ENERJİ BAKANLIĞI HEDEFLERİ 

100 Günlük İcraat Hedefleri listesinde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 17 madde ile yer alıyor. Bunlardan ikisi tüm bakanlıkların ortak maddesi olan “Geçiş sürecinin temel aşamalarının ilk 100 gün içinde tamamlanması” ile “2019-2023 dönemine ilişkin Stratejik Plan çalışmalarının Kasım ayı sonunda tamamlanacak şekilde başlatılması” maddeleri oluşturuyor. 

DAHA FAZLA YEK ELEKTRİĞİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın ilk 100 günde tamamlanması gereken hedefler listesi şöyle: 

- Doğal gaz erişim imkânı sunulan vatandaş sayısı 63 milyondan 66 milyona yükselecek

- Akdeniz’de bir derin deniz ve bir sığ deniz sondajına başlanacak. 

- Türkiye’nin yer altı kaynakları potansiyeli tespit edilerek ekonomiye kazandırılacak

- Yenilenebilir enerji kaynaklı elektrik üretim kurulu gücü arttırılacak

- Madenlerin ülke sınırları içinde işlenecek şekilde tesis kurulması kaydıyla kıymetli maden sahaları ihale edilecek

ATIL KÖMÜR SAHALARI ÖZEL SEKTÖRE

- Üretim yapılmayan kömür sahalarının özel sektör tarafından işletilmesi sağlanacak

- Denizlerde hidrokarbon aranması kapsamında; ikinci derin deniz sondaj gemisi alımı için sözleşme imzalanacak

- Türkiye’nin elektrik enerjisi alanındaki ilk milli Yüksek Gerilim Yüksek Güç Test Laboratuvarı’nın kurulması için sözleşme yapılacak 

- Sürdürülebilir bir doğal gaz arz güvenliği sağlanacak

ALPU TERMİK SANTRAL İHALESİNE ÇIKILACAK

- Madencilik işlemlerinin elektronik ortamda hızlı ve etkin şekilde yürütülmesi için e-Maden uygulaması tamamlanma oranı yüzde 90’a çıkarılacak

- Borlu Temizlik Ürünü Tesisinin üretim kapasitesi yıllık 30.000 ton’a çıkarılacak

- Yerli kömür kaynaklarının ekonomiye kazandırılması kapsamında; Eskişehir Alpu’da yaklaşık 1.000 MW kurulu gücünde termik santral kurulması için ihaleye çıkılacak. 

KAYA GAZI POTANSİYELİ BELİRLENECEK

- Yurt dışı maden arama ve işletme faaliyetlerinin hızlandırılması

- Türkiye’nin kaya gazı ve kömür kaynaklı metan gazı üretim potansiyeli belirlenecek

- Türkiye’nin doğalgaz ticaret merkezi olması hedefi kapsamında; EPİAŞ bünyesinde testleri yapılan doğalgaz ticaret platformunun sanal uygulaması sonlandırılarak gerçek uygulamaya geçilecek

ENERJİ FATURA TAHSİLATINA HIZ

100 Günlük İcraat Hedefleri arasındaki enerji sektörünü ilgilendiren hedeflerden birinin de Adalet Bakanlığı’nın çalışmaları kapsamında gerçekleştirilmesi isteniyor. Buna göre elektrik, su, doğalgaz ve telefon gibi abonelik sözleşmelerinden kaynaklanan para alacaklarının daha az masrafla ve daha hızlı bir şekilde tahsil edilmesini sağlayacak hazırlıklar yapılacak. 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 100 günlük hedeflerinden biri de enerji sektörüyle ilintili. Bakanlık, ağır kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı hastaların bulunduğu hanelerin elektrik fatura bedeli ve kesintisiz güç kaynağına yönelik ihtiyaçlarının 100 gün içinde karşılanmasını hedefliyor. 

ATIK GERİ KAZANIMI VE BİYOKÜTLE

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 100 günlük icraat programında da enerji sektörünü ilgilendiren hedefler yer alıyor. Bunlardan biri Sıfır Atık Projesi uygulamalarının yaygınlaştırılarak 750 kamu kurumunda uygulamaya geçilmesi. Bir diğeri ise biyotükleye dayalı elektrik santral projelerinin sayısını da arttıracak nitelikte: Toplamda 20 adet katı atık toplama, taşıma, geri kazanım ve bertaraf tesisini kapsayan Katı Atık Programı (KAP) başlatılacak. 

ENERJİYE KALKINMA BANKASI DESTEĞİ

Dışişleri Bakanlığı’nın 100 günlük icraat programında “Enerji yönetim sistemi alanında akreditasyonun başlatılması” maddesi de yer alıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 100 günlük icraat programı da enerji sektörüne de etki edecek maddeler içeriyor. Bunlardan biri “Kalkınma Bankası’nın yeniden yapılandırılarak tasarrufların kalkınma hedeflerine uygun şekilde tahsisatının sağlanması” olarak ifade ediliyor. Bu madde, Kalkınma Bankası’nın enerji projelerinin finansmanı konusunda devreye girebileceğinin bir işareti. Bu arada E-ihale sisteminin yaygınlaştırılarak ihale süreçlerinde bürokrasinin azaltılması, iş ve işlem maliyetlerinin düşürülmesi, zaman ve kaynak tasarrufunun yapılması hedefi de enerji alanındaki ihale süreçlerinin gerektirdiği maliyetleri azaltabilecek. 

İRAN SINIRINA 40 KM AYDINLATMA 

İçişleri Bakanlığı’nın ilk 100 günde gerçekleştireceği icraatlar arasında da enerji sektörüyle ilgili çalışmalar bulunuyor. Bakanlık tüm Ağrı, Iğdır, İran sınırının fiziki güvenlik ve aydınlatma çalışmalarının tamamlanarak, 18 kilometre ilave duvar yapımı ile ve 40 kilometrelik sınır aydınlatmasının tamamlanmasını hedefliyor. 

YERLİ EKİPMANA NİTELİKLİ YERLİ GÜCÜ

Milli Eğitim Bakanlığı’nın ilk 100 günlük icraat programında yer alan stratejik kurumlarda istihdam edilmek üzere yurt dışına 500 öğrenci gönderilmesi ve mesleki eğitimin Endüstri 4.0 anlayışı ile yeniden yapılandırılması gibi faaliyetleri kapsamında enerji sektörüne nitelikli işgücü yetiştirilmesi çalışmalarının da yer alması olası. 

ENERJİYE TEKNOLOJİ VE ARGE DESTEĞİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın icraat programında yüksek teknolojili ürünlerin yerli imkânlarla geliştirilmesi için Yüksek Teknoloji Destek Programlarının oluşturulması yer alıyor. Yerli ve Milli Üretim için teknoloji ve imalat sektörleri başta olmak üzere KOBİ’lere yaklaşık 1 milyar 225 milyon liralık destek sağlanması da ilk 100 günlük icraatlardan biri. Bu arada Ar-Ge Merkezleri’nin sayısının yüzde 9 artırılarak 1.000'e, Tasarım Merkezleri sayısının yüzde 8 artırılarak 275'e ulaştırılması da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın hayata geçireceği icraatlar arasında yer alıyor. 

ENERJİ İHTİSAS BÖLGESİNDE YER TAHSİSİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ayrıca Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi Master Plan çalışmasını tamamlamayı da 100 günlük icraat programına aldı. Yerli ve Milli Teknolojilerin Geliştirilmesi’ni hedefleyen Bakanlığın ilk 100 günde atacağı adımlardan biri de Karapınar Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi içinde yer alacak yatırımcılara yer tahsisinin yapılması. 

ODUN ÜRETİMİ YÜZDE 40 ARTACAK 

Hükümetin ilk 100 günlük icraat programı içinde enerji konusunda Tarım ve Orman Bakanlığı’na da görev düşmüş. Bakanlık Odun üretiminin yüzde 40 artışla 15 milyon metreküpten 21 milyon metreküpe çıkarılmasını hedefliyor. Bu kapsamdaki faaliyetler çerçevesinde 130 bin kişinin istihdam edilmesi öngörülüyor. 

RAYLI ULAŞIMDA ELEKTRİFİKASYON 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın ilk 100 günlük icraatları arasında da enerji alanına değen faaliyetler söz konusu. Bunlardan biri 376 kilometre elektrikli, 182 kilometre sinyalli hat dönüşümünün daha yapılarak Konvansiyonel Demiryolu Elektrikli hat uzunluğunun toplam 5.432 km’ye, sinyalli hat uzunluğunun ise toplam 5.716 kilometreye çıkarılması. Şehir İçi Raylı Sistem Yatırımlarının Yaygınlaştırılması için 73 kilometrelik hattın yapımı ile 248 adet araç alımının ihale ilanına çıkılması da ilk 100 günde yapılacak icraatlar arasında yer alıyor. 

Mehmet KARA - Enerji Günlüğü

Önceki ve Sonraki Haberler