1. HABERLER

  2. YENİLENEBİLİR

  3. BİYOKÜTLE

  4. Karaman’da 1,2 MW’lık biyogaz tesisi kurulacak

Karaman’da 1,2 MW’lık biyogaz tesisi kurulacak

Ünsped, Karaman’da kuracağı biyogaz tesisinde günde 95 ton biyobozunur atığı işleyerek elektrik, ısı ve gübre üretecek.

Karaman’da 1,2 MW’lık biyogaz tesisi kurulacak

Enerji Günlüğü - Ünsped, Karaman’da kuracağı biyogaz tesisinde günde 95 ton biyobozunur atığı işleyerek elektrik, ısı ve gübre üretecek.

Ünsped Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Karaman İli, Ayrancı İlçesi, Kavuklar Mahallesi’nde, 1,2 MW kapasiteli Ünsped Karaman Biyogaz Enerji Santrali ve Organik Güber Üretim Tesisi kurulması planlanıyor.

Yaklaşık 10 milyon lira değerindeki proje kapsamında bölgedeki hayvancılık tesislerinden kaynaklı hayvansal dışkı atıkların ve çiftliklerde ortaya çıkacak organik atıklarının nihai bertarafının yanında elektrik, ısı ve gübre üretimi yapılacak. Tesiste yılda 9.329.152,5 kWh elektrik üretilecek. Üretilen elektrik, orta gerilim hattına verilerek enterkonnekte ağa ulaştırılacak.

Kurulacak olan Biyogaz Enerji Santrali’nde günde 95 ton biyobozunur atık anaerobik ortamda, biyolojik olarak parçalanacak. Parçalanma esnasında açığa çıkacak olan biyogaz ise kojenerasyon ünitesinde elektrik ve ısı enerjisi üretimi için kullanılacak. Kurulacak kojenerasyon sistemi toplam gücü ise 1,2 MWe/1,234 MWm olacak şekilde dizayn edilecek. Biyogaz tesisi 22,5 ton/gün büyükbaş hayvan dışkısı, 13,5 ton/gün küçükbaş hayvan dışkısı kullanılarak işletilecek. Bununla birlikte besleme menüsünü zenginleştirmek amacıyla çevrede mevcut 15 ton/gün bitkisel atık ve 14 ton çiftlik atığı ile 30 ton geri çevrim suyu da tesiste biyogaz üretiminde kullanılacak.

SIVI VE KATI FERMENTE ÜRÜNLERDEN GÜBRE ÜRETİLECEK

Anaerobik fermantasyon sonrasında sıvı ve katı form olmak üzere iki form halinde ayrılan işlenmiş fermente ürün elde edilecek. Sıvı ürünün gübre olarak değerlendirilmesi planlanıyor. Ancak bahse konu sıvı fermente ürün, Mekanik Ayırma, Biyokurutma Ve Biyometanizasyon Tesisleri İle Fermente Ürün Yönetimi Tebliği’nde belirtilen kriterleri sağlayamaması durumunda tesis bünyesinde kurulacak olan atıksu arıtma tesisinde arıtıldıktan sonra deşarj edilecek. Katı fermente ürün ise depolanmak ve satışa sunulmak üzere katı fermente ürün binasına oradan da organik gübre üretim tesisine alınacak. Bahse konu organik gübre üretim tesisinde 39,9 ton/gün katı fermente ürün işlenerek 14.564 ton/yıl organik gübre üretimi gerçekleştirilecek. 

Enerji Günlüğü 

Önceki ve Sonraki Haberler