1. HABERLER

  2. ELEKTRİK

  3. Küresel enerji gündemi benzersiz şekilde belirsiz

Küresel enerji gündemi benzersiz şekilde belirsiz

Liderlerin küresel enerji gündeminin keskin bir şekilde belirsizleştiğine dikkat çeken Dünya Enerji Konseyi, buna rağmen liderlerin enerji geçişini insanileştirme ihtiyacını kabul ettiğini açıkladı.

Küresel enerji gündemi benzersiz şekilde belirsiz

Enerji Günlüğü - Dünya Enerji Konseyi, değişken emtia fiyatları, parçalanmış ekonomik büyüme ve kırılgan jeopolitik konumlar nedeniyle küresel enerji gündeminin benzersiz bir şekilde belirsizleştiğini açıkladı.

Dünya Enerji Konseyi bugün 13. yıllık Dünya Enerji Sorunları Monitörünü yayınladı. “Enerjide Kargaşa – Topluluk eylemi yoluyla taahhütlerin yerine getirilmesi” başlıklı yayın, 108 ülkeden 2.200'den fazla enerji liderinin görüşlerine dayalı olarak küresel enerji gündeminin ileriye dönük bir değerlendirmesini sunuyor.

Raporun 2022 baskısı, liderlerden değerlendirmeleri istenen neredeyse tüm konularda belirsizlik algılarında keskin bir artış eğilimi gösteriyor. Hem artan enerji bağımlılığından hem de arz güvenliğine ilişkin endişelerden kaynaklanan değişken emtia fiyatları, parçalanmış ekonomik büyüme ve kırılgan jeopolitik konumlar, küresel enerji gündemini benzersiz bir şekilde belirsizleştiriyor. 

LİDERLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİ DEĞİL ENERJİ MALİYETLERİNİ ÖNCELİKLENDİRİYOR

Jeopolitik belirsizliğin Avrupa genelinde en belirgin olduğu kaydedilen raporda, COP 26'dan gelen bir dereceye kadar iyimserliğe rağmen, iklim değişikliğinin liderlerin kritik belirsizlikler listesinin başında yer almadığına dikkat çekildi. Liderlerin daha çok artan enerji maliyetleriyle ilgili endişeleri öncelendirdikleri ifade edildi. 

LİDERLER ENERJİ DÖNÜŞÜMÜNÜ İNSANİLEŞTİRME İHTİYACINI KABUL ETTİ

Artan belirsizliğe rağmen, rapor aynı zamanda, tüm bölgelerde kaliteli enerji erişiminin ilk kez bir eylem önceliği haline gelmesiyle, eşitliği etkileyen konulara belirgin bir şekilde odaklanıldığını ortaya koyuyor. Raporda bu durumun, küresel liderlerin eşitlik ve esneklik inşa ederek ve herkes için güvenilir, uygun fiyatlı ve güvenli enerji tedariki sağlayarak enerji dönüşümünü insanileştirme ihtiyacını kabul ettiğini gösterdiğine dikkat çekiliyor.

KUZEY AMERİKA İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİ ÖNCELİKLENDİREN TEK BÖLGE

Bununla birlikte Kuzey Amerika’nın bu eğilime karşı çıktığı ve iklim değişikliği yönetimine en yüksek derecede önem atfeden tek bölge olarak ortaya çıktığı belirtildi. 

KAYNAĞI OLAN ÜLKELER FİYAT KONUSUNDA DAHA RAHAT

Ayrıca ABD, Kanada ve Meksika'daki emtia fiyatlarının dünyanın geri kalanından daha az öncelikli olduğu kaydedilerek, bunun bu ülkelerin önemli yerel kaynaklara sahip olmalarının bir sonucu olabileceği vurgulandı.

ORTA DOĞU VE KÖRFEZİN ÖNCELİĞİ YENİLENEBİLİR ENERJİ

Özellikle yenilenebilir enerjilerin hükümetlerin enerji dönüşüm stratejilerinin önemli bir ayağını oluşturduğu Orta Doğu ve Körfez Devletleri'nde, tanımlanmış bir eylem önceliği olarak yenilenebilir enerjilere odaklanıldığı ifade edildi. 

HİDROJEN BELİRSİZLİĞİ DEVAM EDİYOR

Liderler işleyen bir hidrojen ekonomisinin nasıl inşa edileceğini araştırırken, hidrojenin çoğu bölgede oldukça belirsiz görülmeye devam ettiği kaydedildi.

Enerji Günlüğü

Önceki ve Sonraki Haberler